Home » Articole » Articole » Artă » Literatură » Bosonul lui Eminescu

Bosonul lui Eminescu

Dr. Alexandru Cristian

alexandrucristian87@yahoo.com

IN HONOREM GEN. NICULAE SPIROIU

 

Minte uriaşă a neamului românesc Eminescu a reuşit să  lase urmaşilor săi  o operă vastă; poezie , proză , nuvelă , dramaturgie , editoriale , eseuri despre  economie , politică şi  istorie. Printre caietele sale , 44 la număr , s-au descoperit importante preocupări pentru ştiinţele exacte cum ar fi   matematica , chimia şi fizica. Din cele peste 17.000 de pagini scrise de Eminescu doar câteva rânduri ne dau certitudinea că geniul aparţine Universului. Mintea lui Eminescu a putut să producă versuri de o divină frumuseţe şi de o logică impecabilă. Pe lângă versurile diamantine Mihai Eminescu este în opinia mea unul dintre primii fizcieni moderni.

În Scrisoarea a-I-a mi-au atras atenţia câteva rânduri. Trebuie să menţionez că le-am parcurs împreună cu mentorul meu , domnul General Niculae Spiroiu fost Ministru al Apărării , un om îndrăgostit de Eminescu. Scrisoarea a-I-a are ca sursă de inspiraţie un imn vedic. Petru Creţia spune că acest minunat poem are şase părţi care se urmează în cerc până la întoarcerea în punctul de început. Scrisoarea a-I-A este un poem cosmologic şi metafizic.

Bosonul sau bosonul Higgs este o particulă subatomică descoperită de cercetătorii acceleratorului de particule de la Geneva CERN.  Această particulă are o înrâuire directă asupra  mesei   celorlalte particule din Univers permiţând transformarea energiei în materie.

Bosonul este al-12-lea element din Modelul Standard al Universului. Astrofizicienii susţin că materia observabilă din Univers este de 4% restul de 96% este energie şi materie întunecată. Misterioasa energie întunecată  a fascinant mintea fizicienilor multe decenii. Materia întunecată este partea ascunsă care a dat naştere Universului , susţine Eminescu în versurile din Scrisoarea a-I-a.

Genialul Eminescu a prevăzut în urmă cu peste  un secol descoperirea bosonului în Scrisoarea a-I-a. În versurile „ La-nceput, pe când fiinţă nu era , nici nefiinţă/ Pe când totul era lipsit de viaţă şi voinţă/ Când nu se ascundea nimica, deşi tot era ascuns” Eminesscu observă originea universului , supa primordială din care toţi ne-am născut. Viziunea cosmologică a lui Eminescu este genială , originea Universului este în neant , în anti-materie transformată în materie. După Big Bang urmează un haos ce precede ordinea. Elemente şi particule sunt amestecate fără o ordine exactă… brusc particula lui Dumnezeu apare…bosonul eminescian „Dar deodat-un punct se mişcă… cel întâi şi singur. Iată-l/ Cum din chaos se face mumă, iară el devine Tatăl…Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii, E stăpânul fără margini peste marginile lumii/ De atunci negura eternă se desface în făşii,/ De atunci răsare lumea , lună , soare şi stihii…”

Mihai Eminescu a descris în aceste rânduri ceea ce peste 7000 de fizcieni de la Geneva s-au luptat de peste un deceniu să afle, originea Universului. Personal cred că originea Universului este un mister la fel de mare ca şi geniul. Amândouă au rădăcini în Dumnezeu şi în graţia Sa divină. Misterele divinităţii nu pot fi dezvăluite unor muritori. Omul care este mândru din fire ar fi în stare să nege eternitatea. Din mândrie au căzut primii oameni. Eminescu , spune Petru Creţia, a fost un suflet însetat de puritate şi de beatitudine, care a năzuit spre ceva de neatins şi care a sfârşit sfâşiat de o dezamăgire fără leac , căutându-şi pacea în gândul nefiinţei.

Naşterea lui Eminescu este naşterea Universului Românesc. Moartea sa este confirmarea eternităţii daco-romane şi a credinţelor ancestrale ce s-au plămădit din acest pământ aşezat pe o gură de rai. Fără Eminescu am fi mult mai goi şi pustiul ne-ar pătrunde în suflet. Eminescu a învins moartea culturii şi  ne-a dăruit viaţă eternă  culturii noastre.

 

© 2024 Alexandru Cristian. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *