Înregistrări

|

Înregistrarea este un proces de captare a datelor sau translatare a informaţiilor într-un format stocat pe un mediu de stocare. Înregistrări ale evenimentelor s-au realizat de mii de ani într-o formă sau alta. Printre cele mai vechi forme de înregistrare … Citeşte mai mult

Unităţi de informaţie

|

În informatică şi telecomunicaţii, o unitate de informaţie este capacitatea folosita de unele sisteme standard de stocare a datelor sau canale de comunicaţie pentru a măsura capacităţile altor sisteme şi canale. În teoria informaţiei, unităţile de informaţie sunt folosite de … Citeşte mai mult

Teoria informaţiei

|

Teoria informaţiei este o ramură a matematicii aplicate şi ingineriei electrice care se ocupă de cuantificarea informaţiei. Din punct de vedere istoric teoria informaţiei a fost dezvoltată de Claude E. Shannon pentru a determina limitele fundamentale ale comprimării şi stocării  … Citeşte mai mult

Tehnologia informaţiei

|

Tehnologia informaţiei (TI), aşa cum este definită de Asociaţia Americană a Tehnologiei Informaţiei (Information Technology Association of America, ITAA), este “studiul, proiectarea, dezvoltarea, suportul sau managementul sistemelor informaţionale bazate pe calculatoare, în particular aplicaţii software şi hardware pentru calculatoare.”TI se … Citeşte mai mult

Memoria

|

În psihologie, memoria este o abilitate mentală a organismului de a stoca, reţine şi apela informaţii. Studiile tradiţionale ale memoriei s-au dezvoltat în filozofie, inclusiv tehnici de îmbunătăţire artificială a memoriei. La finele sec. 19 şi începutul sec. 20 s-a … Citeşte mai mult

Informaţii sensitive

|

Informaţiile sensitive sunt informaţiile sau datele care pot determina pierderea avantajului sau a nivelului de securitate (divulgări) datorită unor persoane care au un nivel de încredere redus şi/sau intenţii ostile sau indecise. Pierderea, folosirea eronată, modificarea sau accesul neautorizat la … Citeşte mai mult

Informaţii clasificate

|

Informaţia clasificată este informaţia sensibilă la care accesul este restricţionat prin lege sau reglementări pentru anumite categorii de persoane. Este necesară o anumită autorizaţie de securitate pentru a lucra cu documente clasificate sau a avea acces la date clasificate. Procesul … Citeşte mai mult

Informaţia asimetrică

|

În economie şi teoria contractului, asimetria informaţională se ocupă cu studiul deciziilor în tranzacţii unde o parte are informaţii mai multe şi mai bune decât cealaltă parte. Aceasta crează un dezechilibru între partenerii tranzacţiei cu rezultate inechitabile. Exemple de astfel … Citeşte mai mult

Identificarea

|

Funcţia de identificare mapează o cantitate cunoscută pe o entitate necunoscută astfel încât să o facă cunoscută. Cantitatea cunoscută este denumită identificator (sau ID), iar entitatea necunoscută este cea care trebuie identificată. O cerinţă de bază este ca ID să … Citeşte mai mult

Date

|

Datele sunt fragmente de informaţie ce reprezintă atribute calitative sau cantitative ale unei variabile sau set de variabile. Datele sunt de obicei rezultatele unor măsurători folosite în grafuri, imagini, sau bservări ale unui set de variabile. Datele sunt văzute adesea … Citeşte mai mult

Comunicarea

|

Comunicarea este un proces de transfer al informaţiei de la o entitate către alta. Procesele comunicării sunt interacţii mediate prin semne între cel puţin doi agenţi care au în comun un repertoriu de semne şi reguli semiotice. Comunicarea este definită … Citeşte mai mult

Informaţia ca determinant al transformărilor

|

Informaţia este orice reţea care influenţează formarea sau transformarea altor reţele. În acest sens, nu este nevoie de conştientizarea, cu atât mai puţin de aprecierea reţelei. Să considerăm de exemplu DNA. Secvenţa nucleotizilor este o reţea care influenţează formarea şi … Citeşte mai mult

1 11 12 13 14 15