Garantarea integrității în sport și prevenirea meciurilor aranjate în Uniunea Europeană

|

Meciurile aranjate în contextul pariurilor sportive reprezintă un tip aparte de fraudă care contravine intereselor organizațiilor sportive, ale sportivilor, jucătorilor (consumatorilor) și operatorilor reglementați.

Dependenţa de jocuri de noroc în UE

|

În cazurile în care această informație este disponibilă, ratele de dependență probabilă de joc par să varieze între 0,3% și 3,1% din întreaga populație67. Jocul patologic (adictiv) de noroc a fost considerat de unii specialiști ca fiind o dereglare de … Citeşte mai mult

Jocul-problemă în jocurile de noroc în Uniunea Europeană

|

Necesitatea de a proteja jucătorii şi de a preveni jocul-problemă este invocată atunci când se restricţionează oferta de servicii de jocuri de noroc online adresată consumatorilor. Jocul-problemă este deseori descris ca fiind nevoia imperioasă de a juca, în pofida consecinţelor … Citeşte mai mult

Serviciile de plată online, plata câştigurilor şi identificarea clienţilor la jocurile de noroc online în UE

|

Deoarece nu sunt încă disponibile servicii de microplată la distanţă cu adevărat eficiente, operatorii de jocuri de noroc online solicită în mod obişnuit clienţilor lor să depună fonduri în conturi de jucător înainte de a juca. Depunerile se pot efectua … Citeşte mai mult

Servicii de promovare a jocurilor de noroc online în viziunea UE

|

Operatorii de jocuri de noroc utilizează o serie de servicii, printre care se numără serviciile de marketing şi de plată, pentru a încuraja sau a facilita jocurile de noroc online. Unele din aceste servicii fac obiectul legislaţiei secundare.

Stabilirea și licențierea serviciilor de jocuri de noroc online

|

În conformitate cu jurisprudența Curții întemeiată pe articolul 49 din TFUE, conceptul de stabilire este foarte larg și permite unui cetățean al UE să participe, în mod stabil și continuu, la viața economică a unui stat membru, altul decât statul … Citeşte mai mult

Definiţii UE ale jocurilor de noroc online

|

Termenul de „jocuri de noroc online” acoperă un mare număr de servicii diferite de jocuri de noroc. Acestea includ furnizarea online de servicii de pariuri sportive (inclusiv pentru cursele hipice), de jocuri de cazinou, de pariuri pe interval (spread betting), … Citeşte mai mult

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

|

Articolul 56 din TFUE interzice restricțiile privind libera prestare a serviciilor către beneficiari din alte state membre. În cazul Schindler (1), CJUE a confirmat pentru prima dată că furnizarea și utilizarea de oferte transfrontaliere de jocuri de noroc este o … Citeşte mai mult

Jocurile de noroc online în cadrul normelor tratatului UE

|

Situația reglementării jocurilor de noroc online este caracterizată de faptul că, în 2006, ca urmare a solicitării unanime a Consiliului și a Parlamentului European în prima lectură, Comisia a exclus serviciile de jocuri de noroc din domeniul de aplicare a … Citeşte mai mult

Jocurile de noroc online în UE – Caracteristici principale

|

În 2008, veniturile anuale generate de sectorul serviciilor de jocuri de noroc, măsurate pe baza Veniturilor brute din jocuri de noroc (Gross Gaming Revenues – GGR) (respectiv mizele fără premii, dar incluzând bonusurile), au fost estimate la 75,9 miliarde EUR … Citeşte mai mult

Reglementarea jocurilor de noroc online în UE – Evoluţii şi provocări

|

Serviciile de jocuri de noroc online sunt astăzi oferite și utilizate pe scară largă în UE, iar importanța economică a sectorului este în creștere. Oferta online este segmentul pieței jocurilor de noroc cu cea mai rapidă creștere; în 2008, acesta … Citeşte mai mult

Cartea verde a jocurilor de noroc din Uniunea Europeană

|

Piața jocurilor de noroc online este segmentul cu cea mai rapidă creștere al pieței globale a jocurilor de noroc, care a înregistrat în 2008 venituri anuale de peste 6,16 miliarde EUR1. Astfel, monopolurile au fost deseori autorizate să dezvolte activități … Citeşte mai mult

1 2