Home » Articole » Articole » Jocuri » Jocuri de noroc » Jocuri de noroc în UE » Definiţii UE ale jocurilor de noroc online

Definiţii UE ale jocurilor de noroc online

Termenul de „jocuri de noroc online” acoperă un mare număr de servicii diferite de jocuri de noroc. Acestea includ furnizarea online de servicii de pariuri sportive (inclusiv pentru cursele hipice), de jocuri de cazinou, de pariuri pe interval (spread betting), de jocuri oferite de mass-media, de jocuri promoţionale, de servicii de jocuri de noroc operate de organizaţii caritabile şi non-profit recunoscute, în beneficiul proiectelor lor, şi de servicii de loterie.

 Internetul [şi alte platforme tehnologice interactive, precum comerţul electronic mobil (m-comerţul) (1) sau IPTV] este folosit:

(a) pentru a oferi servicii de jocuri de noroc consumatorilor,

(b) pentru a permite consumatorilor să parieze sau să joace unii împotriva altora [de exemplu, bursele de pariuri (betting exchanges) sau pocherul online], sau

(c) ca tehnică de distribuţie (de exemplu, pentru cumpărarea directă online a biletelor de loterie).

Definiţia activităţilor de jocuri de noroc în general, existentă de mult timp în legislaţia secundară a UE, este cea pe care se bazează excluderea acestor servicii din domeniul de aplicare a Directivei privind comerţul electronic:

„activităţile de jocuri pe bani … implică mize cu valoare monetară în jocuri de noroc, inclusiv loterii şi tranzacţii de tip pariu.”

În texte ulterioare, precum Directiva privind serviciile şi, mai recent, Directiva serviciilor mass-media audiovizuale, apare o definiţie uşor diferită şi anume „jocurile de noroc având drept miză o sumă de bani, inclusiv loteriile, pariurile şi alte forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc” (2). Termenul de „cazinou” nu este definit în Directiva în domeniul spălării banilor.

Sub rezerva rezultatului prezentei consultări, opinia preliminară a Comisiei este că trebuie menţinută definiţia mai largă a jocurilor de noroc stabilită de Directiva privind comerţul electronic şi că aceasta trebuie combinată cu definiţia serviciilor societăţii informaţionale stabilită de Directiva 98/34/CE, astfel încât, pentru definirea sferei de cuprindere a prezentei consultări, trebuie aplicată următoarea definiţie comună pentru serviciile de jocuri de noroc online:

  Serviciile de jocuri de noroc online înseamnă orice servicii care implică o miză cu valoare monetară în jocuri de noroc, inclusiv loteriile şi tranzacţiile de tip pariu, şi care sunt prestate la distanţă prin mijloace electronice şi la cererea individuală51 a destinatarului serviciilor.

(1) Comerţul electronic mobil se realizează prin accesul mobil la reţele de computere, cu ajutorul unui dispozitiv electronic (de exemplu, un telefon mobil).

(2) Într-o propunere de regulament privind promovarea vânzărilor în piaţa internă, COM(2001) 546, Comisia a efectuat o distincţie între jocuri de noroc şi jocuri de îndemânare. Acest lucru era necesar ca urmare a definiţiilor naţionale diferite pentru „noroc”. Astfel de diferenţe ar putea explica, de asemenea, reglementările naţionale diferite pentru unele activităţi de pariuri sau pentru pocher.

Sursa: ec.europa.eu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *