Probleme geopolitice cu energia regenerabilă: mai multă pace, sau mai multe conflicte?

|

Una dintre principalele divergențe din literatura de specialitate privind energia regenerabilă și geopolitică se referă la implicațiile de securitate ale creșterii energiei regenerabile. Am identificat două grupuri principale de perspective asupra acestei probleme: tabăra „conflicte crescute” și tabăra „conflicte reduse”. … Citeşte mai mult

Teme de bază în geopolitica energiilor regenerabile

|

Există câteva teme de bază recurente în literatura de specialitate privind geopolitica energiilor regenerabile. În primul rând, utilizarea sporită a energiei regenerabile va stabiliza sau nu relațiile internaționale în domeniul energiei? Cu alte cuvinte, care este potențialul de pace și … Citeşte mai mult

Geopolitica și resursele regenerabile

|

Conform lui Jacobson et al. [1], împiedicarea creșterii încălzirii globale peste 1,5 °C va necesita atingerea a 80% energie cu emisii zero până în 2030 și 100% până în 2050, iar o mare parte din aceasta ar trebui realizată prin … Citeşte mai mult

Către o geopolitică a sistemelor integrate

|

Peisajul energetic global a suferit o transformare dramatică de la revizuirea din 2009. Atunci, discuțiile politice au fost despre deficitul de combustibili fosili și despre un vârf iminent al producției globale de petrol, în timp ce sursa cheie a tensiunii … Citeşte mai mult

Geoeconomia și geopolitica produselor cu emisii scăzute de carbon și vectorilor energetici

|

Apar noi modele comerciale în jurul vectorilor energetici (cum ar fi hidrogenul), bioenergiei și tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon: de la panouri solare fotovoltaice și turbine eoliene la contoare inteligente și vehicule electrice. Ca și în cazul materialelor critice, … Citeşte mai mult

Rolul elementelor pământurilor rare (materiale critice – litiu, cobalt, …) în geopolitica actuală

|

Mineralele – inclusiv elementele pământurilor rare (EPR) și metalele necesare pentru tehnologiile regenerabile – formează un element cheie al lanțurilor de aprovizionare cu emisii scăzute de carbon emergente. Principalul motiv de îngrijorare este că tranziția cu emisii scăzute de carbon … Citeşte mai mult

Co-evoluția geopolitică a două „topologii” diferite de rețele de energie: interconectare și descentralizare

|

Se preconizează că energia electrică va reprezenta un sfert din cererea de energie până în 2030. Electrificarea este, de asemenea, o componentă esențială a obiectivului ONU de a eradica sărăcia energetică globală până în 2030, în conformitate cu Obiectivele sale … Citeşte mai mult

Semnificația geopolitică a hidrogenului curat

|

Construirea lanțurilor valorice globale a hidrogenului curat va aduce schimbări geoeconomice și geopolitice. Cel mai important, hidrogenul verde devine un potențial schimbător de joc pentru reducerea emisiilor și atingerea neutralității climatice fără a împiedica dezvoltarea economică și socială. Mizele economice … Citeşte mai mult

Provocările geopolitice ale tranzițiilor la energiile cu conținut scăzut de carbon

|

Caracteristicile geografice și tehnice ale unui sistem energetic cu emisii scăzute de carbon diferă dramatic de cel bazat pe combustibili fosili. Accentul se pune pe sursele regenerabile și furnizarea de energie. Energia nucleară este, de asemenea, o tehnologie cu emisii … Citeşte mai mult

Tranziția verde justă pentru țările în curs de dezvoltare

|

Interesele, tehnologiile și infrastructura înrădăcinate în materie de combustibili fosili, precum și instituțiile existente, normele sau chiar considerațiile geopolitice – așa cum este cazul inițiativei Noului drum al mătăsii a Chinei – pot diminua ritmul tranziției de la emisii ridicate … Citeşte mai mult

Riscurile companiilor de petrol și gaze față în față cu investițiile în energia verde

|

Dacă lumea va lua în serios Acordul de la Paris, acest lucru va necesita renunțarea la cantități semnificative de rezerve de combustibili fosili în pământ: rezerve, cu alte cuvinte, care includ „carbon nears”. În plus, cercetările sugerează că infrastructura de … Citeşte mai mult

Premiul Nobel pentru Pace 2022: Ales Bialiatski, Memorial și Centrul pentru Libertăți Civile, pentru eforturile lor în a apăra drepturile omului

|

Comitetul Norvegian pentru Nobel a decis să acorde Premiul Nobel pentru Pace pentru 2022 unei persoane și două organizații. Premiul pentru pace din acest an este acordat avocatului pentru drepturile omului Ales Bialiatski din Belarus, organizației ruse pentru drepturile omului Memorial, … Citeşte mai mult

1 2 3 4 31