Home » Articole » Articole » Societate » ONG » Finanţări ONG » Sponsorizarea organizaţiilor neguvernamentale – FAQ

Sponsorizarea organizaţiilor neguvernamentale – FAQ

FAQ

Reprezint o societate comercială şi am vrea să facem o sponsorizare. Cum se înregistrează aceasta în evidenţele contabile şi cum este afectat calculul impozitului pe profit?

 • Înregistrarea în contabilitate a valorii sponsorizării, aşa cum este trecută aceasta în contractul de sponsorizare, se face astfel: 6582 = 5121/5311 pentru sponsorizare în bani, sau 6582 = 3xx pentru sponsorizare în bunuri.

  Trimestrial, la calculul impozitului pe profit, această cheltuială este considerată nedeductibilă, însă suma respectivă se deduce din impozit, în limita a 3 la mie din cifra de afaceri şi a 20% din impozitul pe profit. Rezultă astfel valoarea impozitului pe profit ce se înregistrează în contabilitate şi se declară în Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat. Marcarea deducerilor se face extracontabil, prin înscrierea acestora în registrul de evidenţă fiscală.

Cum se tratează din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată o sponsorizare în bunuri?

 • Bunurile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare nu sunt considerate livrări de bunuri, dacă se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri. Pentru acestea nu se întocmeşte factură fiscală şi nu se colectează taxa pe valoarea adăugată. (Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste limite, sponsorizările în bani.)

  Depăşirea limitelor de mai sus constituie “livrare de bunuri” şi se colectează taxa pe valoarea adăugată aferentă depăşirii. Taxa se include la rubrica de regularizări din decontul întocmit pentru perioada fiscală în care contribuabilii au depus situaţiile financiare anuale, dar nu mai târziu de termenul legal de depunere al acestora.

Am o societate comercială şi doresc să înfiinţez sub controlul acesteia o asociaţie/fundaţie umanitară. Poate aceasta din urmă organizaţie să beneficieze de sponsorizare din partea societăţii comerciale?

 • Da, însă în acest caz, conform art. 6 din Legea sponsorizării, societatea comercială nu poate beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de lege.

Se poate încheia o sponsorizare între două persoane juridice fără scop patrimonial?

 • Da, o asociaţie/fundaţie poate sponsoriza o alta.

Care este regimul sponsorizării reciproce şi al sponsorizării între rude?

 • Legea nu interzice nici sponsorizarea reciprocă (încrucişată), nici pe cea între rude, numai că nici una dintre sponsorizările efectuate astfel nu aduce deduceri la impozit, nici pentru sponsor, nici pentru beneficiar.

Cum va înregistra o sponsorizare, în contabilitate, o organizaţie nonguvernamentală?

 • O organizaţie nonguvernamentală va menţiona detaliile contabile legate de suma primită sau de echivalenţa în bani a bunurilor sau serviciilor primite, în bilanţul contabil care urmează să fie depus în anul următor.

Se apropie sfârşitul anului calendaristic. Când e mai bine să aplic pentru o sponsorizare, acum sau la începutul anului viitor?

 • În principiu, sponsorul nu poate şti exact care va fi profitul său pe anul în curs, însă, cu cât se apropie finalul anului, sponsorul are o imagine tot mai precisă asupra valorii profitului. Dacă profitul va fi prea mic, e posibil ca sponsorul să constate că nu poate onora toate cererile de sponsorizare. Din această cauză, momentul cel mai prielnic pentru obţinerea unor sponsorizări este începutul anului. Ca să aveţi succes, e bine să depuneţi aplicaţia de sponsorizare la începutul anului calendaristic sau chiar înainte de sfârşitul anului anterior.

Referinţe: https://www.telework.ro/artt/ghidul-sponsorizarii-organizatiilor-neguvernamentale-non-profit-asociatii/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *