Home » Articole » RO » Societate » Istorie » Istoria filosofiei științei

Istoria filosofiei științei

Pre-modernă

Filosofia științei începe cu Platon și Aristotel, care au distins formele de raționament aproximativ și exact, au stabilit schema triplă a abductivității, deductivității și inductivității, și au analizat raționamentul prin analogie. Enciclopedistul arab din secolul al Xl-lea, Ibn al-Haytham (cunoscut în limba latină ca Alhazen), a efectuat cercetările sale în domeniul optic prin intermediul testării experimentale controlate și al geometriei aplicate, în special în cercetările sale asupra imaginilor rezultate din reflecția și refracția luminii. Roger Bacon (1214-1294), un gânditor englez și experimentator puternic influențat de al-Haytham, este recunoscut de mulți ca părintele metodei științifice moderne. Opinia sa potrivit căreia matematica a fost esențială pentru o înțelegere corectă a filosofiei naturale a fost considerată a fi cu 400 de ani înaintea timpului său.

Modernă

Francis Bacon(Statuia lui Francis Bacon de la Gray’s Inn, Piața de Sud, Londra, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Francis_Bacon_statue,_Gray%27s_Inn.jpg)

Francis Bacon (nicio relație directă cu Roger, care a trăit cu 300 de ani mai devreme) a fost o figură seminală în filosofia științei în timpul Revoluției Științifice. În lucrarea sa, Novum Organum (1620) – o referință la Organon a lui Aristotel -, a subliniat un nou sistem de logică pentru a îmbunătăți vechiul proces filosofic al silogismului. Metoda lui Bacon s-a bazat pe istoricul experimental pentru a elimina teoriile alternative. În 1637, René Descartes a stabilit un nou cadru pentru fundamentarea cunoașterii științifice în tratatul său, Discurs asupra metodei, susținând rolul central al rațiunii, spre deosebire de experiența senzorială. Dimpotrivă, în 1713, în a doua ediție a cărții Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Isaac Newton a susținut că “… ipotezele … nu își găsesc locul în filosofia experimentală. În această filosofie, propozițiile sunt deduse din fenomene și făcute prin inducție.” Acest pasaj a influențat o “generație ulterioară de cititori înclinați spre filosofie să fie împotriva ipotezelor cauzale în filosofia naturală “. În particular, mai târziu în secolul al XVIII-lea, David Hume ar fi articulat scepticismul cu privire la capacitatea științei de a determina cauzalitatea și a dat o formulă definitivă a problemei inducției. Scrierile din secolul al XIX-lea ale lui John Stuart Mill sunt de asemenea considerate importante în formarea concepțiilor actuale ale metodei științifice, anticipând și cadrul ulterior ale explicațiilor științifice.

Pozitivismul logic

Instrumentalismul a devenit popular printre fizicieni la începutul secolului al XX-lea, după care pozitivismul logic a definit domeniul timp de mai multe decenii. Pozitivismul logic acceptă numai declarații testabile ca fiind semnificative, respinge interpretările metafizice și îmbrățișează verificaționismul (un set de teorii ale cunoașterii care combină logicismul, empirismul și lingvistica cu filosofia fundamentală pe o bază consistentă cu exemplele din științele empirice). Încercând să revizuiască toată filosofia și să o transforme într-o nouă filosofie științifică, Cercul de la Berlin și Cercul de la Viena au promovat pozitivismul logic la sfârșitul anilor 1920.

Interpretând filosofia timpurie a limbii Ludwig Wittgenstein, pozitiviștii logici au identificat un principiu sau criteriu de verificare al sensului cognitiv. Din logicismul lui Bertrand Russell au căutat să reducă matematica la logică. De asemenea, au îmbrățișat atomismul logic al lui Russell, fenomenalismul lui Ernst Mach – prin care mintea cunoaște numai experiența senzorică reală sau potențială, care este conținutul tuturor științelor fizice sau psihologice – și operaționalismul lui Percy Bridgman. Astfel, doar verificabilul era științific și cognitiv semnificativ, în timp ce neconfirmabilul era “pseudoenunț” – metafizic, emotiv, sau în genul ăsta – nedemn de revizuire ulterioară de către filosofi, care au fost mai nou însărcinați să organizeze cunoașterea, mai degrabă decât să dezvolte noi cunoașteri.

Pozitivismului logic este frecvent descris ca având poziția extremă pe care limbajul științific nu ar trebui niciodată să o abordeze pentru nimic neobservabil – chiar și noțiunile de bază aparent de cauzalitate, mecanisme, și principii -, dar aceasta este o exagerare. Discuția despre astfel de neabservabile ar putea fi permisă ca metaforică – observații directe văzute în abstract – sau în cel mai rău ca ca metafizice sau emoționale. Legile teoretice ar fi reduse la legile empirice, în timp ce termenii teoretici ar obține semnificație de termeni observaționali prin reguli de corespondență. Matematica în fizică s-ar reduce la logica simbolică prin logicism, în timp ce reconstrucția rațională ar transforma limbajul obișnuit în echivalente standardizate, toate conectate în rețea și unite printr-o sintaxă logică. O teorie științifică ar fi acceptată prin metoda sa de verificare, în timp ce un calcul logic sau o operație empirică ar putea verifica falsitatea sau adevărul său.

La sfârșitul anilor 1930, pozitiviștii logici au fugit din Germania si Austria în Marea Britanie si America. Până atunci, mulți au înlocuit fenomenalismul lui Mach cu fizica lui Otto Neurath, iar Rudolf Carnap a căutat să înlocuiască verificarea prin simpla confirmare. Odată cu terminarea celui de-al doilea război mondial în 1945, pozitivismul logic a devenit mai blând, empiricism logic, condus în mare parte de Carl Hempel, în America, care a expus modelul de lege acoperind explicația științifică ca modalitate de identificare a formei logice a explicațiilor fără nicio referire la noțiunea suspectă de “cauzalitate”. Mișcarea pozitivistă logică a devenit o bază fundamentală a filosofiei analitice și a dominat filosofia anglofonă, inclusiv filosofia științei, influențând științele, în anii 1960. Cu toate acestea, mișcarea nu și-a rezolvat problemele centrale, iar doctrinele sale au atacate din ce în ce mai mult. Dar ea a determinat crearea filosofiei științei ca o subdisciplină distinctă a filosofiei, Carl Hempel jucând un rol-cheie.

Thomas Kuhn

epicicluri în astronomia ptolemeică(Pentru Kuhn, adăugarea de epicicluri în astronomia ptolemeică a fost “știința normală” într-o paradigmă, în vreme ce revoluția copernicană a fost o schimbare de paradigmă.)

În cartea “Structura revoluțiilor științifice” din 1962, Thomas Kuhn a susținut că procesul de observare și evaluare are loc într-o paradigmă, un “portret” logic consistent al lumii, care este în concordanță cu observațiile făcute din încadrarea sa. O paradigmă cuprinde, de asemenea, setul de întrebări și practici care definesc o disciplină științifică. El a caracterizat știința normală ca procesul de observare și „rezolvarea puzzle-ului“, care are loc într-o paradigmă, în timp ce știința revoluționară are loc atunci când o paradigmă preia o alta într-o schimbare de paradigmă.

Kuhn a negat că este posibil să se izoleze ipoteza testată de influența teoriei în care sunt fundamentate observațiile și el a susținut că nu este posibilă evaluarea independentă a paradigmelor concurente. Mai mult de un construct logic consecvent poate descrie un portret utilizabil al lumii, dar nu există nicio bază comună de la care să să se pună în conflict două, una împotriva celeilalte, teorie împotriva teoriei. Fiecare paradigmă are propriile întrebări, obiective și interpretări distincte. Niciuna nu oferă un standard prin care cealaltă să poate fi judecată, astfel încât nu există un mod clar de a măsura progresul științific în paradigme.

Pentru Kuhn, alegerea paradigmei a fost susținută de procese raționale, dar nu în cele din urmă determinată de ele. Alegerea între paradigme implică stabilirea a două sau mai multe “portrete” împotriva lumii și decizia care este cel mai promițător. Pentru Kuhn, acceptarea sau respingerea unei paradigme este un proces social la fel de mult ca un proces logic. Poziția lui Kuhn, însă, nu este una de relativism. Potrivit lui Kuhn, o schimbare de paradigmă apare atunci când un număr semnificativ de anomalii observaționale apar în vechea paradigmă și o nouă paradigmă le face să aibă sens. Respectiv, alegerea unei noi paradigme se bazează pe observații, chiar dacă aceste observații se fac pe fundalul vechii paradigme.

Traducere din Wikipedia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.