Home » Articole » Articole » Artă » Literatură » Științifico-fantastică » REŢEAUA SPIRITELOR (SISTEMUL CONȘTIINȚELOR)

REŢEAUA SPIRITELOR (SISTEMUL CONȘTIINȚELOR)

REŢEAUA SPIRITELOR (SISTEMUL CONȘTIINȚELOR)

”69. Aşadar, nimic nu e incult, steril şi mort în Univers; nu există haos, nu există confuzie decât în aparenţă, adică aşa cum ar părea de la distanţă într-o baltă în care am vedea o mişcare confuză şi, ca să zicem aşa, o mişunare a peştilor din iaz, fără să distingem peştii înşişi.”

 G.W. LEIBNIZ

 

  Mărturisesc că aproape toată viaţa mea am fost departe de lumea reală, cotidiană şi am locuit într-o lume aparte, o lume a viselor, a ficţiunilor, o lume stranie, o lume a fantasmelor…  De fapt, unii oameni din lumea reală, îmi atrăgeau atenţia că trebuie să mă trezesc (când eram ceva mai lucid, dar asta pentru foarte scurt timp)…  Însă eu continuam apoi să mă comport ca un somnambul, mergând ca o umbră, ca o fantomă prin lumea dezlănţuită a oamenilor…

Când, în cele din urmă m-am trezit, şocul a fost cumplit !…  M-am recules şi am încercat apoi să trăiesc în această lume schimbătoare…

Într-o zi, am fost invitat de către Dino Adam, un cunoscut parapsiholog, să particip la o reuniune împreună cu încă cinci persoane, reuniune care se desfăşura în „Laboratorul de Comunicare şi Dinamică Paranormală”, din cadrul Institutului de Studii şi Cercetări Parapsihologice şi Nanotehnologice.

Să precizez însă mai întâi că am fost, cu câtva timp în urmă, la o conferinţă în care erau expuse unele teorii şi concepţii moderne referitoare la fenomenele şi procesele paranormale… La acea conferinţă, Dino Adam a vorbit despre o idee pe care a încercat să o dezvolte în decursul timpului… Dino Adam a vorbit atunci despre… REŢEAUA SPIRITELOR (sau, după cum i se mai spunea, SISTEMUL CONŞTIINŢELOR)… Iată un fragment din discursul dânsului, un fragment de care îmi aduc bine aminte…

  „Ce este REŢEAUA SPIRITELOR ?  Să încerc să explic… O parte dintre spiritele răspândite în spaţiu şi timp, în acest Univers, în Universurile Alternative şi Universurile Paralele, sunt conectate, formând o REŢEA DE SPIRITE ! Tot aşa cum neuronii dintr-un creier sunt conectaţi, formând o reţea neuronală, asemănător, anumite conştiinţe (sau spirite) sunt conectate într-un anumit fel… Cum se realizează această conectare este greu de precizat. Poate fi un fel de telepatie… Cine ştie ?… În anumite regiuni există un loc în care se află un fel de poartă în care un individ poate intra în această REŢEA STRANIE… Am aflat despre această REŢEA, studiind câteva fenomene paranormale… Spre exemplu comunicarea extrasenzorială (telepatia), percepţia extrasenzorială (clarviziunea, claraudiţia), premoniţia, comunicarea temporală… Am presupus că atunci când două sau mai multe persoane îşi transmit gânduri sau sentimente altfel decât în mod obişnuit, acele persoane sunt conectate într-un fel anume…  În decursul timpului au fost unii oameni care au bănuit că există ceva, există un fel de putere deosebită…   De fapt sunt şi alte indicii privind existenţa acestei REŢELE deosebite – cum ar fi… arhetipurile sau chiar…  aşa-numita arhivă akasha… Trebuie să vă mai spun că am avut marea cinste să am o convorbire, acum mulţi ani, cu un mare maestru spiritual, SIHANDRA  KARMAJALI de la care am aflat mai multe lucruri despre această REŢEA STRANIE…

Ştiu, este ceva confuz, contradictoriu, greu de explicat, însă, nu am ce să fac…

Pur şi simplu nu ştiu mai mult, doar încerc să înţeleg întrucâtva…

Aşadar există nişte porţi bizare care nu numai că pot facilita contactul cu anumite conştiinţe, dar chiar obligă “conştiinţa” care a intrat pe poarta aceasta bizară (numită şi portal spiritual) să intre în contact cu o anumită conştiinţă inclusă în REŢEA…

Această conştiinţă se poate afla oriunde, în orice spaţiu şi în orice timp, în orice univers… Aşadar, cel ce a intrat pe această poartă se va contopi cu acea conştiinţă, va simţi şi va trăi ca şi acel individ cu care a intrat în contact, îi va cunoaşte toate gândurile… Este ca şi cum ai călători prin spaţiu şi timp şi prin UNIVERSURILE ALTERNATIVE SAU PARALELE…

Este posibil ca această REŢEA SĂ FIE FĂRĂ ÎNCEPUT ŞI FĂRĂ SFÂRŞIT ŞI SĂ NU PIARDĂ NIMIC DIN CEEA CE A FOST, ESTE SAU VA FI !”

 

Ei bine, nu ştiu de ce, nu ştiu cum, dar Dino Adam m-a remarcat… Poate pentru că  l-am întrebat atunci, la acea conferinţă, după ce m-am prezentat desigur, dacă se pot realiza acele… „portaluri spirituale” de care pomenise în acel discurs… Nu mi-a răspuns nimic atunci, dar se pare că mi-a reţinut numele şi adresa, aşa încât m-am pomenit cu o invitaţie… Eram rugat să particip la o reuniune în cadrul căreia Dino Adam spera să demonstreze posibilitatea realizării unui „portal spiritual”…

Bineînţeles că eram foarte curios să aflu despre ce era vorba, aşa încât, la data stabilită, m-am prezentat la adresa precizată în invitaţie. Am intrat în laborator cu sfială. Aici se aflau în afară de Dino Adam, încă şapte persoane care erau răspândite prin toate colţurile laboratorului. În afara acelor persoane, în laborator erau răspândite câteva aparate, mese, scaune şi… multe holograme care aveau tot felul de forme, culori şi mărimi…

− În sfârşit ai venit şi dumneata, spuse Dino Adam. Putem începe… Să vă spun mai întâi, doamnelor şi domnilor, că veţi asista la un experiment ciudat… Voi încerca să generez un “portal spiritual”… Dacă vă mai aduceţi aminte din discursurile mele precedente, aceste “portaluri spirituale” realizează conectarea oricărei conştiinţe la… o reţea stranie, o reţea pe care am denumit-o… REŢEAUA SPIRITELOR ! De altfel să vă mai spun, în treacăt, că în cadrul şedinţelor de spiritism, despre care a auzit toată lumea, tocmai asta se încerca şi anume realizarea unui „portal spiritual” ! Dar să nu lungesc vorba… Iată în ce constă experimentul. Hologramele pe care le vedeţi, care au diferite forme, diferite mărimi, diferite culori şi care sunt dispuse în anumite locuri, au rolul de a genera energia morfică precum şi informaţia morfică… Această energie şi această informaţie este produsă de orice formă… Aşadar, fiecare formă pe care o sesizaţi generează o anumită energie şi o anumită informaţie… Un pătrat, un cerc, un triunghi, o piramidă, un con, spre exemplu, generează energie şi informaţie. Pentru a avea o anumită energie morfică, o anumită informaţie morfică, am considerat util să folosesc hologramele pe care le vedeţi… Energia morfică generată precum şi informaţia morfică poate fi focalizată într-un anumit punct, un punct situat exact în centrul laboratorului. În acest punct am aşezat un cristal complex de înaltă puritate, realizat de către colegii de la laboratorul de nanocristale… Acest cristal acumulează energia şi informaţia morfică… După un anumit interval de timp, când concentraţia energiei şi a informaţiei morfice acumulate este suficient de mare – când se atinge nivelul de saturaţie – se produce o breşă în continuumul  spaţio-temporal, respectiv se produce o fracturare cuantică a Universului cvadridimensional… Trebuie să ştiţi că dincolo de Universul cvadridimenional există alte Universuri care au dimensiuni superioare, iar dincolo de acestea există… UNIVERSUL TRANSCENDENTAL… Ei bine, acest UNIVERS TRANSCENDENTAL permite conectarea la REŢEAUA  SPIRITELOR ! Prin breşa aceasta despre care v-am spus, se poate trece (ca şi cum ai trece printr-o poartă) şi se ajunge în UNIVERSUL TRANSCENDENTAL şi ACOLO te poţi conecta la această… reţea deosebită !… Dar prin poarta aceasta nu trec… obiecte sau trupuri sau entităţi materiale, trec numai informaţii… altfel spus, trec… gânduri, trăiri, viziuni, idei… Acesta este ceea ce am denumit eu… „portal spiritual” ! Ştiu este dificil de înţeles, dar poate că este suficient să vă spun că această breşă în continuumul spaţio-temporal este de ordinul de mărime al aşa-numitului interval Plank (timpul Plank – 5.39121 × 10−44 s şi lungimea Plank – 1.616252×10−35 m) şi că transferul informaţiilor are loc instantaneu, dar respectându-se principiul conservării şi echivalenţei generalizate – cantităţile de substanţă, de energie, de informaţie precum şi intervalul spaţio-temporal se conservă şi se pot transforma una în cealaltă… Să vă mai spun ceva şi anume că numai energia şi informaţia morfică poate să producă breşa în continuumul  spaţio-temporal ! Am făcut nenumărate experimente folosind tot felul de energii şi informaţii, dar degeaba… De ce este aşa ? Explicaţia este deosebit de complexă şi nu cred că veţi înţelege prea mult… Nu insist acum asupra acestui aspect… Acum, ceea ce vă rog este să fiţi calmi, să vă concentraţi şi să nu întrerupeţi experimentul… Aveţi întrebări ?

− Cum s-a format această reţea ? De unde provine ? întrebă cineva.

− Întrebările acestea nu au sens în acest caz… Pentru a şti cum s-a format şi de unde provine ar trebui să presupun că CINEVA a creat-o cu un anumit scop… Însă această REŢEA NU A FOST CREATĂ DE NIMENI ! PUR ŞI SIMPLU EXISTĂ ! Chestiunea aceasta depăşeşte capacitatea mea de înţelegere !

− De ce există această reţea ? întrebă altcineva.

− Maestrul spiritual SIHANDRA KARMAJALI, pe care l-am întâlnit cu mulţi ani în urmă şi căruia i-am pus aceeaşi întrebare, mi-a răspuns că sunt situaţii în care ar trebui să gândim altfel… Sunt realităţi care nu se supun determinismului, sunt dincolo de cauză şi efect, dincolo de lege… Nu pot şti de ce s-a format această reţea !… Poate că anumite conştiinţe au decis să se organizeze într-un anume fel… Cine ştie ? Mare dreptate avea  RABINDRANATH TAGORE atunci când scria undeva… “Cea mai mare parte a acestei lumi e pentru noi ca şi cum n-ar fi nimic.”  Mai aveţi vreo întrebare ?

− Să înţeleg că nu toate conştiinţele sunt incluse în această reţea ? întrebă o doamnă nervoasă care fuma un trabuc…

− Nu toate conştiinţele… Dar pot fi incluse şi altele în anumite situaţii… Altceva ?

− REŢEAUA SPIRITELOR poate fi infinită şi eternă ? Asta ar presupune că de fapt toate conştiinţele ar fi incluse în reţeaua aceasta, strigă doamna care fuma…

− Este posibil şi atât… Ar putea la fel de bine să nu fie nici infinită şi nici eternă…  Ar putea fi nedefinită, spre exemplu… Efectuez acest experiment, pentru a afla câte ceva despre REŢEAUA SPIRITELOR… Altceva ?

− Există vreun risc, în cazul acestui experiment ? am întrebat neliniştit.

− În orice experiment există… nu un risc, ci mai multe… Totuşi vă pot asigura că riscurile acestui experiment sunt minime… Putem începe ?

Am fost de acord… Dino Adam puse cristalul pe o tăviţă sudată la capătul unei tije, aflată undeva în centrul laboratorului, apoi spuse:

− Aşa… Acum să aşteptăm… cam o oră, până ce cristalul va acumula energia morfică şi informaţia morfică la nivelul de saturaţie… Încă odată, vă rog să nu vă neliniştiţi ! Pacea să fie cu noi toţi !

Am aşteptat… După circa o oră, am văzut că în acel cristal a apărut o scânteie… Apoi scânteia aceea s-a mărit… A devenit o mică sferă de lumină care a crescut şi a tot crescut… A devenit o sferă de lumină multicoloră care se dilata mereu… Din ce în ce mai mult ! Din depărtare, parcă, am auzit glasul lui Dino Adam…

− Experimentul se pare că a reuşit ! Acesta este… „portalul spiritual” !… Fiţi calmi, fiţi binevoitori ! Pacea să fie cu noi toţi !…

În sfârşit, sfera aceea de lumină multicoloră s-a extins tot mai mult, tot mai mult…  M-a cuprins şi pe mine. Am simţit că am intrat în acea sferă de lumină multicoloră !…  Şi totul s-a schimbat… Am intrat într-o lume stranie…

S-au succedat tot felul de imagini, tot felul de gânduri, tot felul de vieţi…  Îmi pierdusem identitatea şi trăiam sau existam în… conştiinţele altor oameni aflaţi undeva,  în NENUMĂRATE UNIVERSURI ALTERNATIVE…

Am înţeles aşadar că mă aflam într-o lume bizară, o lume a gândurilor, a viziunilor,  a… conştiinţelor… Gândurile, viziunile, trăirile, se succedau ameţitor, cam la fel cum se schimbă imaginile într-un caleidoscop… Eram ca un călător. Numai că nu vizitam… mări şi ţări, vizitam… tot felul de conştiinţe…

Mă aflam în… REŢEAUA SPIRITELOR !…  Eram pierdut într-o… LUME STRANIE…

(Extras din cartea ”Univers transcendental – Proză științifico-fantastică”, de Constantin M.N. Borcia și Niculina A. Borcea)

Save

Save

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *