Home » Articole » RO » Calculatoare » Internet » Dicţionar de termeni şi abrevieri din limba engleză utilizaţi în web design

Dicţionar de termeni şi abrevieri din limba engleză utilizaţi în web design

postat în: Internet, Știri 2

Dicţionar de termeni şi abrevieri din limba engleză utilizaţi în web design

browser – program care permite navigarea şi accesarea informaţiilor organizate sub formã de pagini web, disponibile pe Internet

chat – sistem de comunicare în timp real între utilizatori

conţinut web – se referă la informaţia dintr-o pagină sau aplicaţie web, incluzând textul, imaginile, formularele, sunetele etc.

CSS Cascading Style Sheets (foi de stiluri cascadate) reprezintă un mecanism care permite formatarea documentului HTML

DOC – abreviere de la “document” – tip de document electronic

DOCX – tip de document electronic

download – copierea unor fişiere disponibile pe Internet pe calculatorul propriu

e-mail electronic mail (poştã electronicã) reprezintă un serviciu Internet similar celui de poştã clasică

FAQ Frequently Asked Question (Întrebãri Frecvent Puse) reprezintă o colecţie de rãspunsuri la întrebãri frecvente dintr-un anumit domeniu

firewall – împiedică accesul neautorizat din exterior la reţeaua proprie, previne coruperea datelor, restricţionează traficul efectuat între calculatoarele conectate la acea reţea şi Internet

freeware – programe oferite gratuit spre utilizare, fără limită de timp, ce pot fi distribuite oricui, pãstrându-se însã numele autorului neschimbat şi nesolicitând vreo taxã pentru distribuirea acestora

FTP File Transfer Protocol reprezintă un standard de transfer al fişierelor

gateway – un program sau echipament hardware ce transferă date între reţele informatice

host – reprezintă denumirea unui calculator care permite utilizatorilor să beneficieze de acces la Internet sau la anumite resurse partajate

HTML HyperText Markup Language (Limbaj de marcare hipertext) este un standard de codificare a informaţiilor existente pe Internet, utilizat în scrierea paginilor web

HTTP HyperText Transfer Protocol (Protocol de Transfer HiperText) facilitează receptarea de informaţii organizate în standard HTML, informaţii ce sunt prelucrate şi apoi afişate de browser

hyperlink/ link – referinţă, legătură, element de navigaţie într-un document către alte documente/ secţiuni din alte documente/ părţi ale aceluiaşi document

Internet – reţea mondialã de informaţii şi comunicare cu ajutorul calculatorului

intranet – reţea informatică locală cu acces restrictiv, ce funcţionează similar cu mediul Internet, dar nefiind parte integrantă a acestuia

IP Internet Protocol identifică diferitele dispozitive ale reţelelor, aflând pe ce reţea se găsesc şi care sunt elementele ce descriu acele dispozitive

IP address – Adresă a Protocolului Internet, reprezintă un şir unic de numere ce identifică un computer din mediul Internet

ISP Internet Service Provider – furnizor de servicii Internet

mail server – reprezintã un calculator gazdã conectat la Internet, care oferã servicii de poştă electronică

memoria cache – arie temporară de stocare, unde datele utilizate în mod frecvent pot fi depozitate pentru un acces rapid la acestea

metatag – defineşte, în limbajul HTML, cuvintele cheie într-o pagină web care vor fi folosite de motoarele de căutare

netiquette – echivalentul regulilor de “etichetă” din viaţa de zi cu zi, adaptate comunitãţii Internet

ODF OpenDocument format reprezintă tip de document electronic

pagină web – document creat ce respectă standardul HTML, conţinând informaţii în vederea transmiterii acestora în reţeaua Internet/ intranet şi care pot fi accesate şi citite cu ajutorul unui browser

PDF Portable Document Format este un tip de document electronic

POP Post Office Protocol reprezintă un protocol Internet ce permite utilizatorilor să descarce e-mail-uri de pe serverul de mail

protocol – metodă standardizată de comunicare a calculatoarelor între ele

router – calculator/ echipament de reţea care transportă pachetele de date între reţele şi, totodată, le conduce în interiorul acestora

server – poate fi computerul în sine sau software-ul care oferă acest serviciu; în perechea client/server, acesta este un program ce aşteaptă şi interpretează cererile de la programe client pe acelaşi calculator sau pe calculatoare diferite

shareware – programe pentru care, după expirarea perioadei limitate de timp în care au fost utilizate pe calculator, trebuie achitată o taxă în vederea continuării utilizării

spam – fenomen de expediere a mesajelor electronice nesolicitate, de cele mai multe ori având caracter comercial sau publicitar pentru produse şi servicii, practicată în industria e-marketing-ului

SSH – protocol utilizat la transferarea fişierelor de la un sistem la altul; faţă de FTP sau TELNET, are avantajul că transmite informaţii de autentificare în mod criptat

SSL Secure Sockets Layer – protocol criptografic care permite comunicaţii sigure pe Internet

TCP Transmision Control Protocol – protocol orientat pe conexiune, care permite ca un flux de octeţi trimişi de pe o maşină să ajungă fără erori pe orice altă maşină din reţea

TCP/IP Trasmission Control Protocol/Internet Protocol (Protocol de Control al Transmisiei/Protocol pentru Internet) reprezintă o suită de protocoale utilizate în transmiterea şi recepţionarea informaţiilor prin reţea

TXT – tip de document electronic

upload – acţiunea de a trimite spre un alt calculator legat la Internet unul sau mai multe fişiere (componente software), utilizând unul dintre serviciile Internet

URL Uniform Resourse Locator (Localizator Uniform de Resurse) reprezintă adresa unei pagini din Internet

W3C World Wide Web Consortium reprezintă un consorţiu internaţional, format din membri permanenţi şi parteneri, care are drept scop dezvoltarea de standarde pentru World Wide Web

WAI Web Accessibility Initiative dezvoltă standarde internaţionale de accesibilitate, numite Web Accessibility Guidelines

WCAG Web Content Accessibility Guidelines

webmaster – persoană (sau un grup de persoane) care se îngrijeşte (se îngrijesc) de editarea şi menţinerea actuală a unui website

website/ site web – reprezintă o grupă de pagini web care conţin texte, imagini, sunete, accesibile în Internet şi conectate între ele prin hyperlinkuri

WWW World Wide Web, cunoscut şi sub abrevierea WWW, W3 sau Web, descrie un sistem de hypertext pentru server şi client, utilizat în furnizarea de informaţii din reţeaua Internet

XML EXtensible Markup Language este un limbaj folosit pentru a structura, stoca si transmite date

XHTML EXtensible HyperText Markup Language reprezintă o definire de tip XML a unui document HTML

XSL EXtensible Style Language reprezintă un standard de stiluri pentru documentele XML

(Ghid MCTI )

Ghid marketing pe Internet
Ghid marketing pe Internet

Autor: Nicolae Sfetcu (Ediţia a doua, Revizia 2) Unul din cele mai vechi ghiduri pentru marketing pe Internet în limba română, dar şi unul din cele mai concise şi mai practice ghiduri. Deşi au trecut mulţi ani de la scrierea … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $0,00$1,99 Selectează opțiunile
PowerPoint - Ghid pentru începători
PowerPoint – Ghid pentru începători

PowerPoint este un instrument excelent pentru prezentări de orice fel, fie în clasă, fie în cadrul unei conferințe. O prezentare PowerPoint este formată dintr-o serie de diapozitive care pot fi proiectate (afișate electronic) sau tipărite într-o varietate de formate de … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $0,00 Selectează opțiunile
Facebook pentru afaceri şi utilizatori
Facebook pentru afaceri şi utilizatori

Ediția a doua (revăzută și îmbunătățită) Un ghid pentru dezvoltarea profilului propriu al utilizatorilor Facebook, şi pentru promovarea imaginii, produselor şi serviciilor firmei prin paginile de Facebook. Include volumele Ghid Facebook pentru utilizatori și Ghid pagini Facebook – Campanii de … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $4,99$7,18 Selectează opțiunile

2 Responses

  1. Nicolae Sfetcu
    |

    Explicații pentru toate acele abrevieri, găsești aici: http://w1npp.org/events/2011/2011-B~1/DMSE/TELECO~1.HTM

  2. Alex tm
    |

    Caut prescurtari la o imprimanta Laser,precum M/C , S/N , SSN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *