Galileo Galilei și căderea liberă (Turnu din Pisa)

|

Galileo Galilei Galileo Galilei (15 februarie 1564 – 8 ianuarie 1642) a fost un polimat italian. Galileo este o figură centrală în tranziția de la filosofia naturală la știința modernă și în transformarea Renașterii științifice într-o revoluție științifică. Susținerea de … Citeşte mai mult

Pendul

|

(Un pendul simplu prezintă o mișcare armonică aproximativ simplă, în condițiile fără amortizare și amplitudine mică.) Un pendul este o greutate suspendată de un pivot astfel încât să se poată balans liber. Atunci când un pendul este deplasat lateral de … Citeşte mai mult

Forțe electrice

|

Forțele electrice sunt forțe fundamentale, care se manifestă între particule încărcate. Particule încărcate cu sarcini de semn opus se atrag, iar cele de același semn se resping. Culturile vechi din jurul Mediteranei știau că anumite obiecte, cum ar fi baghetele … Citeşte mai mult

Proprietățile atomilor

|

Proprietăți nucleare Prin definiție, oricare doi atomi cu un număr identic de protoni în nucleele lor aparțin aceluiași element chimic. Atomii cu un număr egal de protoni, dar cu un număr diferit de neutroni sunt izotopi diferiți ai aceluiași element. … Citeşte mai mult

Fizica atomică și fizica nucleară

|

Fizica atomică este domeniul fizicii care studiază atomii ca un sistem izolat format din electroni și un nucleu atomic. Este în primul rând preocupată de aranjarea electronilor în jurul nucleului și de procesele prin care aceste aranjamente se schimbă. Aceasta … Citeşte mai mult

Lumina

|

 (Răsărit de Soare deasupra muntelui Fuji, Japonia) Lumina este o radiație electromagnetică într-o anumită porțiune a spectrului electromagnetic. Cuvântul se referă, de obicei, la lumina vizibilă, care este vizibilă pentru ochiul uman și care este responsabilă de simțul vederii. Luminile … Citeşte mai mult

Teoriile centrale ale fizicii

|

(Domenii majore ale fizicii) Fizica are ca obiect de studiu combinația dintre materie și energie. De asemenea, are ca obiect de studiu o mare varietate de sisteme, despre care s-au dezvoltat teorii care sunt folosite de fizicieni. În general, teoriile … Citeşte mai mult

Construcţia unui laser. Arme cu laser.

|

Componentele tipice ale unui laser: 1. Mediu de amplificare 2. Energie de pompare laser 3. Reflector 4. Cuplaj de ieșire 5. Fascicul laser Un laser constă dintr-un mediu de amplificare, un mecanism pentru a furniza energie pentru laser, și un … Citeşte mai mult

Laser

|

(Experiment cu laser în armata SUA) Un laser este un dispozitiv care emite lumina printr-un proces de amplificare optică bazată pe emisia stimulată de radiație electromagnetică. Termenul “laser” a aparut ca un acronim pentru “Light Amplification by Stimulated Emission of … Citeşte mai mult

Optica cuantică

|

Optica cuantică este un domeniu de cercetare care utilizează fizica semiclasică și mecanica cuantică pentru a investiga fenomene care implică lumina și interacțiunile sale cu materia la nivel submicroscopic. Conform teoriei cuantice, lumina poate fi considerată nu numai ca o … Citeşte mai mult

Teste, predicţii şi provocări în Modelul Standard al fizicii particulelor

|

Modelul Standard a prezis existența bosonilor W și Z, gluonii, cuarcul top și cuarcul charm, înainte de a fi observate aceste particule. Proprietățile preconizate ale acestora au fost confirmate experimental cu o precizie bună. Acceleratorul Large Electron-Positron de la CERN … Citeşte mai mult

Modelul Standard al particulelor în fizică

|

Modelul Standard al fizicii particulelor este o teorie care descrie forțele fundamentale tari, slabe și electromagnetice, precum și particulele fundamentale care compun toată materia. Este o teorie de câmp cuantic, și în concordanță atât cu mecanica cuantică cât și cu … Citeşte mai mult

1 2