Constituirea patrimoniului iniţial al unei asociaţii sau fundaţii

|

Patrimoniul iniţial este un fel de “zestre” cu care asociaţia voastră porneşte la drum. Patrimoniul minim necesar înfiinţării unei asociaţii este, la data acestui ghid, 600 de lei (un salariu minim pe economie). Dacă doriţi, puteţi constitui patrimoniul iniţial din … Citeşte mai mult

Aţi obţinut o sponsorizare ca ONG. Mai departe, cum procedaţi?

|

Respectaţi-vă obligaţiile În nici un caz nu utilizaţi banii sau bunurile pentru alte scopuri decât cele menţionate în contract. Nici un sponsor nu va fi fericit să afle că, în loc să organizaţi o serbare pentru copii defavorizati, aţi mobilat … Citeşte mai mult

Constituirea oficială a unei asociaţii. Întocmirea şi autentificarea sau atestarea actelor constitutive

|

Membrii fondatori, în persoană sau prin reprezentant – în baza unei procuri speciale notariale – se vor reuni în „adunarea generală de constituire”. În această adunare se declară constituită asociaţia, se adoptă statutul, se stabilesc patrimoniul initial, prima conducere şi … Citeşte mai mult

Cazierul fiscal al fondatorilor la înfiinţarea unei organizaţii neguvernamentale

|

Membrii fondatori trebuie să pună la dispoziţie şi cazierul fiscal, conform art. 8 alin. 1 din OG 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, cu modificările ulterioare. Cazierul fiscal este oarecum asemănător cu cel judiciar şi se referă la fapte … Citeşte mai mult

Obţinerea unei sponsorizări pentru asociaţii

|

Pentru început să lămurim clar motivaţiile celor două părţi implicate într-o sponsorizare – el, sponsorul şi voi, beneficiarii. De ce aveţi nevoie de o sponsorizare? 1. Vă trebuie resurse practic pentru derularea oricărui proiect pe care vi-l propuneţi. 2. Numele … Citeşte mai mult

Sediile asociaţiilor neguvernamentale

|

La fel ca şi societăţile comerciale, şi ONG-urile trebuie să aibă un sediu (fie el şi unul “social”). Ştim cu toţii cât este de greu să obţii un sediu cu o chirie rezonabilă pentru o persoană juridică, mai ales în … Citeşte mai mult

Contractul de sponsorizare sau de mecenat

|

Sponsorizarea se face în baza unei înţelegeri, denumite “contract”, între cele două părţi, denumite “sponsor” şi “beneficiar”. În contract se vor menţiona, obligatoriu, conform Legii nr. 32/1994, obiectul, valoarea şi durata contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor. Spre deosebire de contractul … Citeşte mai mult

Rezervarea denumirii la înfiinţarea unei ONG

|

După etapa preliminară, următorul pas în înfiinţarea unei asociaţii non-profit este verificarea denumirii alese de fondatori: este ea conformă cu legea? Este deja folosită de altcineva? A fost rezervată, şi dacă da, până când? Verificarea este făcută la cerere de … Citeşte mai mult

Asociaţii pe bază de voluntariat

|

O asociație sau uniune voluntară (de asemenea, numită uneori organizație voluntară, asociație de interes comun, sau doar asociație) este un grup de indivizi care intră în contract în calitate de voluntari, pentru a forma un corp (sau organizație), pentru a … Citeşte mai mult

Probleme ale organizaţiilor non-profit

|

Consolidarea capacităţilor este o problemă permanentă cu care se confruntă organizaţiile non-profit, pentru mai multe motive. Cele mai multe se bazează pe finanţarea externă (fonduri guvernamentale, granturi de la fundaţii caritabile, donaţii directe), pentru a-şi menţine operaţiunile, şi modificările în … Citeşte mai mult

Organizaţii neguvernamentale internaţionale

|

Banca Mondială definește o organizație non-guvernamentală (ONG) ca „organizație privată care desfășoară activități pentru a alina suferinta, a promova interesele celor săraci, a proteja mediul înconjurător, a furniza servicii sociale de bază, sau care se angajează în dezvoltare comunitară”. O … Citeşte mai mult

Formarea şi structura organizaţiilor non-profit

|

În Statele Unite, organizațiile non-profit sunt formate prin statutul şi/sau actul constitutiv. Actul de înfiinţare creează o persoană juridică care să permită organizației să fie tratată ca o societate de drept și să intre în relații de afaceri, să semneze … Citeşte mai mult

1 2 3 4 5 6