Home » Articole » Articole » Regional » Europa » Uniunea Europeana » Tranziția ecologică și tranziția digitală ale Uniunii Europene din PNRR

Tranziția ecologică și tranziția digitală ale Uniunii Europene din PNRR

Următoarea generație UE (NGEU) și piesa sa centrală pentru investiții, Facilitatea de redresare și reziliență (RRF), sunt principalele instrumente de finanțare ale UE pentru măsurile ecologice și digitale. Pe fundalul unor nevoi uriașe de investiții în aceste domenii strategice de politică, 2024 marchează o fază crucială în implementarea NGEU.

Dubla tranziție

UE și statele sale membre au identificat tranziția dublă către o societate mai ecologică și mai digitală drept obiectivul cheie al deceniului. Ambele domenii de politică sunt cruciale pentru a asigura economii și societăți rezistente, care sunt capabile să prospere printr-o creștere durabilă și favorabilă incluziunii. Europa este foarte expusă provocărilor majore generate de schimbările climatice, deoarece din anii 1980 se încălzește de două ori mai mult decât media globală. Riscurile legate de climă sunt multiple, cu exemple din ce în ce mai vizibile, cum ar fi evenimente meteorologice extreme și implicații negative pentru diferite aspecte ale vieții de zi cu zi, de la activități economice la sănătate. Într-unul dintre principalele sectoare afectate de tranziția verde (energie), războiul Rusiei împotriva Ucrainei a accelerat și mai mult necesitatea ca UE să-și intensifice eforturile de decarbonizare a surselor. În același timp, economiile și societățile din întreaga lume își digitalizează activitățile într-un ritm rapid. În contextul incertitudinilor tot mai mari legate de perspectivele globale și de securitate, competențele digitale, infrastructura și serviciile sunt ingrediente esențiale ale competitivității industriale, creării de locuri de muncă și rezilienței, dacă se dorește evitarea dependențelor cu risc ridicat din sectoarele strategice. Nu în ultimul rând, soluțiile digitale pot contribui la obiectivele ecologice, dar au propria amprentă de carbon care trebuie abordată, arătând legăturile strânse și complexe ale tranziției duble. Comisia von der Leyden a promovat o gamă largă de inițiative legislative și nelegislative în ambele domenii, în cadrul Pactului ecologic european și al deceniului digital al Europei. În UE, realizarea tranziției duble implică nevoi de investiții suplimentare masive, estimate anual la 522 de miliarde EUR pentru obiective ecologice și 125 de miliarde EUR pentru transformarea digitală până în 2030. În timp ce cea mai mare parte a finanțării este de așteptat să provină din sectorul privat, publicul investițiile au un rol major de jucat, inclusiv ca un catalizator al finanțării private.

Rolul instrumentului de redresare al UE de generație următoare

Cea mai mare sursă de finanțare a UE pentru tranziția dublă este de departe NGEU, instrumentul de 806,9 miliarde EUR pe care UE l-a creat pentru a ajuta statele membre să se recupereze de impactul socio-economic al pandemiei. Finanțate prin împrumuturi, majoritatea resurselor NGEU sunt canalizate prin planurile naționale de redresare și reziliență (PNRR) pe care statele membre le implementează în cadrul RRF. Datorită obiectivelor de cheltuieli obligatorii care trebuie îndeplinite în fiecare plan pentru ambele domenii de politică, se estimează că doar RRF va aloca 202,8 miliarde EUR măsurilor legate de climă (35,1 % din contribuția la climă a bugetului UE 2021-2027) și 130 miliarde EUR pentru obiective digitale (sau aproximativ 70 % din cheltuielile bugetului UE contribuind direct la deceniul digital al UE în același interval de timp).

Raportul anual RRF din septembrie 2023 arată că PNRR-urile sprijină o gamă largă de măsuri de investiții și reforme care pot contribui la abordarea obiectivelor ecologice și digitale. În cadrul pilonului de tranziție ecologică, resurse semnificative sunt dedicate mobilității durabile (79,4 miliarde EUR), eficienței energetice (72,8 miliarde EUR) și energiei curate (35,3 miliarde EUR). Revizuirea planurilor care a urmat a consolidat și mai mult dimensiunea energetică a acestora prin includerea de noi capitole REPowerEU. Exemple de măsuri ecologice planificate de statele membre sunt modernizarea infrastructurii feroviare, sprijinul pentru renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor rezidențiale și publice și dezvoltarea rețelelor de energie regenerabilă și energetice. Domeniile de politică digitală care primesc cel mai mare sprijin sunt e-guvernarea și serviciile publice digitale (53 miliarde EUR), capitalul uman (20 miliarde EUR) și digitalizarea întreprinderilor (19 miliarde EUR). Măsurile relevante includ proiecte pentru a asigura interoperabilitatea platformelor publice digitale, implementarea schemelor de identificare electronică (eID), investiții pentru creșterea competențelor digitale ale populației generale și ale forței de muncă și integrarea tehnologiilor digitale avansate în procesele de producție ale firmelor. Este important, atât în cadrul pilonului verde, cât și al celui digital, măsurile de investiții sunt adesea cuplate cu reforme care ar trebui să sporească beneficiile primului, de exemplu prin crearea unui mediu de reglementare stabil pentru sursele regenerabile și prin crearea bazelor unui mediu de afaceri digital.

De ce 2024 este important pentru livrare și control

În mai 2023, în cadrul semestrului european, Comisia a concluzionat că desfășurarea RRF era în mare măsură pe drumul cel bun, dar au apărut variații la nivelul UE. În septembrie 2023, Comisia a raportat că plățile RRF către statele membre s-au ridicat până acum la 153,4 miliarde EUR în total, din care 17,3 miliarde EUR pentru tranziția ecologică și 8,9 miliarde EUR pentru transformarea digitală. În a doua jumătate a anului 2023, emisiile de obligațiuni NGEU au fost semnificativ mai mici decât în prima, ceea ce sugerează că revizuirea PNRR-urilor pentru a include capitolele REPowerEU și a aborda provocările neașteptate, cum ar fi inflația ridicată, ar fi putut contribui la încetinirea implementării acestora. Începând cu 8 ianuarie 2024, statele membre îndepliniseră 15 % dintre obiectivele din cadrul pilonului de tranziție verde și 13 % din cele din cadrul pilonului de transformare digitală. Rezultatele deja livrate includ 17,8 milioane de locuințe suplimentare furnizate cu acces la internet prin rețele de foarte mare capacitate (de exemplu, în Austria, Franța și Italia) și economii la consumul anual de energie primară în valoare de 22,1 milioane MWh (de exemplu, în Cehia, Grecia și Portugalia). În același timp, diverse repere și ținte atinse au fost doar primii pași în implementarea unor măsuri mai ample.

În 2024, NGEU și RRF intră în a doua jumătate a ciclului lor de viață. Având în vedere caracterul temporar al acestor instrumente, toate măsurile pe care le finanțează trebuie să fie finalizate până în 2026. Faptul că statele membre mai trebuie să îndeplinească 86 % din obiectivele PNRR legate de tranziția dublă înseamnă că va fi important pentru implementarea RRF să recâștige impulsul, acum că revizuirea majorității planurilor a fost finalizată. În cursul anului, sunt programate să fie finalizate sute de etape și ținte pentru măsuri de investiții și reforme care au potențialul de a avansa tranziția dublă, aducând beneficii concrete cetățenilor și întreprinderilor din întreaga UE. Rezultatele așteptate includ: intrarea în vigoare a legislației de simplificare a procedurilor pentru proiectele de energie eoliană din Estonia (ca parte a REPowerEU), finalizarea renovării eficiente din punct de vedere energetic a cel puțin 160 000 de locuințe rezidențiale în Spania, operaționalizarea sistemului central de siguranță a Sistemului european de management al traficului feroviar din Țările de Jos și furnizarea de conexiuni la internet de mare viteză pentru alte 204 instituții de învățământ cu aproximativ 35 000 de elevi în Slovenia (adică 18 % din unitățile relevante din țară).

Luând în considerare nevoile uriașe de investiții pentru tranziția dublă, ar trebui evitată acumularea de întârzieri în implementarea măsurilor RRF, deoarece acestea ar putea duce cu ușurință la pierderea de resurse, din cauza limitelor de timp aplicabile NGEU și RRF. Folosirea deplină a unor astfel de resurse este cu atât mai relevantă acum, având în vedere că se preconizează că RRF va fi un motor cheie al investițiilor publice în UE în vremuri de politică monetară mai strictă, spațiu fiscal limitat al statelor membre și aplicarea reînnoită a regulilor fiscale ale UE, ca din 2024. Deși RRF nu este suficient de mare pentru a acoperi toate nevoile de investiții legate de obiectivele ecologice și digitale, diverse analize convin că este o oportunitate foarte bună de a aborda o parte a acestora, inclusiv prin componenta sa de reformă.

În cele din urmă, controlul adecvat al implementării este esențial pentru a asigura utilizarea eficientă a resurselor și pentru a corecta prompt posibilele deficiențe. În această privință, Comisia trebuie să furnizeze Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare independent privind punerea în aplicare a RRF până la 20 februarie 2024. Parlamentul ține Comisia responsabilă din punct de vedere politic pentru punerea în aplicare a RRF prin procedura de descărcare de gestiune (vot preconizat în aprilie 2024), monitorizarea în același timp a obținerii rezultatelor, inclusiv printr-un dialog regulat cu executivul. Lecțiile învățate de la NGEU și RRF vor alimenta dezbaterea cu privire la modul de a continua finanțarea obiectivelor comune ale tranziției duble după ce aceste instrumente temporare se vor încheia la sfârșitul anului 2026.

Sursa: Étienne Bassot (European Parliament), Ten issues to watch in 2024. Ianuarie 2024, Brussels © European Union, 2024. Traducere și adaptare: Nicolae Sfetcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *