Home » Articole » RO » Educaţie » Academii, universităţi şi colegii universitare în Bucureşti

Academii, universităţi şi colegii universitare în Bucureşti

Academii, universităţi şi colegii universitare în Bucureşti

A.N.E.F.S.-FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
STR. NOICA CONSTANTIN nr. 140 BUCUREŞTI-SECTOR 6

A.N.E.F.S.-FACULTATEA DE KINETOTERAPIE
STR. NOICA CONSTANTIN nr. 140 BUCUREŞTI-SECTOR 6”, ”

A.S.E. BUCUREŞTI
PŢA ROMANĂ nr. 6 BUCUREŞTI-SECTOR 1

A.S.E.-CENTRUL DE INFORMARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ
PŢA ROMANĂ nr. 6 BUCUREŞTI-SECTOR 1

A.S.E.-CENTRUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ECONOMIC DESCHIS LA DISTANŢĂ
PŢA ROMANĂ nr. 6 BUCUREŞTI-SECTOR 1

A.S.E.-DEPARTAMENTUL CURSURI POST UNIVERSITARE
STR. IONESCU D. TACHE nr. 11 BUCUREŞTI-SECTOR 1

A.S.E.-DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC
PŢA ROMANĂ nr. 6 BUCUREŞTI-SECTOR 1

A.S.E.-FAC. DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ EC.
CAL. DOROBANŢI nr. 15-17 BUCUREŞTI-SECTOR 1

A.S.E.-FAC. DE COMERŢ
STR. EMINESCU MIHAI nr. 13-15 BUCUREŞTI-SECTOR 1

A.S.E.-FAC. DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
PŢA ROMANĂ nr. 6 BUCUREŞTI-SECTOR 1

A.S.E.-FAC. DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI
STR. MOXA MIHAIL nr. 5-7 BUCUREŞTI-SECTOR 1

A.S.E.-FAC. DE ECONOMIE GENERALĂ
PŢA ROMANĂ nr. 6 BUCUREŞTI-SECTOR 1

A.S.E.-FAC. DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI
STR. MOXA MIHAIL nr. 5-7 BUCUREŞTI-SECTOR 1

A.S.E.-FAC. DE MANAGEMENT
PŢA ROMANĂ nr. 6 BUCUREŞTI-SECTOR 1

A.S.E.-FAC. DE MARKETING
STR. EMINESCU MIHAI nr. 13-15 BUCUREŞTI-SECTOR 1

A.S.E.-FAC. DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
STR. EMINESCU MIHAI nr. 13-15 BUCUREŞTI-SECTOR 1

A.S.E.-ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ
PŢA ROMANĂ nr. 6 BUCUREŞTI-SECTOR 1

ACADEMIA DE POLIŢIE AL. I. CUZA
AL. PRIVIGHETORILOR nr. 1 BUCUREŞTI-SECTOR 1

ACADEMIA DE POLIŢIE-FAC. DE DREPT
AL. PRIVIGHETORILOR nr. 1 BUCUREŞTI-SECTOR 1

ACADEMIA DE POLIŢIE-FAC. DE POMPIERI
ŞOS. MORARILOR nr. 3 BUCUREŞTI-SECTOR 2

ACADEMIA DE TEHNOECONOMIE ŞI COOPERARE ROMÂNO-AMERICANĂ
STR. PĂRINTELE GALERIU nr. 6C BUCUREŞTI-SECTOR 2

ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE GH. IONESCU SISEŞTI
BD. MĂRĂŞTI nr. 61 BUCUREŞTI-SECTOR 1

ACADEMIA DE ŞTIINŢE MEDICALE
ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE nr. 19-21 BUCUREŞTI-SECTOR 2

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ
BD. COŞBUC GEORGE nr. 81-83 BUCUREŞTI-SECTOR 4

ARACIS
BD. SCHITU MĂGUREANU nr. 1 BUCUREŞTI-SECTOR 5

BUCHAREST SCHOOL OF MANAGEMENT-MBA
CAL. GRIVIŢEI nr. 2A BUCUREŞTI-SECTOR 1

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE
ŞOS. PANDURI nr. 68-72 BUCUREŞTI-SECTOR 5

FAC. DE ŞTIINŢE APLICATE
SPL. INDEPENDENŢEI nr. 313 BUCUREŞTI-SECTOR 6

FACULTATEA DE ADMINISTARAREA AFACERILOR
STR. MOXA MIHAIL nr. 5-7 BUCUREŞTI-SECTOR 1

FACULTATEA DE SISTEME ELECTRONICE ŞI INFORMATICE MILITARE
BD. COŞBUC GEORGE nr. 81-83 BUCUREŞTI-SECTOR 4

FACULTATEA MECATRONICĂ DE SISTEME INTEGRATE DE ARMAMENT
BD. COŞBUC GEORGE nr. 81-83 BUCUREŞTI-SECTOR 4

FUNDAŢIA PRO
BD. PROTOPOPESCU PACHE nr. 25 BUCUREŞTI-SECTOR 2

INSTITUTUL TEOLOGIC DE GRAD UNIVERSITAR TIMOTHEUS
STR. EPISCOPUL RADU nr. 53-55 BUCUREŞTI-SECTOR 2

INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
STR. BERTHELOT H. M.,GEN. nr. 19 BUCUREŞTI-SECTOR 1

IT ACADEMY
STR. CIORANU MIHAI nr. 4 BUCUREŞTI-SECTOR 5

S.N.S.P.A.
STR. POVERNEI nr. 6-8 BUCUREŞTI-SECTOR 1

S.N.S.P.A.-DEP. DE MANAGEMENT
STR. POVERNEI nr. 6-8 BUCUREŞTI-SECTOR 1

S.N.S.P.A.-DEP. DE REL. INTERNAŢ. ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ
STR. POVERNEI nr. 6-8 BUCUREŞTI-SECTOR 1

S.N.S.P.A.-FAC. DE COMUNICARE ŞI REL. PUBLICE DAVID OGILVY
STR. POVERNEI nr. 6-8 BUCUREŞTI-SECTOR 1

S.N.S.P.A.-FAC. DE ŞTIINŢE POLITICE
STR. POVERNEI nr. 6-8 BUCUREŞTI-SECTOR 1

S.N.S.P.A.-FAC. ŞI COLEGIUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
STR. POVERNEI nr. 6-8 BUCUREŞTI-SECTOR 1

U.M.F. C. DAVILA
STR. LUPU DIONISIE nr. 37 BUCUREŞTI-SECTOR 1

U.M.F. C. DAVILA-FAC. DE FARMACIE
STR. VUIA TRAIAN nr. 6 BUCUREŞTI-SECTOR 2

U.M.F. C. DAVILA-FAC. DE MEDICINĂ
BD. EROII SANITARI nr. 8 BUCUREŞTI-SECTOR 5

U.M.F. C. DAVILA-FAC. DE MOAŞE
BD. EROII SANITARI nr. 8 BUCUREŞTI-SECTOR 5

U.M.F. C. DAVILA-FAC. DE STOMATOLOGIE
CAL. PLEVNEI nr. 19 BUCUREŞTI-SECTOR 1

U.N.A.T.C. I.L. CARAGIALE
STR. MATEI VOIEVOD nr. 75-77 BUCUREŞTI-SECTOR 2

U.N.A.T.C.-FACULTATEA DE FILM ŞI TELEVIZIUNE
STR. MATEI VOIEVOD nr. 75-77 BUCUREŞTI-SECTOR 2

U.N.A.T.C.-FACULTATEA DE TEATRU
STR. MATEI VOIEVOD nr. 75-77 BUCUREŞTI-SECTOR 2

U.P.B.
SPL. INDEPENDENŢEI nr. 313 BUCUREŞTI-SECTOR 6

U.P.B.-FAC. DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE
SPL. INDEPENDENŢEI nr. 313 BUCUREŞTI-SECTOR 6

U.P.B.-FAC. DE CHIMIE APLICATĂ ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR
STR. POLIZU GHEORGHE nr. 1-7 BUCUREŞTI-SECTOR 1

U.P.B.-FAC. DE ELECTRONICĂ,TELECOMUNICAŢII,TEHN. INFORMAŢIEI
BD. MANIU IULIU nr. 1-3 BUCUREŞTI-SECTOR 6

U.P.B.-FAC. DE ENERGETICĂ
SPL. INDEPENDENŢEI nr. 313 BUCUREŞTI-SECTOR 6

U.P.B.-FAC. DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE
SPL. INDEPENDENŢEI nr. 313 BUCUREŞTI-SECTOR 6

U.P.B.-FAC. DE INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SIST. TEHNOLOGICE
SPL. INDEPENDENŢEI nr. 313 BUCUREŞTI-SECTOR 6

U.P.B.-FAC. DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ
STR. POLIZU GHEORGHE nr. 1-7 BUCUREŞTI-SECTOR 1

U.P.B.-FAC. DE INGINERIE CU PREDARE ÎN LIMBI STRĂINE
SPL. INDEPENDENŢEI nr. 313 BUCUREŞTI-SECTOR 6

U.P.B.-FAC. DE INGINERIE MECANICĂ ŞI MECATRONICĂ
SPL. INDEPENDENŢEI nr. 313 BUCUREŞTI-SECTOR 6

U.P.B.-FAC. DE TRANSPORTURI
SPL. INDEPENDENŢEI nr. 313 BUCUREŞTI-SECTOR 6

U.P.B.-FAC. DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
SPL. INDEPENDENŢEI nr. 313 BUCUREŞTI-SECTOR 6

U.P.B.-FAC. INGINERIE ELECTRICĂ
SPL. INDEPENDENŢEI nr. 313 BUCUREŞTI-SECTOR 6

U.S.A.M.V.
BD. MĂRĂŞTI nr. 59 BUCUREŞTI-SECTOR 1

U.S.A.M.V.-FAC. DE AGRICULTURĂ
BD. MĂRĂŞTI nr. 59 BUCUREŞTI-SECTOR 1

U.S.A.M.V.-FAC. DE BIOTEHNOLOGII
BD. MĂRĂŞTI nr. 59 BUCUREŞTI-SECTOR 1

U.S.A.M.V.-FAC. DE HORTICULTURĂ
BD. MĂRĂŞTI nr. 59 BUCUREŞTI-SECTOR 1

U.S.A.M.V.-FAC. DE MEDICINĂ VETERINARĂ
SPL. INDEPENDENŢEI nr. 105 BUCUREŞTI-SECTOR 6

U.S.A.M.V.-FAC. DE ZOOTEHNIE
BD. MĂRĂŞTI nr. 59 BUCUREŞTI-SECTOR 1

U.S.A.M.V.-FAC. DE ÎMBUNĂT. FUNCIARE ŞI INGINERIA MEDIULUI
BD. MĂRĂŞTI nr. 59 BUCUREŞTI-SECTOR 1

U.S.A.M.V.-FAC.DE MANAGEMENT, ING. EC. ÎN AGR.ŞI DEZV.RURALĂ
BD. MĂRĂŞTI nr. 59 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNEFS
STR. NOICA CONSTANTIN nr. 140 BUCUREŞTI-SECTOR 6

UNIV. BUCUREŞTI
BD. KOGĂLNICEANU MIHAIL nr. 36-46 BUCUREŞTI-SECTOR 5

UNIV. BUCUREŞTI-CENTRUL DE INF.,ORIENTARE ŞI CONSIL. PROFES.
BD. KOGĂLNICEANU MIHAIL nr. 36-46 bl. B BUCUREŞTI-SECTOR 5

UNIV. BUCUREŞTI-FAC. DE ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI
BD. REGINA ELISABETA nr. 4-12 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIV. BUCUREŞTI-FAC. DE BIOLOGIE
SPL. INDEPENDENŢEI nr. 91-95 BUCUREŞTI-SECTOR 5

UNIV. BUCUREŞTI-FAC. DE CHIMIE
BD. REGINA ELISABETA nr. 4-12 BUCUREŞTI-SECTOR 3

UNIV. BUCUREŞTI-FAC. DE DREPT
BD. KOGĂLNICEANU MIHAIL nr. 36-46 BUCUREŞTI-SECTOR 5

UNIV. BUCUREŞTI-FAC. DE FILOSOFIE
SPL. INDEPENDENŢEI nr. 204 BUCUREŞTI-SECTOR 5

UNIV. BUCUREŞTI-FAC. DE GEOGRAFIE
BD. BĂLCESCU NICOLAE nr. 1 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIV. BUCUREŞTI-FAC. DE GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ
STR. VUIA TRAIAN nr. 6 BUCUREŞTI-SECTOR 2

UNIV. BUCUREŞTI-FAC. DE ISTORIE
BD. REGINA ELISABETA nr. 4-12 BUCUREŞTI-SECTOR 3

UNIV. BUCUREŞTI-FAC. DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE
STR. QUINET EDGAR nr. 5-7 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIV. BUCUREŞTI-FAC. DE LITERE
STR. QUINET EDGAR nr. 5-7 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIV. BUCUREŞTI-FAC. DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
STR. ACADEMIEI nr. 14 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIV. BUCUREŞTI-FAC. DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
ŞOS. PANDURI nr. 90 BUCUREŞTI-SECTOR 5

UNIV. BUCUREŞTI-FAC. DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
BD. SCHITU MĂGUREANU nr. 9 BUCUREŞTI-SECTOR 5

UNIV. BUCUREŞTI-FAC. DE TEOLOGIE BAPTISTĂ
STR. BERZEI nr. 29 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIV. BUCUREŞTI-FAC. DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
STR. SF. ECATERINA nr. 2 BUCUREŞTI-SECTOR 4

UNIV. BUCUREŞTI-FAC. DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ
STR. BERTHELOT H. M.,GEN. nr. 19 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIV. BUCUREŞTI-FAC. DE ŞTIINŢE POLITICE
STR. SF. ŞTEFAN nr. 24 BUCUREŞTI-SECTOR 2

UNIV. CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR
SPL. UNIRII nr. 176 BUCUREŞTI-SECTOR 4

UNIV. DE ARH. ŞI URBANISM-COLEGIUL DE ARH. ŞI URB.
STR. ACADEMIEI nr. 18-20 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIV. DE ARH. ŞI URBANISM-FAC. DE ARHITECTURĂ
STR. ACADEMIEI nr. 18-20 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIV. DE ARH. ŞI URBANISM-FAC. DE URBANISM
STR. ACADEMIEI nr. 18-20 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIV. DE ARH. ŞI URBANISM-ŞCOALA DE STUDII AVANSATE
STR. ACADEMIEI nr. 18-20 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIV. DE ARTE-FAC. DE ARTE DECORATIVE ŞI DESIGN
STR. BUDIŞTEANU CONSTANTIN,GEN. nr. 19 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIV. DE ARTE-FAC. DE ARTE PLASTICE
STR. BUDIŞTEANU CONSTANTIN,GEN. nr. 19 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIV. DE MUZICĂ-FAC. DE INTERPRETARE MUZICALĂ
STR. ŞTIRBEI VODĂ nr. 33 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIV. DE MUZICĂ-FAC.DE COMP., MUZICOLOGIE ŞI PEDAG. MUZICALĂ
STR. ŞTIRBEI VODĂ nr. 33 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIV. NICOLAE TITULESCU
CAL. VĂCĂREŞTI nr. 185 BUCUREŞTI-SECTOR 4

UNIV. POPULARĂ IOAN I. DALLES
BD. BĂLCESCU NICOLAE nr. 18 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIV. ROMÂNO-AMERICANĂ
BD. EXPOZIŢIEI nr. 1B BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIV. SPIRU HARET
STR. GHICA ION nr. 13 BUCUREŞTI-SECTOR 3

UNIVERSITATEA ATHENAEUM
STR. GARIBALDI GIUSEPPE nr. 2A BUCUREŞTI-SECTOR 2

UNIVERSITATEA BIOTERRA
STR. GÂRLEI nr. 81 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIVERSITATEA BIOTERRA
DRUM. ŞUŢU NICOLAE nr. 11-15 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ BUCUREŞTI
BD. MILEA VASILE,GEN. nr. 1G BUCUREŞTI-SECTOR 6

UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD-EST LUMINA
ŞOS. COLENTINA nr. 64B BUCUREŞTI-SECTOR 2

UNIVERSITATEA INTERNAŢIONALĂ TEHNOECONOMIA EUROPEANĂ
STR. PĂRINTELE GALERIU nr. 6C BUCUREŞTI-SECTOR 2

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE CAROL I
ŞOS. PANDURI nr. 68-72 BUCUREŞTI-SECTOR 5

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI
STR. ŞTIRBEI VODĂ nr. 33 BUCUREŞTI-SECTOR 1

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE GHEORGHE CRISTEA
BD. ENERGETICIENILOR nr. 9-11 bl. M1 et 1 BUCUREŞTI-SECTOR 3

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
CAL. VĂCĂREŞTI nr. 187 BUCUREŞTI-SECTOR 4

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *