Home » Articole » Articole » Afaceri » Protecţie » Baze de date guvernamentale

Baze de date guvernamentale

postat în: Protecţie 0

Baze de date

Bazele de date guvernamentale colectează informații cu caracter personal pentru diverse necesităţi (supravegherea în masă, Sistemul de Informații Schengen în Uniunea Europeană, securitatea socială, statistici, etc).

Evidenţa populaţiei colectează și menține informații cu privire la persoane fizice. Statele, companiile și în general organizațiile sociale menţin o evidenţă a angajaţilor, clienților, minorităților, criminali, teroriști, sau alte categorii sociale..

Istoria acestor evidenţe este strâns legată de mijloacele disponibile. De la simplele fișiere pe hârtie la bazele de date pe calculator, evidenţa populației depăşeşte cadrul datelor administrative și se extinde la datele biologice folosind mostre de ADN, în special.

Metode atât de gestionare cât şi de monitorizare a populației, activitatea de evidenţă a crescut considerabil în decursul istoriei – în același timp cu consolidarea domeniilor de intervenție și a metodelor polițieneşti ale autorităţilor publice – pentru a deveni astazi una dintre caracteristicile societăților moderne. Individul este în general prezent în sute de dosare publice (cele mai multe administrative) sau private (fișiere comerciale și bancare, în cea mai mare parte). Toate statele democratice moderne au adoptat o legislație care reglementează definirea și practica evidenţelor. De obicei acestea sunt denumite Legea privind protecția datelor; prezența datelor digitale a devenit un fenomen inevitabil, iar problema libertăților civile o preocupare mai acută.

Uniunea Europeană

Operațional din 1995, SIS (Sistemul de Informații Schengen), a cărui unitate centrală se găseşte la Strasbourg, este un sistem informatic pentru stocarea datelor referitor la persoane sau obiecte. În decembrie 2007, aceasta conținea mai mult de 20 de milioane de date despre aproximativ 78% din documentele furate, 13% dintre vehicule și 5% din persoanele căutate. Disponibil 24 de ore din 24 de polițiile europene sau alte autorități, precum Europol și Eurojust, acest sistem este accesibil din orice vehicul, secţie de poliţie sau jandarmerie de la un terminal portabil. Proiectat, inclusiv pentru lupta împotriva imigrației ilegale, condus de către autoritățile europene, ar trebui să includă, în viitor, date biometrice, cum ar fi fotografii, amprente digitale și teste ADN, și să crească cantitatea de informații despre solicitanții de azil, să extindă durata de păstrare a datelor și să extindă drepturile de acces la dosar.

În afara SIS, Uniunea Europeană dispune de EURODAC, o bază de date biometrice pentru cererile de azil, completată cu Sistemul de Informații privind Vizele (VIS).

Fondată în 2004, Agenţia Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) este responsabilă de asigurarea, prin recomandările sale către state, că acestea nu încalcă drepturile și libertățile persoanelor ale căror date sunt prelucrate pe teritoriul european. Ea trebuie, de asemenea, să emită avize privind propunerile de introducere a unor noi reglementări în domeniu, și pentru a asigura un nivel ridicat și consecvent de protecție a datelor în întreaga Europă. Din 2004 până în 2007, bugetul a crescut de la 3 milioane la peste 4 milioane de euro, și angajaţii săi de la nouăsprezece la douăzeci și patru de persoane.

Pe 12 iunie 2007, în urma Tratatului de la Prüm (2005), miniștrii de interne din țările europene au convenit să partajeze, inclusiv în reţea, datele biometrice (amprente digitale și ADN), pentru a facilita anchetele poliției și judiciare la nivel european. Cu toate acestea, nu au putut conveni asupra domeniului de aplicare exactă a acestei partajări, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, şi nici condițiile de transfer către țări non-europene, precum Statele Unite ale Americii.

Uniunea Europeană a decis să partajeze, începând cu 6 noiembrie 2007, o evidenţă a călătorilor pe rutele internaționale aeriene. Evidenţa cuprinde numele, adresa, numărul de telefon, cardurile de credit și itinerarul pasagerilor. Sunt excluse din evidenţe originea etnică sau rasială, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, sau detalii privind sănătatea sau viața sexuală. Perioada de valabilitate a acestor date este nedeterminată.

Parlamentul European a aprobat, pe 19 aprilie 2012, proiectul de acord privind transferul datelor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii. Datele de dosar ale pasagerilor sunt transmise Departamentului american pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS), și agențiilor de informații americane. Aceste înregistrări includ mai multe tipuri de informații personale: nume, adresa, și, de asemenea numărul de pașaport sau numărul cardului de credit. Prezentat ca un instrument de combatere a terorismului, acest sistem a fost pus în aplicare după atacurile de la 11 septembrie 2001.

Traducere şi adaptare din Wikipedia sub licenţă gratuită GNU.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *