Home » Articole » RO » Societate » Societatea Informaţională » Informaţii » Servicii secrete » Evaluarea informaţiilor criminale

Evaluarea informaţiilor criminale

Evaluarea_informatiilor_criminale

Evaluarea informaţiilor criminale este domeniul compilării, analizei şi/sau dig’fuzării informațiilor într-un efort de a anticipa, a preveni, sau monitoriza activitatea criminală.

Poliția Militară a Armatei Statelor Unite definește evaluarea informaţiilor criminale în detaliu. Evaluarea informaţiilor criminale constă în  colectarea sau compararea, analizarea, înregistrarea/raportarea și difuzarea informațiilor de către agențiile de aplicare a legii în ceea ce privește tipurile de infracțiuni, criminali identificaţi și grupuri criminale cunoscute sau suspectate.

Evaluarea informaţiilor criminale este deosebit de utilă în prevenirea crimei organizate. Evaluarea informaţiilor criminale este dezvoltată prin utilizarea supravegherii, a informatorilor, interogărilor, și cercetării, sau chiar obţinerea informaţiilor de pe “stradă” de ofițeri de poliție individuali.

Unele agenții mari de aplicare a legii au un departament, divizie sau secțiune special concepută pentru a aduna fragmente disparate de informații și a dezvolta evaluări ale informaţiilor criminale. Una dintre cele mai eficiente modalități de evaluare a informaţiilor criminale este stocarea informaţiilor într-un sistem informatic, care pot fi analizate (xăutate) pentru informații specifice.

Utilizarea de Armata SUA

Evaluarea informaţiilor criminale:. “CRIMINT este rezultatul colectării, analizei, şi interpretării tuturor informațiilor disponibile privind amenințările infracționale cunoscute și potențiale și vulnerabilotăţile organizațiilor de suport. Agențiile de aplicare a legii militare sunt reprezentanți de legătură primară ai armatei federale, de stat, locale, și agenţii ale națiunii gazdă pentru schimbul de informații ale poliției. Ei colectează informații în materie penală (CRIMINT) și inteligenței umane (HUMINT) în conformitate cu prevederile statutelor și regulamentelor în vigoare. Agențiile de aplicare a legii militare au capacitatea de a analiza și disemina informaţiile colectate sensitive temporal. privind o amenințare criminală împotriva intereselor armatei. Valoarea unor astfel de informații nu poate fi exagerată, acestea servesc numai în scopul investigațiilor poliției, contribuind de asemenea la dezvoltarea de contramăsuri pentru a proteja personalul armatei, materiale, informații și alte resurse“.(1)

Procesul CRIMINT

Procesul CRIMINT este rezultatul evaluării eficiente de informații dintr-o serie de activități interdependente. Procesul de evaluare a informaţiilor este un proces continuu de colectare și conversie a datelor în produse de informații pentru a fi integrate în operațiuni. Procesul constă în mai multe etape, cu evaluare și feedback continuu la fiecare fază și la sfârșitul procesului. Cu modificarea minoră de adăugare a “raportării” la faza a doua, următorul text descrie procesul de evaluare a informaţiilor așa cum se găseşte în Regulamentul Armatei (AR) 525-13.

  • Planificarea și direcţionarea CRIMINT.
  • Colectarea și raportarea CRIMINT.
  • Prelucrarea CRIMINT.
  • Analiză și producție.
  • Diseminare și integrare.(2)

(1),(2) ” FM 3-19.13 LAW ENFORCEMENT INVESTIGATIONS “

Analiza informaţiilor criminale

Analiza informaţiilor criminale a fost recunoscut de organismele de aplicare a legii ca un instrument de suport util de peste douăzeci și cinci de ani, şi este utilizată cu succes în cadrul comunității internaționale, în organizații internaționale cum ar fi Poliția Internaţională (INTERPOL), Poliția Europeană (EUROPOL) și Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie. Întrucât există multe definiții ale analizei informaţiilor criminale în uz în întreaga lume, s-a căzut de acord asupra unei singure definiții în iunie 1992 de către un grup internațional de douăsprezece țări europene membre ale INTERPOL, adoptată ulterior şi de către alte țări, este după cum urmează:

Identificarea și furnizarea de perspective în relația dintre datele despre crimă și alte date potenţial relevante, pentru poliție și practica judiciară.

Ca atare, evaluarea informaţiilor criminale este o aplicație mult mai intensă sau specifică sub aspectul investigațiilor decât criminologia.

Traducere sin Wikipedia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.