Home » Articole » EN » Business » Translation » Business letters » Letters » Complaints

Complaints

posted in: Letters 0
Complaints Reclamaţii

12 March 1990

Dear Sirs,

We have just taken delivery of the articles in our order No 143j2 A.
We regret to inform you that the bathroom cabinets (with mirror, strip lighting and shelf, colour: dark, maritime, pine) are not up to the usual standard.
Could you please make the necessary arrangements for the replacement of these articles and their delivery?
In anticipation of a speedy reply, we remain,

Yours faithfully,
George Kennet
Manager

15 June 1991

Dear Sirs,

We regret to inform you that our consignment of a set of weight-training equipment was delivered to us in a very bad state.You can understand our disappointment. We are now returning the damaged items and would be grateful it you would replace them immediately.

Yours faithfully,
John Goddard

15 February 1990

Dear Mr Read,

We acknowledge reception of the solid pine, settees which you sent to us according to our order of the 5th instant.
Although the boxes were intact, when we unpacked them we discovered that a certain number of the items were broken.
We have told the shipper about the damage and kept the boxes and their contents so that they may be inspected.

Yours faithfully,
Mervyn Little

7 Martie 1990

Dear Sirs,

Your shipment was at last delivered yesterday from the air freight depot.
Unfortunately, I regret to inform you that the goods were clearly damaged.
I would therefore be obliged if you would send your representative. As soon as possible so that he can verify the situation himself.

Yours faithfully,
Mark Picard
Manager Director
Eurostat SA,

12 Martie 1990

Stimaţi Domni,

Tocmai am preluat articolele din comanda noastră No. 143/2A.
Regretăm să vă informăm că articolul cabinete de baie ( cu oglindă, iluminare şi raft, culoare: negru, bleu marin, lemn de pin) nu se ridică la standardele obişnuite.
Aţi putea vă rog lua măsurile necesare pentru înlocuirea acestor articole şi livrarea lor?
În aşteptarea unui răspuns prompt, rămânem.

Al dumneavoastră cu fidelitate,
George Kennet
Director

15 Iunie 1991

Stimaţi Domni,

Regretăm să vă informăm că transportul conţinând aparate de antrenament – haltere ne-a fost livrat într-o stare foarte proastă. Veţi înţelege decepţia noastră. Vă restituim articolele deteriorate şi v-am fi recunoscători dacă le-aţi înlocui imediat.

Al dumneavoastră cu fidelitate,
John Goddard

15 Februarie 1990

Stimate Domnule Read,

Confirmăm primirea canapelelor de pin masiv pe care ni le-aţi expediat în conformitate cu comanda noastră din data de 5 octombrie.
Deşi lăzile sunt intacte, când le-am despachetat (deschis) am constatat că un anumit număr de articole erau rupte.
Am informat expeditorul despre pagubă şi am păstrat lăzile şi conţinutul lor pentru a putea fi cercetate.

Al dumneavoastră cu fidelitate,
Mervyn Little

7 Martie 1990

Stimaţi Domni,

Transportul dumneavoastră a fost în cele din urmă livrat ieri de la aerogara de mărfuri. Din păcate, regret să vă informez că mărfurile au fost evident deteriorate. De aceea v-aş fi recunoscător dacă l-aţi trimite aici pe reprezentantul dumneavoastră cât mai curând posibil pentru a verifica el însuşi situaţia.

Al dumneavoastră cu fidelitate,
Mark Picard
Director Comercial
Eurostat S.A

Leave a Reply

Your email address will not be published.