Clasificarea datelor mari (Big Data)

|

În ciuda faptului că nu suntem conștienți de asta uneori, Big Data este un fenomen cu care se confruntă ființele umane. Ele intră în contact cu sistemele care stochează date personale în baze de date masive în multe feluri și … Citeşte mai mult

Analitica prescriptivă

|

Analitica prescriptivă este a treia și ultima fază a analizei de afaceri, care include și analize descriptive și predictive. Menționată drept “frontiera finală a capacităților analitice”, analitica prescriptivă presupune aplicarea științelor matematice și computaționale și sugerează opțiunile de decizie pentru … Citeşte mai mult

Analitica predictivă

|

Analitica predictivă cuprinde o varietate de tehnici statistice de la extragerea de date, modelarea predictivă și învățarea automată, care analizează faptele curente și istorice pentru a face predicții despre evenimente viitoare sau altfel necunoscute. În afaceri, modelele predictive exploatează modelele … Citeşte mai mult

Analitica Big Data

|

Analitica este descoperirea, interpretarea și comunicarea unor modele semnificative în date; și procesul de aplicare a acestor modele pentru luarea unor decizii eficiente. Cu alte cuvinte, analitica poate fi înțeleasă ca țesut conectiv între date și luarea efectivă a deciziilor, … Citeşte mai mult

Big Data – Aspecte filosofice

|

Big Data poate genera, prin inferențe, noi cunoașteri și perspective. Paradigma care rezultă din utilizarea Big Data generează noi oportunități. Un motiv de îngrijorare majoră în cazul Big Data se datorează faptului că oamenii de știință de date tind să … Citeşte mai mult

Utilizări ale datelor mari (Big Data)

|

(Creșterea și digitizarea capacității globale de stocare a informațiilor. ) Big Data reprezintă un domeniu care tratează modalități de analiză, de extragere sistematică a informațiilor sau de tratare a unor seturi de date care sunt prea mari sau complexe pentru … Citeşte mai mult

Ce este Big Data?

|

În fiecare zi, folosim și generăm tone de date, alimentând datele mari ale agențiilor guvernamentale, companiilor private și chiar cetățenilor privați. Beneficiem în multe feluri de existența și utilizarea Big Data, dar trebuie să ne amintim de asemenea că “nu … Citeşte mai mult

Procesarea Big Data

|

Datele trebuie procesate cu instrumente avansate de colectare și analiză, pe baza unor algoritmi prestabiliți, pentru a putea obține informații relevante. Algoritmii trebuie să ia în considerare și aspecte invizibile pentru percepțiile directe. În 2004 Google a publicat o lucrare … Citeşte mai mult

Big Data ca sursă de discriminare

|

Folosirea metodelor de cercetare Big Data a crescut în ultimii cinci ani atât în ​​mediul academic, cât și în cel al industriei. Pe măsură ce dimensiunea și complexitatea seturilor de date disponibile au crescut, tot așa au crescut și întrebările … Citeşte mai mult

Studiul critic al datelor

|

Termenul de studiul critic al datelor (SCD) sugerează două lucruri: în primul rând, că cercetătorii care lucrează în acest domeniu investighează datele; în al doilea rând, că fac acest lucru din perspective critice. Atunci când se concentrează inițial pe ultima … Citeşte mai mult

Big Data

|

Termenul Big Data se referă la extragerea, manipularea și analiza unor seturi de date care sunt prea mari pentru a fi tratate în mod obișnuit. Din această cauză se utilizează software special și, în multe cazuri, și calculatoare și echipamente … Citeşte mai mult

Aspecte etice ale cercetării folosind Big Data

|

Provocările etice ridicate de cercetarea care utilizează Big Data pot părea descurajante; riscurile sunt atât reale, cât și substanțiale. Cu toate acestea, oportunitățile sunt, de asemenea, excelente, iar cu o colecție crescândă de îndrumări și exemple, este posibil să se … Citeşte mai mult

1 2 3 4 5 6