Home » Articole » Articole » Legislatie » Senatul a aprobat tacit limba maghiară ca limbă oficială obligatorie în Ardeal

Senatul a aprobat tacit limba maghiară ca limbă oficială obligatorie în Ardeal

Conform articolelor din mass-media, Comisia Juridică a avizat pozitiv modificarea Codului Administrativ, conform căreia autorităţile locale sunt obligate să folosească oficial, în comunităţile unde o minoritate naţională are peste 20%, limba minorităţii respective.

Pe 13.11.2019 proiectul a primit aviz negativ de la Consiliul Economic şi Social.

Pe 16.12.2019 a primit aviz pozitiv, “cu observaşii şi propuneri”, de la Consiliul Legislativ.

Pe 4.03.2020 a primit aviz negativ de la Comisia de Muncă.

Pe 30.03.2020 a primit aviz pozitiv şi de la Comisia Juridică a Senatului.

Pe 8.04.2020 a fost adoptat tacit de Senat.

La art. 94 din această lege se spune că:

(1) In unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, in care cetatenii apaqinand minoritatilor nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice aflate in subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judetean, precum si prefecturile, serviciile publice deconcentrate, Inspectoratele Judetene ale Politiei Romane, au obligatia sa asigure in raporturile cu acestia, folosirea limbii minoritatii nationale respective, in conformitate cu prevederile Constitutiei, ale prezentului Cod si ale tratatelor intemationale la care Romania este parte.

(2) Autoritatile si institutiile publice, precum si celelalte entitati juridice prevazute la alin. ( 1 ), prin hotararea organelor lor deliberative sau dupa caz, organelor de conducere pot decide asigurarea folosirii limbii minoritatilor nationale in unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand minoritatilor nationale nu ating ponderea prevazuta la alin. ( 1 ).

(3) Autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice aflate in subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judetean prevazute la alin.( 1 ), prin hotararea organelor lor deliberative sau dupa caz, organelor de conducere pot adopta si folosi, alaturi de insemnele oficiale ale Romaniei si alte insemne, simboluri care sa exprime identitatea etnica, istorica, culturala si economica a cetatenilor apaqinand minoritatii nationale, locuitori ai unitatii administrativ-teritoriale in cauza.

Aceasta înseamnă că dacă un prefect sau un șef de serviciu deconcentrat UDMR este numit într-un județ unde sunt 5% etnici maghiari el poate decide să permită utilizarea limbii maghiare în instituție chiar dacă pragul de 20% nu este atins.

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fwww.telework.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F20L088FG-Art94.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *