Noțiuni matematice de bază folosite în statistică

|

Statistica este un subiect divers și, prin urmare, matematica necesară depinde de tipul de statistici pe care le studiem. O bază puternică din algebra liniară este necesară pentru majoritatea statisticilor multivariate, dar nu este necesară pentru statisticile introductive. O bază … Citeşte mai mult

Proclus, despre dialectică și originea numelui de matematică

|

În ce mod dialectica este piatra de temelie a științelor matematice Să privim înapoi și să vedem ce a vrut să spună Platon în Republica atunci când a declarat dialectica drept piatra de temelie a științelor matematice, și care este … Citeşte mai mult

Modele științifice, matematica și statistica

|

Relația modelelor științifice cu matematica Știința este procesul de colectare, comparare și evaluare a modelelor propuse ținând cont de observabile. Un model poate fi o simulare, o formulă matematică sau chimică, sau un set de pași propuși. Știința este ca … Citeşte mai mult

Proclus – Elementele, Euclid – Un răspuns adresat detractorilor matematicii

|

(Euclid) Există persoane controversate care se străduiesc să scadă din valoarea acestei științe, unii negând frumusețea și excelența pe motiv că discursurile sale nu spun nimic despre astfel de chestiuni, alții declarând că științele empirice referitoare la obiectele sensibile sunt … Citeşte mai mult

Metodele științifice și matematica

|

Metoda științifică urmărește să explice în mod obiectiv evenimentele naturii într-un mod reproductibil. Un experiment sau o ipoteză de gândire explicativă este prezentată ca explicație folosind principii cum ar fi parsimonia (cunoscută și ca „Briciul lui Occam”) și, în general, … Citeşte mai mult

Matematica

|

 (Euclid (cu un compas în mână), matematician grec, secolul al III-lea î.e.n., așa cum l-a imaginat Raphael în acest detaliu din Școala din Atena). Matematica (din greaca μάθημα máthēma, „cunoaștere, studiu, învățare”) este studiul unor subiecte precum cantitatea (numerele), structura, … Citeşte mai mult

Proclus: Utilitatea matematicii

|

Putem vedea imediat că aplicațiile acestei științe variază de la cunoștințele cele mai comandante la cele mai umile. Timaeus numește cunoașterea matematică calea educației, deoarece are aceeași relație cu cunoașterea tuturor lucrurilor sau cu prima filosofie, deoarece educația trebuie să … Citeşte mai mult

Matematică și istoricism în secolul 16

|

Având în vedere trei ramuri ale geometriei practice în secolul al șaisprezecelea, putem să le folosim pentru a începe să poziționăm și să caracterizăm disciplina în raport cu parametrii relevanți pentru acea perioadă, mai degrabă decât să le judecăm prin … Citeşte mai mult

Problema matematică a cuplurilor căsătorite

|

Diferitele probleme de combinatorică și grupuri ar putea fi numite probleme de „geometria situației”, însă soluția lor depinde într-adevăr de teoria combinărilor care, la rândul său, derivă direct din teoria permutărilor. Este interesant de făcut câteva remarci pe marginea unei … Citeşte mai mult

Matematica șanselor la pariurile sportive

|

Cotele pentru diferitele rezultate în pariul unic sunt prezentate în format european (cote zecimale), în format britanic (cote fracționare), sau în format american (cote moneyline). Formatul european (cotele zecimale) sunt utilizate în Europa continentală, Canada și Australia. Acestea sunt raportul … Citeşte mai mult