Volumul “Moreni 2002 – clipe în istorie” este una dintre acele rare cărţi pe care, chiar după ce-ai citit-o din doasca-n doasca, stai sa te întrebi în ce categorie sa o clasezi. Probabil într-o categoric numai a ei! La primele pagini, pare mai mult “cine-roman”: manaţi de cursul povestirii ne apropiem tiptil deporţile oraşului Moreni, le tot dam ocol, cu o minuţie baroca a detaliului care mult i-ar fi plăcut lui Lope Felix de Vega Carpio. Pe măsura ce aşteptarea se prelungeşte, unghiurile se schimba, pana ce, asemenea Diavolului şchiop “El Cojuelo”, ajungem sa ne apropiem de sus privind din văzduh urbea – aproape ca ridicam acoperişurile caselor ca sa studiem în de-amanunt viaţa de zi cu zi a morenarilor.

Ca urmare, parcurgerea acestui volum, starneşte cititorului o subtila plăcere, pe care nu ai aştepta-o din partea unui demers care, în fond, se doreşte a fi o “simpla” monografie a oraşului Moreni. Prin insistenţa sa, prin unghiurile complexe de abordare, care impun cititorului o mare concentrare, rasplatindu-1 însă prin plăcerea ineditului, “Moreni 2002 – clipe în istorie” este cu mult mai mult decat o simpla monografie!. De fapt, demersul autorilor Vasile Dragomir şi Ion Stoica – se situează undeva la limita inefabila dintre eseu, pictura hiper-realista, reportaj şi jurnalism de investigaţie, propunandu-şi un scop extrem de ambiţios: “a înţelege omul anului 2000 din Moreni”. (Tudor Pacuraru – Critic literar)

CUPRINS:

MULŢUMIRI
PREFAŢA
– Instantaneu în zori de mileniu
INTRODUCERE – PORȚILE CETĂȚII
CAPITOLUL I STRUCTURI GEOGRAFICE
CAPITOLUL II AȘEZAREA
– SCURT ISTORIC
– LOCUINȚA
– ASIGURAREA ECHIPĂRII EDILITARE
– REABILITAREA, PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA MEDIULUI
– PARCURI PUBLICE
– – PARCURI SPORTIVE
– – Scuaruri
– – Spațiile verzi pe parcelele locuințelor
– – Spații verzi în zonele de locuințe în blocuri
– – Unitatea de producție dendro-floricolă
– – – Producția floricolă
– PATRIMONIUL CULTURAL ISTORIC
CAPITOLUL III – OMUL
– OMUL CONCRET
– POPULAȚIA ÎN EVOLUȚIA EI NUMERICĂ
– – Variația numărului populației
– – Evoluția populației începînd cu anul 1989
– DENSITATEA
– STRUCTURA NAȚIONALĂ
– STRUCTURA POPULAȚIEI PE SEXE
– STRUCTURA SOCIO-PROFESIONALĂ
– – Situația șomajului în orașul Moreni
– STRUCTURA RELIGIOASĂ
– ANEXA 1
– ANEXA 2
CAPITOLUL IV – SPIRITUL
– ÎNVĂȚĂMANTUL
– – GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL I.L. .CARAGIALE. MORENI
– – GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL PETROL MORENI
– – – TRECUT – PREZENT – PERSPECTIVĂ
– – ȘCOALA NR. 1 MORENI – STAVROPOLEOS
– – ŞCOALA NR. 2 MORENI
– – ȘCOALA NR. 3 MORENI
– – ȘCOALA NR. 4 MORENI
– – GRĂDINIȚA NR. 1 MORENI
– – GRĂDINIȚA NR. 2 MORENI
– – GRĂDINIȚA NR. 8 Moreni
– – GRĂDINIȚA NR. 4 MORENI
– – CLUBUL COPIILOR MORENI
– – – Relația cu comunitatea locală
– – – Evaluarea activităților
– – REVISTE ŞCOLARE
– CARTEA
– – BIBLIOTECA PUBLICĂ LA ÎNCEPUT DE MILENIU
– – Completarea și constituirea colecțiilor
– – Comunicarea documentelor
– – Animația culturală
– MUZEE ȘI EXPOZIȚII
– – EXPOZIȚIA ”ICOANA DIN SUFLETUL COPILULUI”
– – – ANEXA 1
– PRESA
– BISERICA
– – PISANIA BISERICII MORENI
– – PISANIA BISERICII SCHELA MARE
– – PISANIA BISERICII STRAVOPOLEOS
– – BISERICA DIN SCHELA MARE
– SĂRBĂTORI ŞI FESTIVITĂŢI
– – AGE, LIBERTATE. DECEMBRI… UTERE HORATIU „SATIRE“
– – PAŞTELE – SLAVA ŢIE, MANTUITORULE, PENTRU ACEASTA NEGRĂITĂ MINUNE
– – „BALCIU“
– – OBICEIURI FAMILIALE
– – – DISCOTECA
CAPITOLUL V ECONOMIA
– SNP PETROM SA, SUCURSALA TARGOVIŞTE
– – CLIPE ÎN ISTORIE
– – ORGANIZARE 2002
– – ANEXA 1
– S.C. FORAJ SONDE S.A. MORENI
– – 1. CLIPE IN ISTORIE
– – 2. OBIECTUL DE ACTIVITATE
– – 3. REALIZĂRI ALE S.C. FORAJ SONDE SA MORENI
– – 4. ORGANIZAREA S.C. FORAJ SONDE SA MORENI IN AUGUST 2002
– – – 4.1. CAPITALUL SOCIAL
– – – 4.2. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
– – – 4.3. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DIRECTOR GENERAL JURAVLE VASILE
– – – 4.4. DOTĂRI
– – – 4.5. PREŢ ŞI CALITATE
– – – 4.6. RESURSE UMANE
– – ANEXA 1
– PETROMSERVICE MORENI
– – OFERTA PETROMSERVICE MORENI
– – REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE
– – ASIGURAREA CALITĂŢII
– – BAZA MATERIALĂ
– – RESURSE UMANE ŞI AUTORIZĂRI
– – ORGANIZARE 2002
– S.C. DETUBĂRI SONDE S.A.
– – CLIPE IN ISTORIE
– – ORGANIZAREA 2002
– – BAZA TUBULARA MORENI
– ÎNTREPRINDEREA AUTOMECANICA MORENI
– – I. CUVANTUL DIRECTORULUI GENERAL, DIPL. ING. ION MANU
– – II. ORGANIZAREA UZINEI ŞI OAMENII EI
– – III. OAMENII
– – ANEXA 1
– – – Funcţii de conducere
– – – Studii superioare
– – – Subingineri
– – – Maiştri
– S.C. MORENI PARC INDUSTRIAL S.A.
– – ORGANIZARE 2002
– S.C. IMUT S.A. MORENI
– – CLIPE ÎN ISTORIE
– – REALIZĂRI
– – OBIECTUL DE ACTIVITATE
– – ECHPA 2002 ŞI OAMENII UZINEI
– – ANEXA 1
– I.R.E.P. MORENl
– S.C. GCLT DAMBOVIŢA S.A., AGENŢIA MORENI
– – AGENŢIA MORENI
– – – Obiectul de activitate al agenţiei
– S.C. INSONORIZANŢI S.A.
– – SCURT ISTORIC
– S.C. NOVACOM S.A. MORENI
– S.C. COMO S.A. MORENI
– – Clipe în istorie
– – – Structura de personal
– – – Conducere
– PRODCOM S.A. MORENI
– COOPERATIVA ÎNFRĂŢIREA
– COOPERATIVA DE CREDIT CONCORDIA ROMANĂ MORENI
– S.C. ASIRAG S.A.
– ASTRA S.A.
– – Agenţia Moreni
– S.C. OLIMP S.R.L.
– SC MECANICA SRL MORENI
– S.C. RULF COM S.R.L.
– TABEL CENTRALIZATOR
– – I. Situaţia salariaţilor care lucrează in industria de petrol
– – II. Situaţia salariaţilor care lucrează in construcţii de maşini, mecanică şi confecţii metalice
– – III. Situaţia salariaţilor care lucrează în construcţii civile şi industriale
– – IV. Situaţia salariaţilor care lucrează în domeniul distribuţiei de energie electrică, gaze, apă, canal
– – V. Situaţia salariaţilor care lucrează în domeniul confecţii textile
– – VI. Situata salariaţilor care lucrează în domeniul recuperării deşeurilor
– – VII. Situata salariaţilor care lucrează în agricultură, silvicultură, industrie alimentară, comerţ
– – VIII. Situaţia salariaţilor care lucrează în sănătate
– – IX. Situata salariaţilor care lucrează în transportul de mărfuri şi persoane
– – X. Situaţia salariaţilor care lucrează în chimie, cooperaţie, comerţ en gros şi en detail
– – XI. Situaţia salariaţilor care lucrează la poştă, telefoane
– – XII. Situaţia salariaţilor care lucrează la trezorerie, finanţe – bănci, societăţi de asigurare
– – XIII. Situaţia personalului din oraşul Moreni care beneficiază de protecţie socială
– – XIV. Situaţia pensionarilor din oraşul Moreni
– – XV. Servicii sociale
– – XVI. Situaţia personalului din oraşul Moreni care lucrează în instituţiile statului
– ANEXA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE EXISTENTE LA 1.08.2002
– ANEXA SOCIETĂŢILOR NON-PROFIT ŞI SINDICATELOR LA 1.08.2002
CAPITOLUL VI VIAȚA
– CONDUCEREA LOCALITĂŢII
– – PRIMĂRIA
– – – ANEXA 1
– – – ANEXA 2
– – – ANEXA 3
– – PRIMARUL
– – – OFERTA ELECTORALA A ORGANIZAŢIEI P.D.S.R. MORENI
– – VICEPRIMARUL
– – SECRETARUL
– – CONSILIUL LOCAL MORENI
– – – PROCES-VERBAL
– – – REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A CONSILIULUI LOCAL MORENI, JUDEŢUL DAMBOVIŢA (iniţiator: consilier Vasile Goran)
– – – CONSILIERII LOCALITĂŢII MORENI ÎN ANUL 2002
– VIAŢA POLITICĂ
– – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAŢIA ORĂŞENEASCĂ MORENI
– – – CLIPE ÎN ISTORIE
– – – ORGANIZARE 2002
– – – PROGRAM AUDIENŢE
– PARTIDUL ROMANIA MARE
– PARTIDUL DEMOCRAT – MORENI
– VIAŢA SINDICALA
– – SINDICATUL LIBER INDEPENDENT AL S.C. FORAJ SONDE S.A. MORENI
– – SINDICATUL LIBER INDEPENDENT DE LA SCHELA MORENI
– – SINDICATUL DREPTATEA
– – SINDICATUL G.S.I.P. MORENI
– – SINDICATELE LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMANT – DAMBOVIŢA, LICEUL „I.L. CARAGIALE“ MORENI
– – SINDICATUL ÎNVĂŢĂMANT MORENI
– VIAŢA ÎN LIBERTATE
– – POLIŢIA ORAŞULUI MORENI
– – JUDECĂTORIA MORENI
– – PARCHETUL DE PE LANGĂ JUDECĂTORIA MORENI
– SĂNĂTATEA
– – SPITALUL MORENI
– – TBC – STATISTICA A CAZURILOR ÎN ANUL 2001
– – SPITALUL ŢUICANI
– – CABINETE MEDICALE PARTICULARE
– – FARMACII
– – CABINETE DE ÎNTREPRINDERE
– – CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA
– VIAŢA SPORTIVĂ
– – ATLETISMUL – ORAŞUL MORENI, JUDEŢUL DAMBOVIŢA
– – – REZULTATE DEOSEBITE:
– – HANDBALUL
– – – „20 DE ANI DE PERFORMANŢA ÎN HANDBALUL MORENAR“
– – FOTBAL
– – – Petrom Flacăra Moreni în anul 2002
– Anexa 1
– – BULETIN DE VOT Pentru alegerea consiliului local – 4 iunie 2000 –
CAPITOLUL VI OAMENII CETĂȚII
– OAMENI AI CETĂȚII
– – Acad. Prof. ŞTEFAN NICULESCU
– – Prof. Univ. Dr. ROMEO CĂLĂRAŞU
– – Prof. Univ. dr. NICOLAE PREDA
– – SOŢII DANIELA – GEORGETA și SERBAN – PETRE DITESCU
– – OVIDIU – VICTOR SCHUMACHER (artist)
– – PROF. UNIV. DR. ING. HORIA ANDREI
– – LECTOR UNIV. DR. DUMITRU – GABRIEL DIMA
– – GEORGE MIHAITA
– – DUMITRU ST. IONAS
– – – ANII MEI
– – – MI-E DOR
– – LUCIA VASILESCU – BIRNBAUM
– – – DORUL
– – – PATRIA
– – – Maxime, cugetări, aforisme;
– – GHEORGHE ILINCA
ÎNCHEIERE – EPILOG
– ÎN LOC DE ÎNCHEIERE
– INTERVIURI
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
– I. IZVOARE
– – A. Arhive
– – B. Documente publicate
– – C. Periodice, Presa
– II. LUCRĂRILE GENERALE SI SPECIALE

MultiMedia Publishing: https://www.telework.ro/ro/e-books/moreni-2002-clipe-istorie/
– Digital: EPUB (ISBN 978-606-033-282-4), Kindle (ISBN 978-606-033-281-7), PDF (ISBN 978-606-033-280-0)

eMag (PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle): https://www.emag.ro/moreni-2002-clipe-in-istorie-vasile-dragomir-pdf-paro181p/pd/D3GSN6BBM/

Moreni 2002 - Clipe în istorie

Preview:

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fwww.telework.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2FMoreniIstorie-PREV.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

Informații suplimentare

Versiunea

, ,

Prețul produselor este susceptibil la mici variații, datorită variației cursului valutar.
Cărțile în format digital (PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle) comandate din acest magazin online se livrează prin email.
Cărțile în format tipărit și jucăriile comandate din acest magazin online se livrează exclusiv în România.
Comenzile care nu se plătesc în maximum 7 zile se anulează automat.
Costurile de transport pentru cărțile tipărite și jucării se vor plăti direct curierului, la primirea pachetului.

The price of products is susceptible to small variations due to the exchange rate fluctuation.
e-Books (PDF, EPUB, MOBI for Kindle) ordered on this online bookstore are delivered by email.
Printed books and toys ordered on this online bookstore are delivered exclusively in Romania.
Orders not paid within 7 days are automatically canceled.
The shipping costs for printed books and toys will be paid directly to the courier upon receipt of the package.

Le prix des produits est susceptible de varier légèrement en raison de la fluctuation du taux de change.
Les livres numériques (PDF, EPUB, MOBI pour Kindle) commandés sur cette librairie en ligne sont livrés par email.
Les livres imprimés et les jouets commandés sur cette librairie en ligne sont livrés exclusivement en Roumanie.
Les commandes non payées dans 7 jours sont automatiquement annulées.
Les frais de livraison pour les livres imprimés seront payés directement au transporteur dès réception du paquet.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Moreni 2002 – Clipe în istorie”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *