Confidenţialitatea HTTP

|

La fel ca şi în cazul protocoalelor folosite pentru e-mail, HTTP foloseşte transmisia în clar a mesajelor sale, ceea ce îl face vulnerabil chiar şi în faţa atacatorilor novici. O soluţie simplă ăpentru a asigura caracterul privat al navigării este … Citeşte mai mult

Arhitectura reţelei pe nivele, Stratificare şi protocoale, Internetul şi modelele de referinţă ISO/OSI

|

Reţeaua constă din componente hardware/software cu o distribuţie spaţială. In figura de mai jos se prezintă o imagine a unei reţele cu distribuţie pe nivele: Stratificare şi protocoale Entităţile similare (de ex., procesele) din nivelul N îşi ofera servicii prin … Citeşte mai mult

Protocoale în reţelele de calculatoare

|

Protocol: reguli prin care elemente de reţea active (aplicaţii, gazde, rutere) comunică între ele Protocoalele definesc: formatul/ordinea mesajelor schimbate acţiunile întreprinse la recepţionarea mesajului. Ele sunt asemănătoare regulilor prin care doi sau mai mulţi oameni comunică între ei. Arhitectura pe … Citeşte mai mult

Poşta electronică

|

E-mail-ul – poşta electronică – este probabil serviciul care a contribuit cel mai mult la creşterea atât de mare a popularităţii Internetului, fiind încă unul din principalele motive pentru care lumea se conectează la această reţea. Cheia succesului constă chiar … Citeşte mai mult

Protocoale şi standarde pe Internet

|

Principala dificultate care se întâlneşte atunci când sunt interconectate atât de multe calculatoare este găsirea unui limbaj comun pentru a schimba informaţii. Această dificultate este rezolvată prin adoptarea unor standarde globale. În lumea Internetului, la fel ca şi în alte … Citeşte mai mult

Sisteme de operare web

|

În metacomputing, WebOS şi sistemele de operare web sunt termeni care descriu servicii de reţele pentru procesarea distribuită la nivelul Internetului, ca în Proiectul WebOS de la UC Berkeley, şi Proiectul WOS. În ambele cazuri scala sistemului de operare web … Citeşte mai mult

Istoria sistemului de nume de domenii

|

Folosirea unui nume pentru o reprezentare mai umană a adreselor numerice abstracte ale maşinilor în reţea datează înainte de TCP/IP, de pe vremea ARPAnet. Pe atunci se folosea un alt sistem, DNS fiind inventat abia în 1983, la scurt timp … Citeşte mai mult