Home » Articole » Articole » Afaceri » Știința datelor (Data Science) » Business Intelligence » A apărut ediția tipărită a cărții ”Introducere în Business Intelligence”

A apărut ediția tipărită a cărții ”Introducere în Business Intelligence”

Introducere în Business Intelligence

A apărut ediția tipărită a cărții ”Introducere în Business Intelligence
Format A5 (210 x 148 x 8 mm, 193 g, 143 pagini. Preț: 19,99 lei
MultiMedia Publishing https://www.telework.ro/ro/e-books/introducere-in-business-intelligence/

Colecția ȘTIINȚA INFORMAȚIEI

Strategia și planificarea care sunt încorporate în orice afacere sunt cunoscute sub numele de inteligența de afaceri (business intelligence). ”Introducere în Business Intelligence” oferă cititorilor informații cuprinzătoare despre business intelligence, explorând toate aspectele importante ale inteligenței de afaceri în scenariul actual. Subiectele tratate se referă la abordările de bază ale business intelligence. Cartea își propune să servească drept ghid de resurse și o introducere pentru începători în studiul disciplinei.
Business intelligence se concentrează pe eficientizarea organizațiilor, putând include produse, tehnologii, și analize și prezentări de informații comerciale. Pentru organizațiile care maximizează profitul, aceasta înseamnă utilizarea Business Intelligence pentru a obține profitabilitate continuă. Pentru organizațiile non-profit și guvernamentale, prin Business Intelligence se servesc în mod eficient și efectiv beneficiarii sau constituenții lor.
Inteligența operațională are o serie de aspecte care au fost elucidate în ultimul capitol. Componentele discutate în această secțiune sunt de o mare importanță pentru a lărgi cunoștințele existente despre inteligența operațională la nivelul întregii organizații, permițând factorilor de decizie să evalueze atât eficacitatea strategică, cât și cea operațională.

CUPRINS:

1 Introducere
– 1.1 Business Intelligence
– – Componente
– – Istorie
– – Depozitarea datelor (data warehouse)
– – Comparație cu inteligența competitivă (competitive intelligence)
– – Comparație cu analitica de afaceri (business analytics)
– – Aplicații într-o întreprindere
– – Prioritizarea proiectelor
– – Factorii de succes ai implementării
– – Sponsorizare de afaceri
– – Nevoi de afaceri
– – Cantitatea și calitatea datelor disponibile
– – Aspecte legate de utilizatori
– – Portaluri BI
– – Piața de desfacere
– – Specifice industriei
– – Date semi-structurate sau nestructurate
– – Date nestructurate vs. semi-structurate
– – Probleme cu datele semi-structurate sau nestructurate
– – Utilizarea metadatelor
– – Viitorul
– 1.2 Sisteme de Business Intelligence
– – Abordare
– – Structura
– – – Ierarhie
– – – Conținutul capitolului
– 1.3 Business Intelligence și sistemele de Business Intelligence
– – Business Intelligence
– – – Definiții:
– – Definiția BI
– – Evoluția BI
– – Furnizori
– – Produse și instrumente pentru furnizori
– – Scopul afacerilor
2 Înțelegerea strategiei
– Ce este strategia?
– Management strategic
– Formularea strategiei
– – Implementarea strategiei
– – Evaluarea strategiei
– Abordarea cadrului general și strategia
– – Porter – Harta Activității (1996)
– – Harta Chatterjee
– – Harta Strategiei
– – – Patru perspective
– – – Teme
– – Harta legăturilor cauzale
3 Câte un cadru pe rând
– Cum văd factorii de decizie lumea?
– Captarea cadrului de referință al factorului de decizie
– Abordări pentru construirea sistemelor de business intelligence
– – Abordarea Enterprise Data Warehouse
– – De sus în jos
– Abordarea cadrului general pentru a construi un sistem BI
– – Arhitectura cadrelor
– – Infrastructura cadrelor
– – Arhitectura cadrului general
– – Raționalitatea limitată și sistemul de control
– – Infrastructură cadrului general
– Abordarea cadrului general și compatibilitatea acesteia cu alte abordări
– Concluzie
4 Etapa de încadrare
– Înțelegerea cadrului de referință
– Cadrul de referință și sistemele BI
– Tablouri de bord cu rol de cadre de referință
– Tablouri de bord și arhitectura BI
– Concluzie
– 4.1 Clarificarea strategiei
– – Introducere
– – Organigrama
– – Intervievații
– – – Sponsorii
– – – Directorii
– – – – Managementul de top (C-Suite)
– – – – Președinți și vicepreședinți
– – – Director / Manager
– – – Analiștii
– 4.2 Schițarea strategiei
– – Diagramele strategiei
– 4.3 Testarea hărții legăturilor cauzale
– – Introducere
– – Definiții
– – – Ipoteză
– – – Teorie
– – Mecanism
– – Măsurare
– – – Model
– – Teoria strategică
– – Deducerea ipotezelor testabile
– – – Modele inductive și critici
– – – Mecanisme cauzale și efecte cauzale
– – – De ce? – Efecte cauzale
– – – Cum? – Mecanisme cauzale
– – Testarea teoriilor
– – – Ipoteze concurente
– – Concluzie
– 4.4 Crearea și diseminarea tabelei de punctaj
– – Introducere
– – Ce este o tabelă de punctaj?
– 4.5 Distilarea tabelei de punctaj al bugetelor pentru KPI
– – Introducere
– – Tabela de punctaj
– – Lista dimensiunilor, faptelor și bugetelor
– 4.6 Documentarea surselor de datelor pentru cadre
– – Introducere
– – Director de metadate
– – Înțelegerea arhitecturii depozitului de date al întreprinderii
– – – Arhitecturi de depozite de date
– – Organizarea metadatelor sursei de date
– – Potrivirea conceptelor cu datele bazei de date sau depozitului de date
– – Potrivirea conceptelor cu datele din baza de date sau depozitul de date
– 4.7 Arhitectura de extragere a datelor pentru cadru
– 4.8 Model de date pentru magazinul de date
– – Model de date definit
– 4.9 Arhitectura cadrelor
– – Ierarhia sensului: de la date la evenimente
– – – Date
– – – Informație
– – – Cunoaștere
– – – Inteligența
– – – Eveniment
– – ETLCZ
– 4.10 Carta proiectului
– – Scop
– – Conținutul cartei
– – Utilizări
5 Prototipul cadrului și producția
– 5.1 Crearea prototipului tabloului de bord
– – De ce tablou de bord?
– 5.2 Evaluarea prototipului tabloului de bord
– – Formă
– – Funcţie
– – – Granularitate
– – – Analiză
– – – Comparaţie
– – – Simulare
– – Analiza eficacității operaționale și strategice comune
– 5.3 Alte activități pentru prototipul cadrului
– 5.4 Producția
6 Inteligența operațională
– 6.1 Business Intelligence în timp real
– – Evoluția RTBI
– – Latența
– – Arhitecturi
– – – Bazate pe evenimente
– – – Depozite de date
– – – Tehnologie fără server
– – – Conștientizarea proceselor
– – Tehnologii care suportă analize în timp real
– – – Dispozitive de depozitare a datelor
– – – Tehnologie mobilă
– – Domenii de aplicare
– 6.2 Inteligența operațională
– – Scop
– – Caracteristici
– – Componente tehnologice
– – Comparație cu alte tehnologii sau soluții Business Intelligence
– – – Managementul sistemelor
– – – Procesare complexă a evenimentelor
– – – Monitorizarea activității de afaceri
– – – Managementul proceselor de afaceri
– 6.3 Monitorizarea activității de afaceri
– – Obiective și beneficii
– – Caracteristici cheie
– – Efort de implementare
– – Prelucrarea evenimentelor
– – Exemple
– 6.4 Managementul proceselor de afaceri
– – Definiții
– – Schimbări în managementul proceselor de afaceri
– – Ciclul de viață BPM
– – Proiectare
– – Modelare
– – Execuţie
– – Monitorizarea
– – Optimizare
– – Re-inginerie
– – Suitele BPM
– – Practica
– – Tehnologie BPM
– – BPM Cloud Computing
– – Piaţa
– – Beneficii
– – Internetul Lucrurilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *