Home » Articole » RO » Jocuri » Jocuri de noroc » Jocuri de noroc în UE » Planul de acţiune al UE în domeniul jocurilor de noroc

Planul de acţiune al UE în domeniul jocurilor de noroc

DESPRE CE ESTE VORBA?

• Mulţi cetăţeni europeni joacă jocuri on-line şi sunt, din ce în ce mai mult, în căutarea unor posibilităţi de a participa la jocuri de noroc şi în alte ţări. Astfel se expun riscurilor care decurg din utilizarea unor site-uri nereglementate, asupra cărora UE nu deţine niciun control.

• Mai multe ţări din UE şi-au revizuit legislaţia pentru a lua în considerare noile tendinţe, cum ar fi practicarea jocurilor de noroc pe internet şi pe telefonul mobil. Între legislaţiile naţionale în domeniu există diferenţe considerabile.

• În ultimii ani, UE a primit mai multe plângeri privind restricţiile transfrontaliere legate de oferta de servicii de jocuri de noroc on-line cu licenţă.

ÎN CE CONSTĂ PROPUNEREA?

UE a emis o comunicare în care prezintă un plan de acţiune şi iniţiative care au drept scop:

o să garanteze conformitatea cadrelor de reglementare naţionale cu legislaţia UE

o să îmbunătăţească cooperarea administrativă dintre ţările UE şi să asigure o punere în aplicare eficientă a normelor

o să protejeze consumatorii, cetăţenii, minorii şi grupurile vulnerabile

o să prevină frauda şi spălarea banilor

o să apere integritatea sportului şi să prevină aranjarea meciurilor.

DE CE SUNT NECESARE MĂSURI LA NIVELUL UE?

• Din cauza faptului că jocurile sunt disponibile pe internet şi a naturii mediului on-line, ţările UE nu le pot oferi jucătorilor o protecţie corespunzătoare numai prin reglementări la nivel naţional.

• Faptul că legislaţiile statelor membre sunt foarte diferite:

o creează nesiguranţă juridică

o este un obstacol pentru furnizorii de jocuri de noroc on-line autorizaţi, privându-i pe consumatori de o ofertă atractivă

o permite intrarea pe piaţa UE a unor furnizori ilegali şi practicarea de jocuri de noroc nereglementate.

• Este necesară cooperarea între autorităţile de reglementare pentru:

o a asigura o mai bună reglementare a jocurilor de noroc on-line în UE

o a reduce povara administrativă excesivă

o a întreprinde o acţiune coordonată cu scopul de a soluţiona problema jocurilor de noroc nereglementate, care, cel mai des, sunt servicii furnizate din ţări aflate în afara UE.

CINE VA AVEA DE CÂŞTIGAT DE PE URMA SCHIMBĂRILOR șI ÎN CE MOD?

Consumatorii ar putea accesa mai rapid informaţii referitoare la:

o operatorii autorizaţi

o gestionarea contului lor de client

o riscurile inerente, de exemplu prin semne de avertizare

Furnizorii de jocuri de noroc on-line şi alte părţi implicate ar dispune de reguli mai clare privind jocurile de noroc on-line

Consumatorii şi operatorii – măsurile menite să prevină frauda şi spălarea banilor le-ar oferi protecţie

Autorităţile naţionale de reglementare – schimbul de bune practici

Minorii – sunt prevăzute mecanisme de verificare a vârstei şi instrumente de control parental, menite să prevină accesul acestora la site-uri cu jocuri de noroc.

CÂND VOR INTRA ÎN VIGOARE ACESTE SCHIMBĂRI?

• Iniţiativele vor intra în vigoare începând din 2013.

(Sursa: ec.europa.eu)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.