Preacuvioasei maica noastră Elisabeta, făcătoare de minuni

|

Această cuvioasă Elisabeta din fragedă vârstă petrecând cu osteneli sihăstreşti, a luat de la Hristos har de tămăduiri, şi tămăduia tot felul de boli.