Cele trei faze ale materiei

|

Toată materia este făcută din atomi. Fiecare substanță (oxigen, plumb, argint, neon …) are un număr unic de protoni, neutroni și electroni. Oxigenul, de exemplu, are 8 protoni, 8 neutroni și 8 electroni. Hidrogenul are 1 proton și 1 electron. … Citeşte mai mult

Flotabilitatea

|

(Forțele care acționează în flotabilitate. Rețineți că obiectul plutește deoarece forța ascendentă a flotabilității este egală cu forța descendentă a gravitației.) În fizică, flotabilitatea este o forță ascendentă exercitată de un fluid care se opune greutății unui obiect imersat. Într-o … Citeşte mai mult

Densitatea solidelor

|

  Densitatea, sau mai precis, densitatea de masă volumetrică a unei substanțe este masa sa pe unitate de volum. Simbolul cel mai adesea folosit pentru densitate este ρ (litera grecească ro), deși litera latină D poate fi de asemenea folosită. … Citeşte mai mult

Condensarea

|

(Formarea condensului în zona de presiune joasă deasupra aripii unei aeronave din cauza expansiunii adiabatice.) Condensarea este schimbarea stării fizice a materiei din faza gazoasă în fază lichidă și reprezintă inversarea vaporizării. Cuvântul se referă cel mai adesea la ciclul … Citeşte mai mult

Presiunea atmosferică

|

Presiunea atmosferică, uneori numită și presiune barometrică, este presiunea din atmosfera Pământului (sau a oricărei alte planete). În majoritatea cazurilor, presiunea atmosferică este apropiată îndeaproape de presiunea hidrostatică cauzată de greutatea aerului deasupra punctului de măsurare. Pe măsură ce se … Citeşte mai mult

Presiunea în lichid

|

Atunci când o persoană înoată sub apă, simte presiunea apei care acționează asupra timpanelor sale. Cu cât persoana înoată mai adânc, cu atât este mai mare presiunea. Presiunea simțită se datorează greutății apei de deasupra persoanei. Pe măsură ce cineva … Citeşte mai mult

Structura cristalelor

|

(Structura cristalină (3-D) a gheții H2O Ih (c) constă din baze de molecule de gheață H2O (b) localizate pe punctele de rețea din aria spațială (a) Valoarea pentru unghiul O-H și distanța O-H provin din ”Fizica gheții” cu incertitudini de … Citeşte mai mult

Atmosfera Pământului

|

(Straturile atmosferei Pământului) Atmosfera (din greacă āτμός (atmos), însemnând “vapori”, și σφαϊρα (sphaira), care înseamnă “sferă”) este un strat de gaze care înconjoară o planetă sau alt corp material și care este reținut de gravitația acelui corp. Atmosfera este de … Citeşte mai mult

Presiunea fluidelor

|

(Presiunea exercitată de coliziuni de particule în interiorul unui container închis.) Presiunea (simbol: p sau P) este forța aplicată perpendicular pe suprafața unui obiect pe unitatea de suprafață pe care este distribuită forța. Presiunea relativă este diferența dintre presiunea absolută … Citeşte mai mult

Microscopia cu ioni în câmp pentru studiul solidelor

|

(Imagine microscopică cu ioni în câmp de la capătul unui ac platinic ascuțit. Fiecare spot luminos este un atom de platină.) Microscopul cu ioni în camp (MIC) a fost inventat de Müller în 1951. Este un tip de microscop care … Citeşte mai mult

Gaze și plasma

|

Gaze  (Particulelele de fum oferă indicii pentru mișcarea gazului înconjurător.) Gazul este una dintre cele patru stări fundamentale ale materiei (celelalte fiind solide, lichide și plasma. Un gaz pur poate fi alcătuit din atomi individuali (de exemplu, un gaz nobil … Citeşte mai mult

Lichide

|

 (Formarea unei picături sferice de apă lichidă minimizează suprafața, care este rezultatul natural al tensiunii de suprafață în lichide.) Un lichid este un fluid aproape incompresibil care ia forma recipientului său, dar păstrează un volum (aproape) constant independent de presiune. … Citeşte mai mult

1 2 3 4 5