Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Etica » Critica teoriei virtuții

Critica teoriei virtuții

Unii filosofi critică etica virtuții ca fiind relativă culturală. Deoarece oameni, culturi și societăți diferite au adesea opinii diferite cu privire la ceea ce constituie o virtute, poate nu există o listă obiectivă corectă.

De exemplu, în ceea ce privește cele mai importante virtuți, Aristotel a propus următoarele nouă: înțelepciune; prudenţă; justiţie; tărie morală; curaj; dărnicie; măreție; mărinimie; cumpătare. În schimb, un filosof din epoca modernă a propus patru virtuți cardinale: ambiție/smerenie; dragoste; curaj; si cinste.

Ca un alt exemplu, în ceea ce privește virtuțile aplicabile mai demult femeilor, mulți ar fi considerat cândva o femeie virtuoasă ca fiind liniștită, servilă și muncitoare. Această concepție despre virtutea feminină nu mai este valabilă în multe societăți moderne. Proponenții teoriei virtuții răspund uneori la această obiecție argumentând că o caracteristică centrală a unei virtuți este aplicabilitatea sa universală. Cu alte cuvinte, orice trăsătură de caracter definită drept virtute trebuie considerată în mod rezonabil universal ca o virtute pentru toate ființele simțitoare. Conform acestei opinii, este inconsecvent să se pretindă, de exemplu, servilitatea ca virtute feminină, în același timp să nu fie atribuită și bărbaților.

Alți susținători ai teoriei virtutii, în special Alasdair MacIntyre, răspund la această obiecție argumentând că orice relatare a virtuților trebuie să fie într-adevăr generată din comunitatea în care trebuie practicate acele virtuți: însăși cuvântul etică implică „etos”. Aceasta înseamnă că virtuțile sunt și trebuie neapărat să fie fundamentate într-un anumit timp și loc. Ceea ce contează ca virtute în Atena secolului al IV-lea ar fi un ghid ridicol pentru un comportament adecvat în Toronto din secolul XXI, și invers. Pentru a lua în considerare această părere nu ne angajăm neapărat în unul din argumentele potrivit căruia relatările virtuților trebuie să fie, prin urmare, statice: activitatea morală – adică încercările de a contempla și exersa virtuțile – poate oferi resursele culturale care permit oamenilor să schimbe, deși încet, etosul propriilor lor societăți. MacIntyre pare să ia această poziție în lucrarea sa fundamentală despre etica virtutei, After Virtue. S-ar putea cita (deși MacIntyre nu o face) apariția rapidă a gândirii aboliționiste în societățile de sclavi din lumea atlantică din secolul al XVIII-lea, ca un exemplu de acest fel de schimbare: într-o perioadă relativ scurtă de timp, poate, între 1760 și 1800, în Marea Britanie, Franța și America Britanică; exploatarea sclavilor, considerată anterior ca fiind neutră din punct de vedere moral sau chiar virtuoasă, a devenit rapid văzută ca vicioasă în rândurile largi ale societății. În timp ce apariția gândirii aboliționiste a provenit din multe surse, opera lui David Brion Davis, printre altele, a stabilit că o sursă a fost evoluția rapidă, internă a teoriei morale în anumite sectoare ale acestor societăți, în special la membrii quaker.

O altă obiecție față de teoria virtuții este că școala nu se concentrează pe ce fel de acțiuni sunt permise moral și care nu sunt, ci mai degrabă pe ce fel de calități ar trebui să încurajeze cineva pentru a deveni o persoană bună. Cu alte cuvinte, în timp ce unii teoreticieni ai virtuții pot să nu condamne, de exemplu, uciderea ca un fel de acțiune inerent imorală sau nepermisă, ei pot argumenta că cineva care comite o crimă îi lipsesc în mod grav mai multe virtuți importante, cum ar fi compasiunea și corectitudinea. Totuși, antagoniștii teoriei adesea obiectează că această caracteristică particulară a teoriei face ca etica virtutii să fie inutilă ca normă universală de conduită acceptabilă adecvată ca bază pentru legislație. Unii teoreticieni ai virtuții recunosc acest punct, dar răspund opunându-se chiar noțiunii de autoritate legislativă legitimă, susținând în mod eficient o formă de anarhism ca ideal politic. Unii susțin că legile ar trebui să fie făcute de legiuitori virtuoși, în timp ce alții susțin că este posibil să se bazeze un sistem judiciar pe noțiunea morală a virtuților, mai degrabă decât pe reguli.

Unii teoreticieni ai virtuții ar putea răspunde acestei obiecții generale, cu noțiunea de „act rău”, de asemenea fiind un act caracteristic viciului. Adică faptul că acele acte care nu vizează virtutea sau se îndepărtează de virtute, ar constitui concepția noastră despre „comportament rău”. Deși nu toți eticienii virtuții sunt de acord cu această noțiune, acesta este un mod în care eticistul virtuții poate reintroduce conceptul de „imperceptibil din punct de vedere moral”. S-ar putea ridica obiecție cu Foot că comite un argument din ignoranță, postulând că ceea ce nu este virtuos este lipsit de virtuozitate. Cu alte cuvinte, doar pentru că o acțiune sau o persoană este „lipsită de dovezi” pentru virtute nu înseamnă, cu toate acestea, că acea acțiune sau persoană este nevirtuoasă.

Subsumată în deontologie și utilitarism

Martha Nussbaum a sugerat că, deși etica virtuții este adesea considerată a fi anti-iluministă, „suspectă de teoretizare și respect ale înțelepciunii întrupate în practicile locale”, ea nu este de fapt nici fundamental distinsă și nici nu poate fi considerată ca o abordare rivală a deontologiei. și utilitarismului. Ea susține că filosofii din aceste două tradiții iluministe includ adesea teorii despre virtute. A subliniat că „Doctrina virtuții” a lui Kant (în Metafizica moralei) „acoperă majoritatea acelorași subiecte ca și teoriile grecești clasice”, „că el oferă o relatare generală a virtuții, în ceea ce privește puterea voinței în depășirea înclinațiilor simple și egoiste; că oferă analize detaliate ale virtuților standard, cum ar fi curajul și autocontrolul, și ale viciilor, precum avariția, mendacitatea, servilitatea și mândria; că, deși în general înfățișează înclinația ca inamicul virtuții, el recunoaște, de asemenea, că înclinațiile simpatetice oferă un sprijin crucial virtuții și îndeamnă la cultivarea ei deliberată”.

Nussbaum subliniază, de asemenea, considerații ale virtuții de către utilitari, precum Henry Sidgwick (Metodele eticii), Jeremy Bentham (Principiile moralei și legislației) și John Stuart Mill, care scrie despre dezvoltarea morală ca parte a unui argument pentru egalitatea morală de femei (Subiectul femeilor). Ea susține că eticienii virtuților contemporani, precum Alasdair MacIntyre, Bernard Williams, Philippa Foot și John McDowell, au puține puncte de acord, și că miezul comun al activității lor nu reprezintă o ruptură de Kant.

Utopianism și pluralism

Robert B. Louden critică etica virtuții pe baza faptului că promovează o formă de utopianism nesustenabil. Încercarea de a ajunge la un singur set de virtuți este extrem de dificilă în societățile contemporane, întrucât, potrivit lui Louden, acestea conțin „mai multe grupuri etnice, religioase și de clasă decât comunitatea morală despre care Aristotel a teoretizat”, cu fiecare dintre aceste grupuri având „nu numai propriile interese, dar și propriul său set de virtuți “. Louden observă că MacIntyre, un susținător al eticii bazate pe virtute, a înțeles asta în After Virtue, dar că etica nu poate renunța la regulile de construire în jurul actelor și să se bazze doar pe discutarea caracterului moral al persoanelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.