Fonduri de la Uniunea Europeană pentru ONG-uri

|

UE oferă finanțare pentru ONG-uri într-o gamă largă de proiecte și programe care acoperă domenii precum: dezvoltarea regională și urbană ocuparea forței de muncă și incluziunea socială agricultura și dezvoltarea rurală politicile în domeniul maritim și al pescuitului cercetarea și … Citeşte mai mult

Sponsorizarea organizaţiilor neguvernamentale – FAQ

|

Reprezint o societate comercială şi am vrea să facem o sponsorizare. Cum se înregistrează aceasta în evidenţele contabile şi cum este afectat calculul impozitului pe profit? Înregistrarea în contabilitate a valorii sponsorizării, aşa cum este trecută aceasta în contractul de … Citeşte mai mult

Aţi obţinut o sponsorizare ca ONG. Mai departe, cum procedaţi?

|

Respectaţi-vă obligaţiile În nici un caz nu utilizaţi banii sau bunurile pentru alte scopuri decât cele menţionate în contract. Nici un sponsor nu va fi fericit să afle că, în loc să organizaţi o serbare pentru copii defavorizati, aţi mobilat … Citeşte mai mult

Obţinerea unei sponsorizări pentru asociaţii

|

Pentru început să lămurim clar motivaţiile celor două părţi implicate într-o sponsorizare – el, sponsorul şi voi, beneficiarii. De ce aveţi nevoie de o sponsorizare? 1. Vă trebuie resurse practic pentru derularea oricărui proiect pe care vi-l propuneţi. 2. Numele … Citeşte mai mult

Contractul de sponsorizare sau de mecenat

|

Sponsorizarea se face în baza unei înţelegeri, denumite “contract”, între cele două părţi, denumite “sponsor” şi “beneficiar”. În contract se vor menţiona, obligatoriu, conform Legii nr. 32/1994, obiectul, valoarea şi durata contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor. Spre deosebire de contractul … Citeşte mai mult

Prevederi legale pentru sponsorizarea ONG

|

Legea sponsorizării Legea sponsorizării, mai exact Legea nr. 32/1994, este instrumentul juridic care reglementează actele de sponsorizare şi mecenat. Codul Fiscal Codul Fiscal – adoptat prin Legea 571/22.12.2003 şi modificat ulterior printr-un lung şir de acte normative este principalul act … Citeşte mai mult

Sponsorizarea şi mecenatul pentru organizaţiile neguvernamentale

|

Ce înseamnă “sponsorizare” şi ce înseamnă “mecenat”? În condiţiile Legii nr. 32/1994, sponsorizarea este “actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru susţinerea de activităţi fără … Citeşte mai mult

Ghidul sponsorizării organizaţiilor neguvernamentale, non profit – asociaţii

|

Prezentul ghid se adresează în special organizaţiilor neguvernamentale mici, interesate în obţinerea de finanţări alternative. Ghidul defineşte termenii uzuali, explică legislaţia relevantă în vigoare şi prezintă un model de contract de sponsorizare cu detalierea acestuia. De asemenea, abordează câteva dintre … Citeşte mai mult

Internet broadband în şcoli

|

Bucureşti, 21 septembrie 2011.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a deschis astăzi, 21 septembrie 2011, apelul de proiecte pentru Operaţiunea 3.1.4. – “Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband” din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1 – “Susţinerea utilizării … Citeşte mai mult