Acustica

|

Acustica este știința interdisciplinară care se ocupă cu studiul tuturor undelor mecanice în gaze, lichide și solide, inclusiv vibraţii, sunete, ultrasunete şi infrasunete. Un om de știință care lucrează în domeniul acusticii este un acustician, în timp ce cineva care … Citeşte mai mult

Fizica particulelor

|

Fizica particulelor este o ramură a fizicii care studiază componentele elementare ale materiei și radiațiile, precum și interacțiunile dintre ele. Este, de asemenea, numită fizica energiilor înalte, pentru că multe particule elementare nu apar în mod independent în natură, și … Citeşte mai mult

Fizica plasmei

|

Fizica plasmei este domeniul fizicii care studiaza comportamentul dinamic al plasmei. Pe scurt, acesta este studiul proprietăților statistice ale unui câmp de particule încărcate, numit plasmă. Uneori numită “a patra stare a materiei” (pe lângă solid, lichid, şi gaz), plasma, … Citeşte mai mult

Optica

|

Optica este o ramură a fizicii care descrie comportamentul și proprietățile luminii și interacțiunea luminii cu materia. Optica explică și are ca principal obiect de activitate fenomenele optice. Domeniul opticii este, de obicei, lumina vizibilă, radiaţiile infraroșii și ultraviolete. Cu … Citeşte mai mult

Mecanica fluidelor

|

Mecanica fluidelor este o ramură a fizicii care descrie comportamentul fluidelor (care includ lichidele și gazele). Mecanica fluidelor este adesea considerat[ o ramură a mecanicii mediilor continui, deoarece fluidele sunt adesea tratate ca materie continu[, descriptibile cu ecuații diferențiale și … Citeşte mai mult

Criogenia

|

Criogenia este studiul de temperaturilor scăzute sau a producerii temperaturilor scăzute. Criogenia este adesea confundată cu criobiologia, studiul efectelor temperaturilor scăzute asupra organismelor sau studiul crioconservării. De asemenea, crionica este studiul incipient al crioconservării corpului uman, dar nu este o … Citeşte mai mult

Cosmologia

|

Cosmologia este studiul structurii pe scară largă și istoriei universului. Ea se ocupă în special cu subiecte referitoare la originea universului. Cosmologia este studiată în cadrul astronomiei, filosofiei, și religiei. Cosmologia fizică este studiată de oamenii de știință din diverse … Citeşte mai mult

Fizica materiei condensate

|

(Diagrama de fază a tranziţiei de fază cuantice de ordinul doi) Fizica materiei condensate este o ramură a fizicii care se ocupa cu proprietățile fizice ale fazelor condensate de materie. Fizicienii materiei condensate încearcă să înțeleagă comportamentul acestor etape, cu … Citeşte mai mult

Fizica computaţională

|

Fizica computaţională se ocupă cu studiul şi punerea în aplicare a algoritmilor numerici, pentru a rezolva probleme în fizică pentru care există deja o teorie cantitativă. Fizicienii au de multe ori o teorie matematică foarte precisă care descrie exact modul … Citeşte mai mult

Fizica atomică, moleculară, şi optică

|

Fizica atomică, moleculară, şi optică se ocupă cu studiul interacţiunilor materie – materie şi lumină-materie la scara atomică sau a structurilor care conţin câţiva atomi. Cele trei domenii sunt grupate împreună deoarece datorită interdependenţai lor, similitudinii metodelor utilizate, precum şi … Citeşte mai mult

Exploziile solare şi efectele lor asupra omenirii

|

Exploziile solare sunt percepute ca variaţii bruşte, rapide şi intense ale strălucirii Soarelui. Ele apar în cazul eliberării bruşte de energie magnetică acumulată îm atmosfera solară. Radiaţia emisă cu această ocazie se întinde pe întreg spectrul electromagnetic, de la undele … Citeşte mai mult

Cutremure

|

Cutremurul este rezultatul unei eliberări bruşte de energie în crusta Pământului care produce unde seismice. Seismicitatea sau activitatea seismică a unei zone se referă la frecvenţa, tipul şi mărimea unor cutremure de pământ pe o anumită perioadă de timp. Cutremurele … Citeşte mai mult

1 2