Home » e-Book Store » Cărţi în română » Inteligența emoțională

Inteligența emoționalăInteligența emoțională este un set de abilități pentru răspunsurile la evenimente care constituie emoții. Prin integrarea inteligenței cu emoția se pot determina „cel puțin unele răspunsuri „corecte” în ceea ce privește sentimentele” pentru a distinge indivizii în funcţie de inteligența emoțională într-un context cultural dat.

În prezent, organizațiile trebuie să facă față, pe lângă o concurență sporită, și unei dezvoltări și inovații tehnologice exponențiale, și unor procese de schimbare care afectează toate stările emoționale ale angajaților. Toate aceste provocări, împreună cu schimbările impuse și complexitatea sarcinilor organizaționale și manageriale, implică noi exigențe emoționale și acțiuni mai eficiente la nivel corporativ, inclusiv prin gestionarea emoțiilor în cele mai multe circumstanțe. Astfel, emoțiile reprezintă „resurse” valoroase pentru inovație și valoare adăugată într-un proces economic.

Inteligența emoțională a fost un subiect important și controversat în ultimele decenii. Inteligența emoțională este cheia pentru simțire, gândire, învățare, rezolvarea problemelor și luarea deciziilor.

”Oricine se poate supăra – asta este ușor. Dar să fii supărat pe persoana potrivită, într-un grad potrivit, la momentul potrivit, în scopul potrivit și în modul corect – acest lucru nu este ușor.” (Aristotel)

CUPRINS:

1. Emoții
– Introducere
– Etimologie și istorie
– Definiții
– Componente
– Diferenţiere
– Scopul și valoarea
– Clasificare
– – Emoții de bază
– – Analiza multidimensională
– Teorii
– – Istoria pre-modernă
– – Teorii evolutive
– – – Secolul al 19-lea
– – – Contemporan
– – Teorii somatice
– – – Teoria Cannon-Bard
– – – Teoria cu doi factori
– – Teorii cognitive
– – – Teoria perceptuală
– – – Teoria evenimentelor afective
– – Perspectiva situată asupra emoției
– – Genetica
– Cum se formează emoțiile
– – Explicație neurobiologică
– – – Cortexul prefrontal
– – – Emoție homeostatică / primordială
– – Explicații emergente
– Abordări disciplinare
– – Istorie
– – Sociologie
– – – Psihoterapie și reglare
– – Cercetări interculturale
– – Informatică
– 1.1. Modele ale emoțiilor
– 1.2. Procesarea emoțiilor
– 1.3. Sentimente
– – Sentimentele despre sentimente
– – Autoagresiunea
– – Sentimentele intestinale
– – A ști sau a nu ști
– – Munca emoțională
– 1.4. Fericirea
– – Definiție
– – Legătura cu sănătatea fizică
– – Filozofie
– – Religie
– – – Religiile orientale
– – – – Budism
– – – – Hinduism
– – – – Confucianismul
– – – Religiile abrahamice
– – – – Iudaismul
– – – – Catolicismul roman
– – – – Islam
– – Psihologie
– – – Ierarhia nevoilor a lui Maslow
– – – Teoria autodeterminării
– – – Psihologie pozitivă
– – – Măsurarea fericirii
– – Viziunea economică și politică
2. Filosofia emoțiilor
– 2.1. Filosofia fericirii
– – Grecia antică
– – – Platon
– – – Aristotel
– – – Cinism
– – – Cirenaicism
– – – Pironism
– – – Epicureism
– – – Stoicism
– – Roma antică
– – – Școala lui Sextius
– – – Augustin de Hippo
– – – Boețiu
– – Evul Mediu
– – – Avicenna
– – – Al-Ghazali
– – – Maimonide
– – – Thomas de Aquino
– – Perioada modernă timpurie
– – – Michel de Montaigne
– – – Jeremy Bentham
– – – Arthur Schopenhauer
– – Perioada contemporană
– – – Władysław Tatarkiewicz
– – – Herbert Marcuse
– – – Viktor Frankl
– – – Robert Nozick
– – Scientismul
– – Studiul fericirii
– 2.2. Filosofia dragostei
– – Teorii actuale
– – Tradițiile occidentale
– – – Rădăcini clasice
– – – Petrarhism
– – – Scepticismul galician
– – Tradițiile orientale
– 2.3. Apateia
– 2.4. Ataraxia
– – Epicureismul
– – Pironism
– – Stoicism
– 2.5. Ānanda
– – Diferite sensuri de fericire în filosofia hindusă
– – – Swami Vivekananda
– – – Sri Aurobindo
– – – Advaita vedanta
– – – Dvaita vedanta
– – – Vishishtadvaita vedanta
– – – Sri Ramana Maharshi
– – Modalități de realizare a ānandei
– 2.6. Emotivism
– – Istorie
– – Susținători
– – – A. J. Ayer
– – – C. L. Stevenson
– – – – Primul model de analiză
– – – – Al doilea model de analiză
– – – – Metode de argumentare
– 2.7. Etica emoțiilor
– 2.8. Behaviorism
– – Varietăți
– – – Behaviorism radical
– – Inovații experimentale și conceptuale
– – Relația cu limbajul
– – Educaţie
– – Condiționarea operantă
– – Condiționarea respondentului
– – În filozofie
– – – Legea efectului și condiționarea urmei
– – – Behaviorism molecular versus behaviorism molar
– – – Behaviorismul teoretic
– – Informatică comportamentală și calcul comportament
– – Critici și limitări
– 2.9. Funcționalism
– – Realizabilitate multiplă
– – Tipuri
– – – Funcționismul mașină-stare
– – – Psiho-funcționalism
– – – Funcționalismul analitic
– – – Funcționalismul homuncular
– – – Funcționalism mecanic
– – Fizicalismul
– – Critica funcționalismului
– – – Creierul Chinei
– – – Camera chinezească
– – – Spectru inversat
– – – Pământul geamăn
– – – Holism de semnificație
– – – Argumente de trivialitate
3. Inteligența socială
– Ipoteză
– Măsurare
– Diferențe de inteligență
– Alte opinii
– 3.1. Construcționism social
– – Definiție
– – Origini
– – Aplicații
– – – Psihologia constructului personal
– – – Psihologie educațională
– – – Terapie sistemică
– – Istorie și dezvoltare
– – – Berger și Luckmann
– – – Turnura narativă
– – – Postmodernismul
– – Critici
– 3.2. Constructivism social
– – Filozofie
– – Psihologie și religie
– 3.3. Consecințialism
– – Filosofii
– – – Consecințialismul de stat
– – – Utilitarism
– – – Egoismul etic
– – – Altruismul etic
– – – Consecințialismul regulilor
– – – Consecințialismul motivațional
– – – Consecințialism negativ
– – – Etica teleologică
– – – Actele și omisiunile, și „doctrina actelor și omisiunilor”
– 3.4. Pragmatism
– – Obiectivele de bază
– – – Anti-reificarea conceptelor și teoriilor
– – – Naturalism și anti-cartezianism
– – – Reconcilierea anti-scepticismului și a falibilismului
– – – Teoria pragmatistă a adevărului și a epistemologiei
– – În alte domenii ale filozofiei
– – – Filosofia științei
– – – Logică
– – – Metafizică
– – – Filosofia minții
– – – Etică
– – – Estetică
– – – Filosofia religiei
– – Neopragmatism
– – Moștenirea și relevanța contemporană
– – – Efecte asupra științelor sociale
– – – Efecte asupra administrației publice
– – – Efecte asupra feminismului
– – Critici
– 3.5. Utilitarism
– – Etimologie
– – Fundal istoric
– – – Filozofia chineză
– – – Filosofia occidentală
– – Utilitarismul clasic
– – – Jeremy Bentham
– – – John Stuart Mill
– – – – Plăcerile superioare și inferioare
– – – – „Dovada” lui Mill a principiului utilității
– – Evoluții din secolul XX
– – – Utilitarismul ideal
– – – Utilitarismul de acte și de reguli
– – – Utilitarismul pe două niveluri
– – – Utilitarismul de preferință
– – Mai multe tipuri de utilitarism
– – – Utilitarismul negativ
– – – Utilitarismul de motiv
– – Critica utilitarismului
– – – Utilitatea cuantificării
– – – Utilitatea ignoră justiția
– – – Prezicerea consecințelor
– – – Obiecție de cerință
– – – Agregarea utilității
– – – Calcularea utilității eșuează
– – – Criticile obligațiilor speciale
– – – Critici ale teoriei valorilor utilitariste
– – – Critici bazate pe datorie
– – Considerații suplimentare
– – – Fericirea medie vs. fericirea totală
– – – Motive, intenții și acțiuni
– – Judecățile morale utilitariste
– – – Utilitarismul, deontologia și dilemele morale
– – – Judecățile morale utilitariste
– 3.6. Teoria (etica) virtuții
– – Concepte cheie
– – Istoria virtuții
– – „Turnura aretaică” contemporană
4. Inteligența emoțională
– Istorie
– Definiții
– Modelul de abilitate
– – Măsurare
– – Alte măsurători
– Model mixt
– – Măsurarea
– Modelul de trăsătură
– – Măsurare
– Efecte generale
– Critici de fundamentare teoretică
– – Nu poate fi recunoscută ca formă de inteligență
– – Confuzia abilităților cu calitățile morale
– – Are o mică valoare predictivă
– Critici de măsurare
– – Măsoară conformitatea, nu abilitatea
– – Măsoară cunoștințele, nu abilitatea
– – Măsoară personalitatea și inteligența generală
– – Măsuri de auto-raportare sensibile la fals
– – Puterea predicativă nu s-a dovedit
– – NICHD caută consensul
– Interacțiuni cu alte fenomene
– – Bullying
– – Leadership
– – Sănătate
– – Stima de sine și dependența de droguri
– 4.1. Definiții și competențe ale inteligenței emoționale
– 4.2. Modele ale inteligenței emoționale
– – Modelul de abilități al lui Mayer și Salovey
– – Modelul mixt al lui Goleman
– – Modelul mixt al lui Bar-On
– – Modelul de trăsături al lui Petrides
– 4.3. Modelul de abilitate al inteligenței emoționale
– – Schisma din domeniu
– – – Idei inițiale
– – – Factori externi
– – – Apariția modelelor mixte
– – Modelul cu patru ramuri al inteligenței emoționale
– – – Introducere generală în domeniul inteligenței emoționale
– – – – Emoțiile
– – – – Emoțiile ca semnale
– – – Inteligența emoțională și modelul cu patru ramuri
– – – Măsurarea inteligenței emoționale
– – – – Măsurări ale abilităților inteligenței emoționale
– – – – Teoria măsurării inteligenței emoționale
– – – – Elemente cheie referitoare la inteligența emoțională și alte trăsături psihologice
– – Semnificația inteligenței emoționale
– – – Considerații generale privind valabilitatea unei măsurări de IE
– – – IE și sentimentele de înțelegere
– – – IE și simptomele subiective
– – – IE și înțelegerea relațiilor sociale
– – – Înțelegerea relațiilor de muncă
– – – Considerații de valabilitate incrementală
– 4.4. Modelul stratificat al inteligenței emoționale
– – Constatări ale cercetării
– – – Teoriile inteligenței
– – – Emoţiile
– – – Inteligența emoțională
– – Piramida inteligenței emoționale: modelul cu nouă straturi
– – – Stimulii emoționali
– – – Recunoașterea emoției
– – – Conștiința de sine
– – – Managementul propriu
– – – Conștientizarea socială – Empatie – Discriminarea emoțiilor
– – – Abilități sociale – expertiză
– – – Actualizarea proprie – Universalitatea emoțiilor
– – – Transcendența
– – – Unitate emoțională
– – Procese cognitive și metacognitive în piramida inteligenței emoționale
– – Discuții și concluzii
– 4.5. Filosofia inteligenței emoționale
– 4.6. Înțelepciunea
– – Definiții
– – Perspective mitologice și filozofice
– – Perspective educaționale
– – Perspective psihologice
– – – Măsurarea înțelepciunii
– – Sapiența
– 4.7. Inteligența emoțională în filosofia orientală
– 4.8. Karma yoga
5. Inteligența emoțională în afaceri
– 5.1. Lucrul cu emoțiile
– – Hochschild
– – Exemple
– – Critici
– 5.2. Munca emoțională
– – Determinanți
– – Acțiuni de suprafață si profunde
– – Implicaţii
– – – Adaptarea
– – Munca emoțională și inteligența emoțională
– 5.3. Neuromarketing
– – Istorie
– – Concept
– – Segmentare și poziționare
– – Critica
– – – Pseudoştiinţă
– – – Invazia confidențialității
– – – Manipulare
– – Limitări
– 5.4. Marketing relațional
– – Dezvoltare
– – Domeniu
– – Abordări
– – – Satisfacţia
– – – Retenţia
– – Aplicare
– – – Marketing intern
– – – Modelul celor șase piețe
– – – Marketing live-in
– – – – Istorie
– – – – Premisă
– 5.5. Comportamentul consumatorilor
– – Origini ale comportamentului consumatorului
– – Definiție și explicație
– – Decizia de cumpărare și contextul acesteia
– – Procesul deciziei de cumpărare a consumatorului: o imagine de ansamblu
– – – Recunoasterea problemei
– – – Evaluarea alternativelor
– – – – Comportamentul consumatorilor de marketing
– – – Decizia de cumpărare
– – – Evaluare post-cumpărare
– – Influențe asupra deciziei de cumpărare
– – – Conștientizarea consumatorilor
– – – Influențe interne asupra deciziei de cumpărare
– – – – Motivații și emoții
– – – – Percepţie
– – – – Experientța anterioară
– – – – Cultura
– – – – Subculturi
– – – – Clasă socială
– – – – Grupuri de referință
– – Stiluri de decizie a consumatorilor
– – Afectare: Emoții, sentimente și dispoziții
– – – Căutarea informațiilor
– – – Alegerea
– – – Experiența clienților
– – – Satisfacția clienților
– – – Publicitate
– 5.6. Inteligența emoțională în cercetare și educație
– 5.7. Filosofia inteligenței emoționale în organizații
– 5.8. Critica inteligenței emoționale în organizații
– 5.9. Etica inteligenței emoționale în organizații
– 5.10. Tendințe
Referințe
Despre autor
– Nicolae Sfetcu
– – De același autor
– – Contact
Editura
– MultiMedia Publishing

MultiMedia Publishing https://www.telework.ro/ro/e-books/inteligenta-emotionala/
– Digital: EPUB (ISBN 978-606-033-359-3), Kindle (ISBN 978-606-033-361-6), PDF (ISBN 978-606-033-360-9)
– Tipărit, Format B5 Academic (257 x 182 x 11 mm, 467 g, 238 pagini) ISBN 978-606-033-358-6
Data publicării:

PREVIZUALIZARE: https://www.telework.ro/wp-content/uploads/2020/04/Inteligenta_emotionala-Nicolae_Sfetcu-GK-Previzualizare.pdf

Smashwords (EPUB): https://www.smashwords.com/books/view/1015512
Google (EPUB, PDF):
https://books.google.ro/books?id=OLfcDwAAQBAJ
eMag (Tiparit, PDF, EPUB, Kindle) https://www.emag.ro/inteligenta-emotionala-nicolae-sfetcu-pdf-pbro193p/pd/D6TZ9MMBM/

Facebook: https://www.facebook.com/InteligentaEmotionala.Carte/

Inteligența emoțională

Informații suplimentare

Greutate Nu se aplică
Dimensiuni Nu se aplică
Versiunea

, , ,

Prețul produselor este susceptibil la mici variații, datorită variației cursului valutar.
Cărțile în format digital (PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle) comandate din acest magazin online se livrează prin email.
Cărțile în format tipărit și jucăriile comandate din acest magazin online se livrează exclusiv în România.
Comenzile care nu se plătesc în maximum 7 zile se anulează automat.
Costurile de transport pentru cărțile tipărite și jucării se vor plăti direct curierului, la primirea pachetului.

The price of products is susceptible to small variations due to the exchange rate fluctuation.
e-Books (PDF, EPUB, MOBI for Kindle) ordered on this online bookstore are delivered by email.
Printed books and toys ordered on this online bookstore are delivered exclusively in Romania.
Orders not paid within 7 days are automatically canceled.
The shipping costs for printed books and toys will be paid directly to the courier upon receipt of the package.

Le prix des produits est susceptible de varier légèrement en raison de la fluctuation du taux de change.
Les livres numériques (PDF, EPUB, MOBI pour Kindle) commandés sur cette librairie en ligne sont livrés par email.
Les livres imprimés et les jouets commandés sur cette librairie en ligne sont livrés exclusivement en Roumanie.
Les commandes non payées dans 7 jours sont automatiquement annulées.
Les frais de livraison pour les livres imprimés seront payés directement au transporteur dès réception du paquet.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Inteligența emoțională”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Video produs