Home » e-Book Store » Cărţi în română » Mecanica fenomenologică

Mecanica fenomenologică

$4.99

Selecție clară

Mecanica fenomenologicăO privire de ansamblu asupra mecanicii clasice, care intenționează să ofere o acoperire a principiilor și tehnicilor fundamentale, un domeniu vechi dar care se află la baza întregii fizicii, și care în ultimii ani a cunoscut o dezvoltare rapidă. Se subliniază principiile de bază fenomenologice, fără a insista pe un formalism excesiv.

Cartea începe cu o introducere în mecanică cu conceptele de bază, urmată de cele trei legi de mișcare ale lui Newton (inerția, forța, și acțiunea și reacțiunea), mecanica unidimensională (liniară – viteza, accelerația, căderea liberă, masa inerțială și gravitaţională, forțe și interacțiuni, noțiuni de statică și dinamică, impulsul, coliziuni), energia (lucrul mecanic, puterea, energia potențială și cinetică, surse de energie) și un capitol special pentru mecanica mașinilor. Mișcarea de rotație este detaliată prin mișcarea circulară (momentul unghiular, forța centripetă, forța centrifugă, gravitația artificială). Sunt dedicate capitole speciale gravitației (legea universală a gravitației, câmpul gravitațional, teoria gravitației a lui Tesla și teoriile moderne ale gravitației) și mișcarea proiectilelor și sateliților (balistica – proiectile, sateliți artificiali, orbite circulare și eliptice).

O carte pentru studiul personal, concisă și ușor de citit, care clarifică aceste teorii și profunzimea mecanicii newtoniene, cel mai important domeniu al fizicii pe care se bazează toate celelalte abordări teoretice și explicații ale fenomenelor fizice.

CUPRINS:

Mecanica
– Istoria
– Concepte de bază
– – Poziția și derivații săi
– – Viteza vectorială și scalară
– – Accelerația
– – Cadre de referință
– Dincolo de legile lui Newton
Prima lege de mișcare a lui Newton – Inerția
– Aristotel despre mișcare
– – Aristotel
– Sistemul heliocentric
– Galileo și turnul înclinat
– – Galileo Galilei
– – Experimentele lui Galileo Galilei cu planul înclinat
– – – Plan înclinat de la Muzeul Galileo
– Prima lege de mișcare a lui Newton
– – Prima lege a lui Newton
– Forța netă
– – Forța totală
– – Regula paralelogramului pentru însumarea forțelor
– – Translație și rotire datorită unei forțe
– – – Forțe punctuale
– – – Corpuri rigide
– – Forța rezultantă
– – Folosire
Mișcarea liniară
– Mișcarea este relativă (Invarianța galileiană)
– Dimensiuni
– – Timpul
– – – Măsurarea timpului
– – – Timpul în inginerie şi fizica aplicată
– – – Timpul în filosofie şi fizica teoretică
– – Spaţiu-timp
– – – Cadrul de referinţă
– – – Câteva fapte generale despre spaţiu-timp
– – – Este spaţiul-timp cuantificat?
– Viteza
– – Viteza instantanee
– – Viteza medie
– – Viteza vectorială
– – – Viteza vectorială constantă vs. accelerație
– – – Distincția dintre viteză și viteza vectorială
– – – Viteza vectorială medie
– – Viteza vectorială variabilă
– – – Viteza vectorială instantanee
– – – Relația cu accelerația
– – – Accelerație constantă
– – – Cantități care depind de viteza vectorială
– Accelerația
– – Definiție și proprietăți
– – Accelerația medie
– – Accelerația instantanee
– – Unități
– – Alte forme
– Căderea liberă
– – Exemple
– – Câmpul gravitațional uniform fără rezistență la aer
– – Ecuațiile căderii libere
A doua lege de mișcare a lui Newton – Forța
– Forța
– Frecarea
– – Frecarea uscată
– – – Legi ale frecării uscate
– – Reducerea frecării
– Masa și greutatea
– – Prezentare generală
– – Masa se opune accelerației (Masa și inerția)
– – – Masa inerțială
– – – Masa gravitaţională
– – – Echivalenţa maselor inerţială şi gravitaţională
– – – Consecinţele relativităţii
– A doua lege de mișcare a lui Newton
– – Variația de impuls
– – – Sisteme cu masă variabilă
A treia lege de mișcare a lui Newton – Acțiunea și reacțiunea
– Forțe și interacțiuni
– – Descrieri
– – Interacțiunea
– A treia lege de mișcare a lui Newton
– Acțiunea și reacțiunea
– – Interacțiunea cu solul
– – Forțele gravitaționale
– – Masa sprijinită
– – Masa pe un arc
– – Interpretări cauzale greșite
– – “Egal și opus”
– – Forța centripetă și forța centrifugă
– Sumarul legilor de mișcare ale lui Newton
– – Prezentare generală
– Statica
– – Vectori
– – Forţa
– – – Momentul forţei
– – Ecuaţiile de echilibru
– – Momentul de inerţie
– – Solide
– – Fluide
– Dinamica
– – Principii
– – Dinamica liniară şi de rotaţie
Impulsul
– Istoria conceptului
– Impulsul newtonian
– – Impulsul unei particule
– – Mai multe particule
– – Relația cu forța
– – Dependența de cadrul de referință
– Variația de impuls
– Conservarea impulsului
– Coliziuni
– – Prezentare generală
– – Tipuri de coliziuni
– – Coliziunea inelastică
– – – Formula
– – – Coliziune perfect inelastică
– – – Coliziuni parțial inelastice
Energia
– Istorie
– Lucru mecanic
– – Calculul lucrului mecanic
– Puterea
– – Unități
– – Ecuații pentru putere
– – Puterea medie
– Energia mecanică
– – Ecuații
– – Conservarea energiei mecanice
– – – Pendul oscilant
– – – Ireversibilitatea
– – – Sateliți
– Energia potențială
– – Prezentare generală
– – Energia potențială gravitațională
– – Energia potențială chimică
– – Energia potențială electrică
– – Energia potențială nucleară
– Energia cinetică
– – Prezentare generală
– – Energia cinetică newtoniană
– – – Energia cinetică a corpurilor rigide
– – – Energia cinetică a sistemelor
– – – Rotația în sisteme
– Principiul lucru mecanic-energie
– – Lucrul mecanic și energia potențială
– – – Dependența de cale
– – – Independența căii
– – – Principiul lucru mecanic-energie
– Conservarea energiei
– – Istorie
– – Echivalentul mecanic al căldurii
– – Teorema lui Noether
– Mașini
– – Sisteme mecanice
– – Surse de putere
– – Mecanica
– – – Dinamica mașinilor
– – – Cinematica mașinilor
– Eficiența conversiei energiei
– – Prezentare generală
– – Valorile și eficiența încălzirii cu combustibil
– Surse de energie
– – Clasificarea resurselor
– – Combustibili fosili
– – Nuclear
– – – Fisiune
– – Surse regenerabile
– – – Hidroelectricitatea
– – – Vânt
– – – Solar
– – – Biocombustibili
– – – Geotermal
– – – Oceanic
– – Transmisie
– – Depozitare
Mișcarea de rotație
– Mișcarea circulară
– – Mișcarea circulară uniformă
– – – Formule
– – Mișcarea circulară neuniformă
– Inerția rotațională (Momentul de inerție)
– – Introducere
– – Definiție
– Cuplul (Momentul forței)
– – Definirea terminologiei
– – Definiție
– – Unități
– Centrul de masă și centrul de greutate
– – Istorie
– – Definiție
– – Un sistem de particule
– – Centrul de greutate
– – Localizarea centrului de masă
– – – În două dimensiuni
– – – În trei dimensiuni
– – Aplicații
– – – Automobile
– – – Aeronautică
– – – Astronomie
– – – Mișcarea corpurilor umane
– Echilibrul mecanic – Stabilitatea
– – Stabilitatea
– – – Test de stabilitate a energiei potențiale
– – – Derivata de ordinul doi < 0
– – – Derivata de ordinul doi > 0
– – – Derivata de ordinul doi = 0 sau nu există
– – – Sistem static nedeterminat
– Forța centripetă
– – Formula
– – Surse
– Forța centrifugă
– – Introducere
– – Exemple
– – – Vehicul în o curbă
– – – Mărgea pe un șirag
– – – Pământ
– – – – Greutatea unui obiect la poli și la ecuator
– – – – Căile ferate la ecuator
– – Forța centrifugă în cadru de referință în rotație
– – – Forțe fictive
– – – Forța centrifugă
– – – – Derivatele timpului într-un cadru rotativ
– – – – Accelerația
– – – – Forța
– Gravitația artificială
– – Centrifugal
– – – Mecanism
– – – Zborul în spațiu cu echipaj uman
– – – Centrifuge
– Momentul unghiular
– – Momentul scalar – unghiular în două dimensiuni
– – Discuţie
– – Momentul unghiular (definiție modernă)
– – Conservarea momentului unghiular
Gravitația
– Istoria teoriei gravitației
– – Antichitate
– – Era modernă
– – – Teoria lui Newton despre gravitație
– – – Explicații mecanice ale gravitației
– Legea universală a gravitației
– – Istorie
– – Forma modernă
– Constanta gravitațională universală, G
– Legea inversului pătratului în gravitație
– – Formula
– – Justificare
– – Gravitația
– Greutatea și imponderabilitatea
– – Greutatea în mecanica newtoniană
– – Istorie
– – – Newton
– – – Relativitatea
– Maree
– – Caracteristici
– – Constituienți
– – Istoria fizicii mareelor
– – Forțe
– – Ecuațiile de maree ale lui Laplace
– – Mareele oceanelor
– – – Amplitudine și ciclu
– – – Batimetrie
– – Mareea Pământului
– – – Forța fluxului
– – – Mareea corporală
– – – Ceilalți contribuabili ai mareelor Pământului
– – Mareea atmosferei Pământului
– – – Caracteristici generale
– – Mareele lunare
– – – Componenta principală lunară semi-diurnă
– Câmpul gravitațional
– – Mecanica clasică
– Gravitația în interiorul unei planete (Teorema carcasei)
– – Dovezile lui Newton
– – – Forța pe un punct în interiorul unei sfere goale
– – Modelul preliminar de referință al pământului (PREM)
– Tesla şi Teoria dinamică a gravitaţiei
– Teoria gravitației lui Einstein
– – Gravitația și accelerația
– – De la accelerație la geometrie
– – Găuri negre
– – – Istorie
– – – Proprietăți și structură
– – – Formarea și evoluția
– – – Dovezi observaționale
– Gravitația în Univers
– – Gravitația și astronomia
– – Radiații gravitaționale
– – Viteza gravitației
– Anti-gravitaţia
– – Efecte convenţionale care imită efectele anti-gravitaţiei
– – Soluţii ipotetice
– – – Scuturi gravitaţionale
– – – Cercetări în relativitatea generală în anii 1950
– – – A cincea forţă
– – – “Unităţi distorsionate” în relativitatea generală
– – – Breakthrough Propulsion Physics Program
– – Încercări experimentale şi comerciale
– – – Dispozitive giroscopice
– – – Gravitatorul lui Thomas Townsend Brown
– – – Cuplarea gravitoelectrică
– – Premiul Göde
Mișcarea proiectilelor și sateliților (Balistica)
– Istorie
– Proiectile
– Sateliți
– Mișcarea proiectilelor
– – Proiectile lansate orizontal
– – Proiectile lansate sub un anumit unghi
– – – Intervalul unui proiectil
– – – Mișcarea proiectilului
– – – – Viteza inițială
– – – Valori cinematice
– – – – Accelerația
– – – – Viteza
– – – – Deplasarea
– – – Timpul de zbor sau timpul total al întregii deplasări
– – – Înălțimea maximă a proiectilului
– – – Relația dintre deplasarea orizontală și înălțimea maximă
– – – Distanța maximă a proiectilului
– – – Aplicarea teoremei lucrului mecanic
– – – Unghiul de acoperire
– – – Unghiul θ necesar să se atingă coordonatele (x, y)
– Sateliți artificiali
– – Zborul orbital
– – Lansarea pe orbită
– – Stabilitate
– – Orbite
– – Manevre orbitale
– – Deorbitarea și reintrarea
– Orbite circulare ale sateliților
– – Accelerația circulară
– – Viteza vectorială
– – Ecuația mișcării
– – Viteza unghiulară și perioada orbitală
– – Energia
– – Delta-v pentru a atinge o orbită circulară
– Orbite eliptice
– – Viteza vectorială
– – Perioada orbitală
– – Energia
– – – Energia în termeni de axa semi-majoră
– – – Derivare
– – Unghiul căii de zbor
– – Parametrii orbitali
– – Sistemul solar
– – Traiectorie eliptică radială
– Legile lui Kepler
– – Comparație cu Copernic
– – Accelerația planetară
– Energia sateliților
– – Energia orbitală specifică
– – Ecuația vis-viva
– – Energia pentru orbite eliptice
– Viteza de scăpare
– – Prezentare generală
– – Traiectoria
Referințe
Despre autor
– Nicolae Sfetcu
– – De același autor
– – Contact
Editura
– MultiMedia Publishing

Ediția digitală (EPUB (ISBN 978-606-94665-2-0), Kindle (ISBN 978-606-94665-3-7), PDF (ISBN 978-606-94665-0-6)): https://www.telework.ro/ro/e-books/mecanica-fenomenologica/
Data publicării: 9 iulie 2018

PREVIZUALIZARE: https://www.telework.ro/wp-content/uploads/2018/07/Mecanica-Previzualizare.pdf

Amazon (Print, Kindle) Ediția ilustrată (MultiMedia S.R.L.)https://www.amazon.com/dp/1722807709/Ediția alb-negru (MultiMedia Publishing, ISBN-13: 978-6069466513): https://www.amazon.com/dp/6069466519/
Smashwords (EPUB):
https://www.smashwords.com/books/view/874444
Google (EPUB, PDF):
https://books.google.ro/books?id=pjBjDwAAQBAJ
eMag.ro (
Print, PDF, EPUB, Kindle): https://www.emag.ro/mecanica-fenomenologica-multimedia-publishing-pdf-pbro118p/pd/DS5QVVBBM/

Facebook: https://www.facebook.com/Mecanica-443055392793153/

 

Mecanica fenomenologică

Informații suplimentare

Versiunea

, , ,

Prețul produselor este susceptibil la mici variații, datorită variației cursului valutar.
Cărțile în format digital (PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle) comandate din acest magazin online se livrează prin email.
Cărțile în format tipărit și jucăriile comandate din acest magazin online se livrează exclusiv în România.
Comenzile care nu se plătesc în maximum 7 zile se anulează automat.
Costurile de transport pentru cărțile tipărite și jucării se vor plăti direct curierului, la primirea pachetului.

The price of products is susceptible to small variations due to the exchange rate fluctuation.
e-Books (PDF, EPUB, MOBI for Kindle) ordered on this online bookstore are delivered by email.
Printed books and toys ordered on this online bookstore are delivered exclusively in Romania.
Orders not paid within 7 days are automatically canceled.
The shipping costs for printed books and toys will be paid directly to the courier upon receipt of the package.

Le prix des produits est susceptible de varier légèrement en raison de la fluctuation du taux de change.
Les livres numériques (PDF, EPUB, MOBI pour Kindle) commandés sur cette librairie en ligne sont livrés par email.
Les livres imprimés et les jouets commandés sur cette librairie en ligne sont livrés exclusivement en Roumanie.
Les commandes non payées dans 7 jours sont automatiquement annulées.
Les frais de livraison pour les livres imprimés seront payés directement au transporteur dès réception du paquet.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Mecanica fenomenologică”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Video produs