Judecarea cererii de dobândire a personalităţii juridice pentru o asociație sau fundație

|

Pesonalitatea juridică a unui ONG este acordată de judecătoria în circumscripţia căreia se află sediul, adică judecătoria orăşenească – pentru oraşe şi comunele apropiate acestora sau de sector – pentru Bucureşti. Ajutor: Judecătoria de circumscripţie poate fi identificată şi pe … Citeşte mai mult

Constituirea patrimoniului iniţial al unei asociaţii sau fundaţii

|

Patrimoniul iniţial este un fel de “zestre” cu care asociaţia voastră porneşte la drum. Patrimoniul minim necesar înfiinţării unei asociaţii este, la data acestui ghid, 600 de lei (un salariu minim pe economie). Dacă doriţi, puteţi constitui patrimoniul iniţial din … Citeşte mai mult

Constituirea oficială a unei asociaţii. Întocmirea şi autentificarea sau atestarea actelor constitutive

|

Membrii fondatori, în persoană sau prin reprezentant – în baza unei procuri speciale notariale – se vor reuni în “adunarea generală de constituire”. În această adunare se declară constituită asociaţia, se adoptă statutul, se stabilesc patrimoniul initial, prima conducere şi … Citeşte mai mult

Cazierul fiscal al fondatorilor la înfiinţarea unei organizaţii neguvernamentale

|

Membrii fondatori trebuie să pună la dispoziţie şi cazierul fiscal, conform art. 8 alin. 1 din OG 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, cu modificările ulterioare. Cazierul fiscal este oarecum asemănător cu cel judiciar şi se referă la fapte … Citeşte mai mult

Sediile asociaţiilor neguvernamentale

|

La fel ca şi societăţile comerciale, şi ONG-urile trebuie să aibă un sediu (fie el şi unul “social”). Ştim cu toţii cât este de greu să obţii un sediu cu o chirie rezonabilă pentru o persoană juridică, mai ales în … Citeşte mai mult

Rezervarea denumirii la înfiinţarea unei ONG

|

După etapa preliminară, următorul pas în înfiinţarea unei asociaţii non-profit este verificarea denumirii alese de fondatori: este ea conformă cu legea? Este deja folosită de altcineva? A fost rezervată, şi dacă da, până când? Verificarea este făcută la cerere de … Citeşte mai mult

Cheltuieli cu înfiinţatea unei organizaţii neguvernamentale

|

Pe lângă resursa umană, cea financiară este de asemenea importantă: cheltuielile totale pentru înfiinţarea asociaţiei însumează circa 800-1000 lei. Costurile, onorariile, valorile timbrelor judiciare şi ale taxelor de timbru sunt orientative; ele sunt supuse unor fluctuaţii determinate de piaţa serviciilor … Citeşte mai mult

Membrii fondatori ai organizaţiilor neguvernamentale

|

Pentru înfiinţarea unui ONG în România sunt necesare cel puţin 3 persoane fizice sau/şi juridice care se vor numi “membri fondatori”. Persoanele fizice trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu a drepturilor civile. Aceasta înseamnă că trebuie să fie majore … Citeşte mai mult

Ghidul înfiinţării organizaţiilor neguvernamentale, non profit – asociaţii

|

“Ghidul înfiinţării unei asociaţii” detaliază, în ordinea lor cronologică, etapele care trebuie urmate pentru înfiinţarea unei organizaţii non-profit, conform actelor normative în vigoare. Lucrarea de faţă este realizată de Asociaţia Altermedia, organizaţie non-profit care are ca scop stimularea implicării sociale … Citeşte mai mult