Home » Articole » MultiMedia SRL » MultiMedia Publishing » A apărut ediția tipărită a cărții ”Fizica atomică și nucleară fenomenologică”

A apărut ediția tipărită a cărții ”Fizica atomică și nucleară fenomenologică”

Fizica atomică și nucleară fenomenologică

A apărut ediția tipărită a cărții ”Fizica atomică și nucleară fenomenologică”
Format B5 Academic, 257 x 182 x xx mm, 431 g, 219 pagini. Preț: 33,99 lei
Ediția MultiMedia Publishing https://www.telework.ro/ro/e-books/fizica-atomica-si-nucleara-fenomenologica/

Cartea abordează bazele fenomenlogice din fizica atomică, fizica nucleară, radioactivitatea, fizica particulelor, fisiunea, fuziunea și energia nucleară.
Conținutul oferă o perspectivă modernă a domeniului, simultan cu o retrospectivă istorică a dezvoltării sale.
Fiecare capitol pune accent pe explicațiile fizice ale fenomenelor, ocurența naturală, măsurare, și utilizarea practică a fenomenelor respective.

CUPRINS:

Fizica atomică
– Natura atomică a materiei
– – Ipoteze atomice
– – Proprietățile atomilor
– – – Proprietăți nucleare
– – – Masa
– – – Forma și dimensiunea
– – – Dezintegrarea radioactivă
– – – Momentul magnetic
– – – Nivelurile energetice
– – – Valența și comportamentul legăturilor
– – – Stări
– – Imagistica atomică
– – Structura atomului
– – – Particule subatomice
– – – Nucleul
– – – Norul de electroni
Atomul și cuanta
– Descoperirea nucleului atomic
– Descoperirea electronului
– – Descoperirea
– Spectroscopia atomică – Linii spectrale
– – Teorie
– – Atomii
– – Linii spectrale
– – – Tipuri de spectre de linii
– Modelul Bohr al atomului
– – Origine
– – Mărimea relativă a atomilor (Raza atomilor)
– – – Definiții
– – – Raze atomice măsurată empiric
– – – Raze atomice calculate
– – Nivele energetice cuantificate: Undele electronilor (Nivele energetice)
– – – Explicație
– – – Tranziții ale nivelelor de energie
– Mecanica cuantică
– – Istorie
– – Formulări matematice
– Principiul corespondenței
– – Mecanica cuantică
Nucleul atomic și radioactivitatea
– Razele X
– – Istorie
– – Proprietăți
– – – Interacțiunea cu materia
– – Producere
– – – Detectoare
– – – Utilizări medicale
– Radiații alfa, beta și gama
– Radiații ionizante
– – Radiația alfa
– – – Utilizări
– – Radiația beta
– – – Utilizări
– – Radiația gama
– – – Utilizări
– Nucleul atomic
– – Structura nucleară
– – Compoziție și formă
– – Forțe
– – – Forța nucleară slabă
– – – Forța nucleară tare
– Izotopi
– – Izotop vs. nuclid
– – Definiția
– – Notație
– – Izotopi radioactivi, primordiali și stabili
– Dezintegrarea radioactivă
– – Baza teoretică a fenomenelor de dezintegrare
– – Apariție și aplicații
– – Originea nuclizilor radioactivi
– Timpul de înjumătățire
– – Detectoare de radiații (Detectoare de particule)
– – Detectoare de ionizare gazoasă
– – Detector de urme nucleare în stare solidă
– – Calorimetre
– – Detectoare plate cu microcanale
– – Detectarea neutronilor
– – Detectoare moderne
– – – Detector ermetic
– – Instrumente de protecție împotriva radiațiilor
– – – Instrumente instalate
– – – Instrumente portabile
– – Detectoare de particule în cercetare
– Transmutarea elementelor (Transmutarea nucleară)
– – Istorie
– – – Alchimie
– – – Fizica modernă
– – Transmutarea naturală (Transmutarea în univers)
– – Transmutarea artificială (Transmutarea deșeurilor nucleare)
– – – Tipurile de reactoare
– – – Tipuri de combustibil
– – – Motivația din spatele transmutării
– – – Produse de fisiune cu durată lungă de viață
– Izotopi radioactivi (Radionuclizi)
– – Origine
– – – Natural
– – – Fisiunea nucleară
– – – Sintetic
– – Utilizări
– Datarea radiometrică
– – Bazele datării radiometrice
– – – Dezintegrarea radioactivă
– – – Precizia datării radiometrice
– – – Temperatura de închidere
– – – Ecuația vârstei
– – Datarea cu carbon
– – – Detaliile fizice și chimice
– – – Principii
– – – Considerații privind datarea
– – Datarea cu uraniu
– – – Metoda de datare cu uraniu-plumb
– – – Metoda de datare cu uraniu-toriu
– Efectele radiațiilor asupra oamenilor
– – Efectele asupra sănătății
– – Expunerea la radiații
– – – Expunerea profesională
– – – Expunerea publica
– – – Zborul în spațiu
– – – Transportul aerian
– – – Semne de avertizare privind pericolele de radiație
– – Dozarea radiațiilor
– – – Măsurare
Fizica particulelor
– Istoria
– Modelul Standard
– Fizica particulelor experimentală
– Obiecții
– Politici publice
– Particule elementare
– – Particule elementare
– – – Fermioni
– – – – Cuarci
– – – Cuarci
– – – – Leptoni
– – – Leptoni
– – – Bosoni
– – – Particule ipotetice
– – Particule compuse
– – – Hadroni
– – – Barioni
– – – Mezoni
– – – Nuclee atomice
– – – Atomi
– – – Molecule
– – Substanțe condensate
– – Alte particule
– – Extensii ale Modelului Standard
– – – Marea unificare
– – – Supersimetria
– – – Teoria corzilor
– – – Teoria preonilor
– Protoni
– Neutroni
– – Istoric
– – – Evoluția actuală
– Electron
– – Clasificare
– – Proprietăți fundamentale
– Cuarci
– Fotoni
– Gluoni
– Bosoni W și Z
– – Bosonul Higgs
– Neutrino
– – Neutrino, noul sistem de comunicații
– – Telefonul – particulă
– – Comunicații cu submarinele
– – Mesaje pentru călătoria în timp
– Fizica acceleratorilor
– – Accelerarea și interacțiunea particulelor cu structuri RF
– – Dinamica fluxului
– – Coduri de modelare
– – Diagnosticările fluxului
– – Toleranțele mașinii
Fisiunea și fuziunea nucleară
– Istorie
– – Descoperirea nucleului
– – Descoperirea neutronului
– – Câmpul bozonic
– – Mezoni
– Fisiunea nucleară
– – Mecanismul
– – Reactoare de fisiune nucleară
– – – Mecanism
– – – – Fisiunea
– – – – Generarea de căldură
– – – – Răcirea
– – – – Controlul reactivității
– – – – Generarea de energie electrică
– – Reactoare nucleare cu apă grea presurizată – CANDU
– – – Scopul utilizării apei grele
– – – Avantaje și dezavantaje
– – – Emisiile de tritiu
– – – Reactorul CANDU
– – – Centrala Nucleară de la Cernavodă
– – – – Reactoarele
– – – – Incidente
– – Plutoniu
– – – Proprietăți fizice
– – Reactoare nucleare reproducătoare
– – – Eficiența combustibilului și tipurile de deșeuri nucleare
– – – Raportul de conversie, pragul de rentabilitatea, raportul de reproducere, timpul de dublare și arderea
– – – Tipuri de reactoare reproducătoare
– – Energia de fisiune
– – – Centrale nucleare
– – – Probleme de mediu
– – – Energia nucleară în România
– – Echivalența masă-energie în reacțiile nucleare
– – – Istorie
– – – Exemplu practic
– – – Eficiența
– Fuziunea nucleară
– – Procesul
– – Controlul fuziunii (Energia de fuziune)
– – – Descriere
– – – – Mecanism
– – – – Secțiunea transversală
– – – – Criteriul Lawson
– – – – Produs triplu: densitate, temperatură, timp
– – – – Comportamentul plasmei
– – – – Captarea energiei
Probleme nerezolvate
– Fizica nucleară
– Fizica particulelor / Fizica energiilor înalte
Referințe
Despre autor
– Nicolae Sfetcu
– – De același autor
– – Contact
Editura
– MultiMedia Publishing

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *