Home » Articole » Articole » Jocuri » Jocuri de noroc » Jocuri de noroc în UE » Probleme cu jocurile de noroc online în Uniunea Europeană

Probleme cu jocurile de noroc online în Uniunea Europeană

Jocurile de noroc online cunosc una dintre cele mai accelerate creșteri înregistrate în domeniul serviciilor din UE, cu rate anuale de creștere de aproape 15% și cu venituri anuale estimate la 13 miliarde EUR pentru 2015. Ele se dezvoltă în paralel cu progresele rapide înregistrate de tehnologiile online. Serviciile de jocuri de noroc online includ o gamă de jocuri precum pariurile sportive și pocherul, jocurile de cazinou și loteriile, cu 6,8 milioane de consumatori care participă la unul sau mai multe tipuri de jocuri de noroc online. Există însă și mii de site-uri web de jocuri de noroc nereglementate, deseori din afara UE, în fața cărora consumatorii sunt vulnerabili și care implică riscuri considerabile, cum ar fi frauda și spălarea banilor.

În UE, mediul jocurilor de noroc online se caracterizează prin existența unei diversități a normelor naționale. Dincolo de obligația de a respecta normele UE, statele membre pot să restrângă sau să limiteze prestarea tuturor sau a anumitor tipuri de servicii de jocuri de noroc online, obiectivul lor fiind acela de a apăra interesul public. Un număr din ce în ce mai mare de state membre încearcă să rezolve problemele cu care se confruntă și își revizuiesc reglementările și practicile naționale. Cu toate acestea, principalele aspecte de natură legislativă, societală și tehnică din UE nu pot fi abordate adecvat de către statele membre în mod individual, fapt evident mai ales dacă se ia în considerare dimensiunea transfrontalieră a jocurilor de noroc online.

Comisarul responsabil cu piața internă și serviciile, Michel Barnier, a declarat în legătură cu acest subiect: „Consumatorii și, în general, toți cetățenii trebuie să beneficieze de o protecție adecvată, frauda și spălarea banilor trebuie prevenite, sportul trebuie protejat împotriva meciurilor aranjate în contextul pariurilor, iar normele naționale trebuie să fie conforme cu legislația UE. Acestea sunt obiectivele planului de acțiune pe care l-am adoptat astăzi.”

Principalele elemente ale comunicării

Statele membre sunt în principiu libere să-și stabilească propriile obiective ale politicilor care reglementează jocurile de noroc online, dar asigurarea conformității legislației naționale cu Tratatul privind funcționarea UE (TFUE) este o condiție prealabilă pentru o politică a UE eficientă în domeniul jocurilor de noroc online. Comisia va înființa anul acesta un grup de experți, pentru a facilita schimburile de experiență dintre statele membre cu privire la reglementare. Aceasta va contribui la dezvoltarea în UE a unui sector al jocurilor de noroc online bine reglementat și mai sigur, iar consumatorii vor fi ajutați astfel să se îndepărteze de site-urile nereglementate.

Copiii și alte grupuri vulnerabile au nevoie de protecție, în condițiile în care 75% dintre cetățenii UE cu vârste mai mici de 17 ani utilizează internetul. Comisia încurajează dezvoltarea unor instrumente mai performante de verificare a vârstei și a unor filtre mai eficiente pentru trierea conținutului online. De asemenea, Comisia insistă asupra unui comportament mai responsabil al firmelor de publicitate și asupra unei mai bune informări a părinților cu privire la pericolele asociate practicării jocurilor de noroc.

Pe lângă protecția minorilor expuși, există o responsabilitate și față de cetățenii și familiile care au suferit deja de dependență față de jocurile de noroc (între 0,5 și 3% din populație) sau de alte probleme comportamentale legate de acestea, responsabilitate care se poate materializa prin identificarea unor metode eficace de tratament și prevenție. Pentru a face acest lucru este însă necesară o mai bună înțelegere a cauzelor fenomenului.

Un alt obiectiv important este prevenirea și descurajarea fraudei și spălării de bani prin intermediul jocurilor de noroc online. Dat fiind contextul transfrontalier, statele membre nu pot aplica de unele singure, în mod eficace, mecanisme de combatere a fraudei. Pentru a aborda chestiunea din toate unghiurile, este necesar un demers care să reunească UE, statele membre și industria jocurilor de noroc.

Este nevoie de un grad ridicat de cooperare, mai ales pentru a proteja integritatea în sport. Aranjarea meciurilor în contextul pariurilor sportive este în contradicție cu însuși caracterul de fairplay și competiție care definește sportul. Pentru a combate acest fenomen, Comisia va promova accelerarea schimbului de informații, mecanisme de demascare a fraudelor, precum și un climat general de cooperare la nivel național și internațional între părțile interesate, operatori și autorități de reglementare, pentru a păstra integritatea în sport și pentru a contribui la o mai bună educare și informare a sportivilor.\r\n

Statele membre sunt îndemnate, de exemplu, să realizeze studii și să colecteze date cu privire la problemele comportamentale asociate jocurilor de noroc, să încurajeze formarea juriștilor în domeniul fraudei și al spălării de bani și să înființeze puncte de contact naționale care să reunească toți factorii implicați în combaterea aranjării meciurilor.

(Sursa: ec.europa.eu)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *