Home » Articole » Articole » Regional » Europa » Uniunea Europeana » Uniunea Europeană, dincolo de 2030

Uniunea Europeană, dincolo de 2030

Întreprinderile europene sunt motoarele societății noastre, creând locuri de muncă, inovare și prosperitate. Competitivitatea și productivitatea sunt condiții esențiale pentru ca întreprinderile să înflorească; acestea au fost în centrul politicii UE de decenii.

În fața crizelor succesive recente, UE a pus rapid în aplicare un răspuns comun și coordonat, demonstrând că puterea noastră comună este mai mare decât suma eforturilor tuturor statelor membre. Întreruperea lanțurilor de aprovizionare cauzate de pandemia de COVID și prețurile în spirală la energie după armonizarea gazului de către Rusia, au pus la încercare modelul european. Aceste provocări ne-au forțat să ajustăm politicile economice și industriale bine dovedite pentru a continua să oferim prosperitate și stabilitate cetățenilor și întreprinderilor noștri și să fim un actor principal pe scena globală. Cu toate acestea, gestionarea crizelor nu construiește o economie solidă și pregătită pentru viitor, care să ne asigure prosperitatea și pârghia globală. Productivitatea economică nu poate fi construită numai pe baza unor măsuri reactive.

Acum este momentul să ne concentrăm asupra competitivității pe termen lung a UE într-un context geopolitic din ce în ce mai provocator. Este timpul să privim dincolo de 2030, anul pentru care au fost stabilite majoritatea obiectivelor politice ale UE.

Această comunicare își propune să informeze discuțiile liderilor cu privire la competitivitatea și productivitatea pe termen lung a economiei europene. Întreprinderile europene trebuie să decidă cu privire la investițiile lor pentru viitor, în fața incertitudinilor, a constrângerilor de aprovizionare și a concurenței nu întotdeauna loiale.

UE poate să se bazeze pe punctele sale forte și să realizeze mai mult decât simpla încercare de a ajunge din urmă și de a reduce decalajul de creștere și inovare. Un cadru UE orientat spre viitor, bine definit și coordonat va stimula afacerile prospere, capabile să concureze pe piața globală, cu locuri de muncă atractive și stabilind standarde globale. Pentru a pune economia UE pe o traiectorie de creștere durabilă după 2030, UE și statele sale membre trebuie să asigure în mod activ îmbunătățiri structurale, investiții bine concentrate și măsuri de reglementare în conformitate cu liniile prezentate în această comunicare. Acum este timpul să lucrăm diferit, într-un moment de succes pentru competitivitatea pe termen lung a UE.

Uniunea Europeană are multe de care să fie mândră. Este una dintre cele trei mari regiuni economice ale lumii, comerțul cu bunuri și servicii cu restul lumii reprezentând 16,2% (1) din comerțul mondial, mai mare decât ponderea UE 27 din PIB-ul mondial: de aproape 15% (2). Cu toate acestea, o privire mai atentă arată că, de la mijlocul anilor 1990, creșterea medie a productivității în UE a fost mai slabă decât în alte economii majore, ceea ce duce la un decalaj tot mai mare în nivelurile de productivitate. Schimbările demografice adaugă probleme suplimentare. Analizele arată că UE nu este, de asemenea, la egalitate cu alte părți ale lumii în unele tehnologii transversale, urmând toate cele trei dimensiuni de inovare, producție și adoptare (3) și pierzând în fața celor mai recente evoluții tehnologice care permit creșterea viitoare.

Tranzițiile duble ancorate în Pactul European (4) și în Deceniul digital (5) stimulează creșterea și modernizarea economiei UE, deschizând noi oportunități de afaceri și contribuind la obținerea unui avantaj competitiv pe piețele globale. În perioada 1990-2021, economia UE a crescut cu peste 61%, emisiile scăzând cu 28%, decuplând astfel creșterea de emisiile de CO2. O industrie foarte digitalizată va fi capabilă să producă într-un mod mai inteligent, mai eficient, mai sigur și mai curat. Productivitatea companiilor care investesc deja în inovații bazate pe date și în analiza datelor crește cu aproximativ 5% – 10% mai rapid decât a celor care nu investesc. (6)

Pentru a stimula redresarea post-pandemie, Comisia a stabilit o cale de promovare a investițiilor și a reformelor. Pe lângă Facilitatea pentru redresare și reziliență, multe programe UE contribuie la tranzițiile duble, de exemplu, cu 35% din cheltuielile totale din toate programele UE dedicate atingerii obiectivelor climatice. Cu recentul Plan industrial Green Deal (7), Comisia a subliniat ce este nevoie pentru ca sectorul cu zero emisii nete să rămână competitiv pe termen mediu și a subliniat necesitatea unor proceduri mai rapide și mai simple pentru ca afacerile să prospere. Simplificarea administrativă și autorizarea raționalizată au fost dezvoltate pentru implementarea surselor regenerabile, a materiilor prime critice și a tehnologiilor de fabricație cu zero emisii nete și vor fi examinate pentru o implementare mai largă în timp. Acest lucru a fost realizat într-o manieră direcționată și fără a compromite standardele înalte de durabilitate.

Referințe

1 Own calculations on WB-WDI ( https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators)
2 DG Trade Statistical Guide – August 2022 (europa.eu)
3 Acestea sunt automatizarea de nivel următor, viitorul conectivității, infrastructura distribuită, calculul de ultimă generație, IA aplicată, viitorul programării, arhitectura de încredere, revoluția bio. UE este lider în producția și adoptarea materialelor de ultimă generație și în tehnologia curată. Sursa: McKinsey securing-europes-competitiveness-addressing-its-technology-gap-september-2022.pdf (mckinsey.com)
4 COM(2019) 640 final
5 COM(2021) 118 final
6 OECD (2015). Data-driven innovation: big data for growth and well-being, OECD Publishing, Paris.
7 COM(2023) 62 final

Sursa: Long-term competitiveness of the EU: looking beyond 2030, Brussels, 16.3.2023 COM(2023) 168 final, © 2023 European Commission. Traducerea și adaptarea Nicolae Sfetcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *