Emergenţa

|

Emergenţa este procesul de obținere a unor structuri, modele și proprietăți noi și coerente într-un sistem complex. Fenomene emergente apar ca urmare a modelului de interacțiune dintre elementele unui sistem în timp. Fenomenele emergente sunt adesea rezultate neașteptate, netriviale, ale … Citeşte mai mult

Mecanica statistică

|

Mecanica statistică este ştiinţa care aplică statistica şi instrumente matematice specifice pentru populații mari în domeniul mecanicii, care se ocupă cu mișcarea de particule sau obiecte atunci când sunt supuse la o forță. Aceasta oferă un cadru pentru legarea proprietăților … Citeşte mai mult

Eter luminifer

|

(Pământul se deplasează de-a lungul orbitei sale, prin „mediul” de lumină (vânt eteric)) La sfârșitul secolului XIX eterul luminifer („eter purtător de lumină”) a fost invocat ca mediu de propagare a luminii, atunci când s-a descoperit, din ecuațiile lui Maxwell, … Citeşte mai mult

Gravitaţia cuantică în buclă

|

Gravitaţia cuantică în buclă (GCB) este o teorie cuantică propusă pentru spațiu-timp care îmbină împreună teoriile aparent incompatibile de mecanică cuantică și relativitatea generală. Ca teorie a gravitației cuantice, este principalul competitor al teoriei corzilor, deși adepţii corzilor sunt de … Citeşte mai mult

Sisteme şi stări termodinamice

|

Sisteme termodinamice Un sistem termodinamic este acea parte a universului în curs de studiu. O limită reală sau imaginară separă sistemul de restul universului, menţionat ca vecinătăţi. Sistemele termodinamice sunt caracterizate adesea prin natura acestei limite, după cum urmează: Sistemele … Citeşte mai mult

Tesla şi Teoria dinamică a gravitaţiei

|

Teoria dinamică a gravitaţiei a lui Nikola Tesla nu a fost niciodată publicată. Deși Tesla nu a publicat niciodată teoria sa, propunerea sa ca gravitaţia să fie un efect de câmp este acum luată în considerare mai serios de fizicieni … Citeşte mai mult

Teoria M

|

Teoria M este teoria finală necunoscută care ar grupa împreună toate cele cinci teorii ale supercorzilor și supergravitația 11-dimensională. Conform Dr. Edward Witten, care a propus teoria, sunt necesare instrumente matematice care nu au fost încă inventate, pentru a o … Citeşte mai mult

Concepte în termodinamică

|

Acesta este un scurt rezumat și o colecţie a conceptelor majore în termodinamică. U reprezintă energia internă, T este temperatura, S entropia, P presiunea, V volumul, ρ densitatea, F energia liberă Helmholtz, H entalpia, G energia liberă Gibbs, μ potențialul … Citeşte mai mult

Fuziunea cu bule

|

Fuziunea la rece este folosită uneori pentru a desemna procesul bine stabilit și reproductibil al fuziunii catalizate cu muoni, în care atomi constând din protoni si muoni (care sunt electroni grei) sunt supuşi fuziunii la temperaturi scăzute. În această metodă … Citeşte mai mult

Teoria marii unificări

|

Marea unificare, sau teoria marii unificări, se referă la o teorie în fizică pentru unificarea interacțiunii puternice cu interacțiunea electroslabă. Au fost propuse mai multe astfel de teorii, dar niciuna nu este în prezent universal acceptată. Viitorea teorie care va … Citeşte mai mult

Termodinamica. Legile termodinamicii.

|

Termodinamica se ocupă cu studiul energiei, a conversiilor sale între diferite forme, cum ar fi căldura, și capacitatea energiei de a produce lucru mecanic. Ea este strâns legată de mecanica statistică, din care pot fi derivate multe relaţii themodinamice. Se … Citeşte mai mult

Fuziunea la rece

|

Fuziunea la rece se referă la un proces de fuziune nucleară care are loc la sau aproape de temperatura camerei, în comparație cu fuziunea nucleară convențională, care necesită o plasmă foarte fierbinte (100 de milioane de grade). Există o serie … Citeşte mai mult

1 2 3 4