Home » Articole » RO » Calculatoare » Internet » Solicitări antete HTTP

Solicitări antete HTTP

postat în: Internet, Știri 0
Antet Descriere Exemplu
Accept Tipuri de conţinut acceptabile Accept: text/plain
Accept-Charset Seturi de caractere acceptabile Accept-Charset: iso-8859-5
Accept-Encoding Încodări acceptabile Accept-Encoding: compress, gzip
Accept-Language Limbaje acceptabile pentru răspuns Accept-Language: da
Accept-Ranges Permite serverului să indice acceptanţa sa pentru solicitările de interval pentru o resursă Accept-Ranges: bytes
Authorization Credenţiale de autentificare pentru autentificarea HTTP Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
Cache-Control Folosit pentru a specifica directivele care TREBUIE să fie respectate de toate mecanismele cache de-a lungul canalului solicitare/răspuns Cache-Control: no-cache
Connection Ce tip de conexiune ar prefera utilizator-agent Connection: close
Cookie Un cookie HTTP trimise anterior de server cu Set-Cookie (mai jos) Cookie: $Version=1; UserId=JohnDoe
Content-Type mime-type al corpului solicitării (folosit cu solicitări POST şi PUT) Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Date Data şi timpul la care a fost trimis mesajul Date: Tue, 15 Nov 1994 08:12:31 GMT
Expect Comportările serverului particular sunt solicitate de client Expect: 100-continue
Host Numele de domeniu al serverului (pentru găzduire virtuală), obligatoriu începând cu HTTP/1.1 Host: en.wikipedia.org
If-Match Acţionează doar dacă entitatea care a furnizat clientul se potriveşte cu aceeaşi entitate pe server. Aceasta este de bază pentru metode precum PUT doar pentru a actualiza o resursă dacă nu a fost modificată de la ultima actualizare a acesteia de către utilizator. If-Match: "737060cd8c284d8af7ad3082f209582d"
If-Modified-Since Permite un 304 Not Modified să fie returnat dacă conţinutul este neschimbat If-Modified-Since: Sat, 29 Oct 1994 19:43:31 GMT
If-None-Match Permite un 304 Not Modified tsă fie returnat dacă conţinutul este neschimbat, a se vedea HTTP ETag If-None-Match: "737060cd8c284d8af7ad3082f209582d"
If-Range Dacă entitatea este neschimbată, trimite-mi partea care îmi lipseşte; altfel, trimite-mi toată noua entitate If-Range: "737060cd8c284d8af7ad3082f209582d"
If-Unmodified-Since Trimite doar răsounsul dacă entitatea nu a fost modificată după un anumit timp specificat. If-Unmodified-Since: Sat, 29 Oct 1994 19:43:31 GMT
Max-Forwards Limitează numărul de direcţionări ale mesajului prin proxy sau gateway. Max-Forwards: 10
Pragma Antete cu implementare specifică ce poate avea serioase efecte oriunde de-a lungul canalului solicitare-răspuns. Pragma: no-cache
Proxy-Authorization Credenţiale de autorizare pentru conectarea la un proxy. Proxy-Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
Range Solicită doar o parte a entităţii. Range: bytes=500-999
Referer Aceasta este adresa paginii web anterioare de la care a fost urmat un link către actuala solicitare de pagină. Referer: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
TE Încodările de transfer pe care un utilizator doreşte să le accepte. TE: trailers, deflate;q=0.5
Upgrade Cere serverului să actualizeze printr-un alt protocol. Upgrade: HTTP/2.0, SHTTP/1.3, IRC/6.9, RTA/x11
User-Agent Stringul agent utilizator al agentului utilizator User-Agent: Mozilla/5.0 (Linux; X11)
Via Informează serverul despre proxy prin care a fost trimisă solicitarea. Via: 1.0 fred, 1.1 nowhere.com (Apache/1.1)
Warn O atenţionare generală despre probleme posibile cu corpul entităţii. Warn: 199 Miscellaneous warning

(Traducere şi adaptare din Wikipedia sub licenţa GNU)

Aveţi nevoie de un webmaster? Click AICI. Tel. 0745-526896

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.