Home » Articole » RO » Regional » Romania » Bucuresti » Biserici ortodoxe din Bucureşti

Biserici ortodoxe din Bucureşti

Lista bisericilor ortodoxe din București

A

 • Biserica 23 August, Hram Sfântul Nicolae, Str. Tufănica nr. 5, sector 3 , Tel. 256.20.72
 • Biserica Acoperământul Maicii Domnului, Titan, Hramuri: Acoperământul Maicii Domnului și Sfinții făr” de arginți Cosma și Damian, Str. Prisaca Dornei nr.1-3, sector 3, Tel. 348.23.80′, ‘
 • Biserica Adormirea Maicii Domnului, Hram Adormirea Maicii Domnului, Str. Sapienței nr. 5, sector 5 , Tel. 318.45.97
 • Biserica Adormirea Maicii Domnului – Giulești Construită în 1900, hram Adormirea Maicii Domnului, Calea Giulești nr. 236-238, sector 6 , Tel. 220.50.03
 • Biserica Albă, ridicată în 1602, hram Sfântul Nicolae, Calea Victoriei nr. 110, sector 1 , Tel. 314.10.66
 • Biserica Alexe, Calea Serban Voda nr. 123
 • Biserica Amzei Str. Biserica Amzei nr. 12, sector 1 , Tel. 317.84.19
 • Biserica Andronache, Hram Sfântul Gheorghe, Str. Periș nr. 10, sector 2 , Tel. 240.28.88
 • Biserica Apărătorii Patriei I, Construită în 1935, Hram Sfântul Nicolae, Str. Panselelor nr. 31, sector 4 , Tel. 324.41.99; 619.11.39
 • Biserica Apărătorii Patriei II, Construită în 1947, hram Sf. Ambrozie, Adormirea Maicii Domnului și Sf. Ioan Botezătorul, Str. Lunca Bârzești nr. 1, sector 4 , Tel. 0724.185.581;
 • Biserica Apostol Tabaci, Atestată în 1642; hram Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sfânta Filofteia, Sfântul Nicolae, Calea Vacaresti nr. 143, sector 3

B

 • Biserica Bărbătescu Nou, Hram Schimbarea la Față, Str. Cuțitul de Argint nr. 1, sector 4 , Tel. 335.98.14
 • Biserica Bariera Rahovei, Hram Cuvioasa Parascheva cea Nouă de la Iași, Șos. București-Măgurele nr. 3, sector 5, telefon: 0720.631.945
 • Biserica Batiștei, Str. Batiștei nr. 19, sector 2 , Tel. 313.54.94
 • Biserica Bazilescu, Hram Sfântul Nicolae și Sfânta Ecaterina, B-dul Bucureștii Noi, Nr. 116, sectorul 1
 • Biserica Bălăneanu -Iancu Nou, ctorită la 1827 de către boierul Bălăneanu, hram Sfântul Nicolae și Sfântul Haralambie. Șos. Mihai Bravu nr. 117-119, sector 3 , Tel. 337.08.37
 • Biserica Băneasa, Hram Sfântul Nicolae, Str. Neagoe Voda nr. 20, sector 1 , Tel. 021.232.37.30
 • Biserica Boteanu, Hram Sfântul Gheorghe, Sfânta Muceniță Varvara, Str. Boteanu nr. 8, sector 1 , Tel. 313.39.32
 • Biserica Bucur, Str. Radu Voda nr. 33
 • Biserica Bumbăcari, Str. Toporași nr. 70, sector 5 , Tel. 450.31.50; 410.71.16
 • Biserica Buna Vestire – Giulești, Calea Giulești nr. 111A, sector 6 , Tel. 220.23.83
 • Biserica Buna Vestire – Belu, Hram Buna Vestire, Șos. Giurgiului nr. 29A, sector 4 , Tel. 336.30.90

C

 • Biserica Căldăraru, Str. Tineretului nr. 14, sector 4 , Tel. 0722.422.662
 • Biserica Cărămidarii de jos, Calea Piscului nr. 3, sector 4 , Tel. 330.94.15; 323.06.77
 • Biserica Cărămidarii de sus, Șos. Grozăvești nr. 7, sector 6 , Tel. 316.62.70
 • Biserica Colentina – Sfânta Vineri, Str. Gherghiței nr. 2, sector 2 , Tel. 240.12.96; 777.62.96
 • Biserica Colțea, Bd. I. C. Bratianu nr. 1
 • Biserica Constantin Brâncoveanu, Construită în 1949, hram Sfinții Împărați Constantin și Elena, Str. Constantin Brâncoveanu nr. 5, sector 4 , Tel. 461.01.35
 • Biserica Costească, Str. Navigației nr. 54, sector 1 , Tel. 410.71.16
 • Biserica cu Sfinți, Calea Moșilor nr. 79/Str. Sfinților nr. 12
 • Biserica Cuibul cu Barză, Str. Știrbei Vodă nr. 99bis, sector 1 , Tel. 410.71.16
 • Biserica Curtea Veche, Str. Franceză nr. 33/Str. Șepcari nr. 22bis
 • Bis. Cutitul de Argint, Str. Cuțitul de Argint nr. 1
 • Biserica Cuviooasa Parascheva, hram Buna Vestire, Cuvioasa Parascheva de la Iași, Str. Soldat Minca Dumitru nr. 27, sector 4 , Tel. 683.57.46
 • Catedrala Mântuirii Neamului Românesc – Biserică proiectată încă neexecutată

D

 • Biserica Dămăroaia, Str. Victor Daimaca nr. 1, sector 1 , Tel. 668.70.50
 • Biserica Delea Nouă – Calist, Str. Delea Nouă nr. 1, sector 3 , Tel. 323.33.94
 • Biserica Delea Veche, Str. Delea Veche nr. 29A, sector 2 , Tel. 320.72.47
 • Biserica Dichiu, Construită în 1775, hram Adormirea Maicii Domnului și Sf. Nicolae, Str. Icoanei nr. 73, sector 2 , Tel. 610.54.52
 • Bis. Dintr-o Zi, Str. Academiei nr. 22
 • Bis. Doamna Ghica – Tei, Str. Doamna Ghica nr. 1-3
 • Biserica Doamnei, Calea Victoriei nr. 28, sector 3 , Tel. 314.49.10
 • Biserica Doamnei Maria și a Doamnei Stana
 • Biserica Dobroteasa, Construita in 1887, Bd. Mircea Voda nr. 35A, sector 3 , Tel. 323.37.02
 • Biserica Domnița Bălașa, Str. Sf. Apostoli nr. 60
 • Biserica Drumul Taberei – Sfânta Vineri, biserică din lemn adusă din Bucovina in 1998, hram Sfânta Paraschieva, Sfânta Treime, Str. Brasov nr. 21C (Drumul Taberei), sector 6 , Tel. 746.44.44
 • Biserica Dudești-Cioplea, Hram Adormirea Maicii Domnului, Bd. Camil Ressu nr. 38A, sector 3 , Tel. 346.57.68
 • Biserica Militară Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Capela Universității Naționale de Apărare, Sector 5, Cotroceni, Str. Prof. Dr. Rainer.

E

 • Biserica Eroilor, Str. Popa Șapcă nr. 1, Voluntari , Tel. 270.31.00

F

 • Biserica Flămânda, Str. Olimpului nr. 17
 • Biserica Foișor, Ctitorită la 1746 de către Smaranda Mavrocordat, hram Nașterea Maicii Domnului, Str. Foișorului nr. 119, sector 3 , Tel. 321.62.49
 • Biserica Fundenii Doamnei, Șos. Fundeni nr. 138/Str. Teiului nr. 1

G

 • Biserica Galilea – Străulești, Str. Nazarcea nr. 3, sector 1 , Tel. 668.54.45
 • Biserica Ghencea, Hram Sfânta Treime, Calea 13 Septembrie nr. 211, sector 5 , Tel. 317.30.75
 • Biserica Ghencea – Nașterea Domnului, Str. Mărgeanului nr. 107, sector 5 , Tel. 420.69.97

H

 • Biserica Hagiu – Adormirea Maicii Domnului, Str. Traian nr. 142, sector 2 , Tel. 320.00.21
 • Biserica Herăstrău, Ridicată la 1886, hram Sfintii Apostoli Petru si Pavel, Str. Nicolae Caramfil nr. 26, sector 1 , Tel. 232.05.28

I

 • Biserica Iancu Nou, Șos. Mihai Bravu nr. 117-119, sector 2 , Tel. 337.08.37; 337.08.30
 • Biserica Iancu Vechi, Str. Mătăsari nr. 39, sector 2 , Tel. 642.29.13
 • Biserica Icoanei, Str. Icoanei nr. 12, sector 2 , Tel. 211.77.40
 • Biserica Înălțarea Domnului, Ridicată în 1743, hram Înălțarea Domnului, Sfinții Martiri Constantin Brâncoveanu și cei 4 fii ai săi, Calea Rahovei nr. 1, sector 4 , Tel. 335.47.89
 • Biserica Înălțarea Domnului Aleea Valea Boteni nr. 7, sector 5 , Tel. 444.29.55
 • Biserica Izvorul Nou, Ctitorită la 1825, hram Izvorul Tămăduirii, Șos. Mihai Bravu nr. 311, sector 3 , Tel. 324.51.59
 • Biserica Izvorul Tămăduirii – Mavrogheni, Str. Monetăriei nr. 4/Sos. Kiseleff

K

 • Biserica Kretzulescu, Calea Victoriei nr. 47, sector 1 , Tel. 410.71.16

L

 • Biserica Lucaci – Sfântul Stelian, Ctitorită în 1736 de către Mitropolitul Ștefan al Țării Românești, hram Sfântul Ierarh Nicolae, Str. Logofatul Udriște nr. 6-8, sector 3

M

 • Biserica Manea Brutaru – Str. General Budișteanu nr. 4-6
 • Biserica Mănăstirea Cașin, Bd. Mărăști nr. 16, sector 1 , Tel. 222.66.85
 • Biserica Mântuleasa, Str. Mântuleasa nr. 20, sector 2 , Tel. 313.85.71; 313.28.94[4]
 • Biserica Manu Cavafu, ridicată de către Manu Cavafu la 1815, hram Sfinta Treime, Bd. Gheorghe Șincai nr. 4, sector 4 , Tel. 330.20.08
 • Biserica Mărcuța, Str. Biserica Mărcuța nr. 8, sector 2 , Tel. 255.12.80
 • Biserica Mavrogheni, Str. Monetăriei nr. 4, sector 1 , Tel. 318.64.71
 • Biserica Miron Patriarhul, Str. Iani Buzoiani nr. 2 , Tel. 410.71.16 /
 • Mănăstirea Antim, Str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29, sector 4 , Tel. 337.46.04
 • Mănăstirea Cernica, Șos. Cernica nr. 16, comuna Cernica, judetul Ilfov , Tel. 351.17.36
 • Mănăstirea Christiana, Șos. Pipera, nr. 49, sector 2, oficiul poștal 30, cod poștal 014254, Tel.: 0214908280, 0214908030
 • Mănăstirea Mihai Vodă. Str. Sapienței nr. 35, sector 5 , Tel. 410.71.16
 • Mănăstirea Pasărea, Sat Pasărea, judetul Ilfov, Oficiul 36, cod 077032 , Tel. 352.42.11
 • Mănăstirea Plumbuita, Str. Plumbuita nr. 58, sector 2 , Tel. 240.59.28

N

 • Biserica Nașterea Maicii Domnului, Calea Dorobanți nr. 166-168
 • Biserica Negustori, datând din 1655, iar în forma actuală datând din 1726, hram Sfântul Nicolae, Str. Teodor Ștefănescu nr. 5, sector 3 , Tel. 315.84.57

O

 • Biserica Oborul Nou, Ridicată la 1854, hram Sfinții Împărați Constantin și Elena, Adormirea Maicii Domnului, Str. Avrig nr. 21, sector 2 , Tel. 252.81.40
 • Biserica Oborul Vechi, Str. Traian nr. 204, sector 2 , Tel. 642.71.84
 • Biserica Olari Str. Olari nr. 8A
 • Biserica Oțetari, Str. Oțetari nr. 4, sector 2 , Tel. 315.22.28

P

 • Biserica Parcul Rahova, Str. Iacobeni nr. 39, sector 5 , Tel. 410.71.16
 • Catedrala Sfintei Patriarhii, Dealul Mitropoliei nr. 21
 • Biserica Pitar Moș, Str. Dionisie Lupu nr. 45, sector 2 , Tel. 212.37.32
 • Biserica Podeanu, Str. Dornei nr. 70, sector 1 , Tel. 410.71.16
 • Biserica Pogorîrea Sfântului Duh – Sfântul Nicolae – Militari, www.sf-nicolae-militari.ro, Str. Politehnicii nr. 7, sector 6 , Tel. 0723.384.769
 • Biserica Popa Chițu, Construită în 1813, hram Adormirea Maicii Domnului și Sf. Grigore Teologul, Str. Logofăt Luca Stroici nr. 33, sector 2 , Tel. 211.59.78
 • Biserica Popa Nan, Str. Popa Nan nr. 47bis
 • Biserica Popa Rusu, Str. Arcului nr. 15, sector 2 , Tel. 211.10.45
 • Biserica Popa Soare, Str. Dr. Burghele nr. 7, sector 2 , Tel. 323.72.08
 • Biserica Popa Tatu, Str. General Berthelot nr. 51, sector 1 , Tel. 410.71.16[5]
 • Biserica Precupeții Noi, Str. General Ernest Brosteanu nr. 12
 • Biserica Precupeții Vechi – Biserica Tuturor Sfinților, Ridicată la 1773, hram Toți Sfinții, Str. Toamnei nr. 92, sector 2 , Tel. 211.76.25; Tel/Fax 211.76.26

R

 • Mânastirea Radu Vodă, Str. Radu Voda nr. 24A, sector 4 , Tel. 330.57.54 .
 • Biserica Răzvan, Intrarea Biserica Răzvan nr. 3-5

S

 • Biserica Sapienței, Str. Sapienței nr. 3-5, sector 5 , Tel. 410.71.16
 • Biserica Scaune, Str. Scaune nr. 2, sector 3 , Tel. 313.94.99
 • Biserica Schitu Magureanu, Str. Schitu Magureanu nr. 14
 • Biserica Schitul Darvari – Ctitorită în 1834 de Mihail Darvari și soția sa Elena, hramul Învierea Sfântului Lazăr, Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfinții Voievozi Mihail si Gavril, Str. Schitul Darvari nr. 3, sector 2 , Tel. 212.32.47; 211.52.60
 • Biserica Schitul Maicilor, Str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29, sector 4 , Tel. 337.46.04
 • Biserica Șerban Vodă, Ridicată la 1940, hram Sfântul Ierarh Nicolae și Adormirea Maicii Domnului, Str. Petre Tutea nr. 1, sector 4 , Tel. 450.18.75
 • Biserica Sfânta Ecaterina Str. Sfânta Ecaterina nr. 7, sector 4 , Tel. 336.55.11
 • Biserica Sfânta Maria, Str. Trifești nr. 2, sector 1 , Tel. 337.33.90
 • Biserica Sfânta Sofia – Floreasca, Calea Floreasca nr. 216, sector 1 , Tel. 230.90.06
 • Biserica Sfânta Vineri Nouă, Sos. Nicolae Titulescu nr. 157, sector 1 , Tel. 222.34.53
 • Biserica Sfântul Andrei, Șos. Chitilei nr. 138, sector 1 , Tel. 667.41.15
 • Biserica Sfântul Andrei – Parva, hram Sfântul Andrei, Aleea Parva nr. 1B (Drumul Taberei), sector 6 , Tel. 777.68.14 ;
 • Biserica Sf. Apostol Andrei, Str. Boja, nr. 73, sector 6, Tel. 434.00.77
 • Biserica Sfântul Anton, Ctitorită la 1398 de Mircea cel Bătrân, refăcută în 1558 de către Mircea Ciobanu și în 1715 de Ștefan Cantacuzino, hram Sfântul Anton și Buna Vestire, Str. Franceză nr. 33, sector 3 , Tel. 313.23.27
 • Biserica Sfântul Antonie – Colentina, Str. Trei Scaune nr. 20, sector 2 , Tel. 0744.643.033
 • Biserica Sfântul Antonie cel Mare, Str. Jean Steriadi nr. 19A, sector 3 , Tel. 345.21.55; 0744.643.033
 • Biserica Sfinții Atanasie și Chiril, ridicată de Mircea cel Bătrân în 1416; hram Sfântul Atanasie și Sfântul Chiril, Str. Radu Voda nr. 33, sector 4 , Tel. 684.33.88
 • Biserica Sfântul Calinic Str. Campia Libertatii nr. 62, sector 3 , Tel. 647.48.61
 • Biserica Sfântul Daniil Sihastrul, Str. Covasna nr. 23-25, Sector 4, Tel.: 021/682.20.95
 • Biserica Sfântul Dumitru, Șos. Colentina nr. 13
 • Biserica Sfântul Dumitru – Poștă, Str. Postei nr. 2/Franceza
 • Biserica Sfântul Elefterie, Construită în 1935, hramul Sf. Mucenic Elefterie, Str. Sf. Elefterie nr. 1, sector 5 , Tel. 410.80.95
 • Biserica Sfântul Elefterie Vechi, Str. Sf. Elefterie nr. 15C
 • Biserica Sfântul Gheorghe – Capra, Str. Fântânica nr. 2/Sos. Pantelimon nr. 131
 • Biserica Sfântul Gheorghe Nou, Construită de Constantin Brâncoveanu, Blv. I. C. Bratianu nr. 1, sector 3 , Tel. 314.73.35
 • Biserica Sfântul Gheorghe – Plevna Calea Plevnei nr. 92, sector 5 , Tel. 410.71.16 –
 • Biserica Sfântul Gheorghe Vechi, Construită în 1492, hram Sfântul Gheorghe, Calea Mosilor nr. 36, sector 3 , Tel. 314.77.89
 • Biserica Sfântul Gheorghe – Grivița, hram Sfântul Gheorghe, Calea Grivitei nr. 218, sector 1 , Tel. 665.63.05
 • Biserica Sfântul Gheorghe – Progresul, hram Sfântul Gheorghe. Șos. Giurgiului nr. 253, sector 4 , Tel. 450.36.40
 • Biserica Sfântul Ilie – Rahova, ctitorită la 1706 de Safta Brâncoveanu, hram Sfântul Prooroc Ilie, Str. Sfinții Apostoli nr. 1, sector 4 , Tel. 615.88.42 –
 • Biserica Sfântul Ilie Gorgani, hram Sfântul Prooroc Ilie, Str. Silfidelor nr. 5, sector 5 , Tel. 315.54.99
 • Biserica Sfântul Ilie – Titan, hram Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, Str. Sold. Stelian Mihale nr.14 – 20, sector 3, tel. 021.345.35.04
 • Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, Șos. Pantelimon nr. 256, sector 2 , Tel. 255.33.33
 • Biserica Sfântul Ioan Botezătorul Ferentari, Calea Ferentarilor nr. 121, sector 5, Tel. 0729 128 214
 • Biserica Sfântul Ioan – Moși, Calea Moșilor (în spatele blocului 55bis, nr.257)
 • Biserica Sfântul Ioan Nou, Bd. I.C. Bratianu nr. 39, sector 3 , Tel. 315.59.52
 • Biserica Sfântul Mare Mucenic Mercurie, Str. Constantin Brâncuși nr. 11, sector 3 , Tel. 345.45.15; 0744.316.966
 • Biserica Sfântul Mina, Str. F. Robescu nr. 18A, sector 3 , Tel. 021.316.66.83
 • Biserica Sfântul Nicolae – Amza, Str. Biserica Amzei nr. 12, sector 1 , Tel. 317.84.19
 • Biserica Sfântul Nicolae – Balta Albă, Bd. Basarabia nr. 222, sector 2, Tel. 340.22.80
 • Biserica Sfântul Nicolae – Băneasa, Ctitorie din 1763 a boierilor Văcărești, hram Sfântului Nicolae, Str. Panselelor nr. 31, sector 4 , Tel. 619.11.39; 0722.508.031
 • Biserica Sfântul Nicolae – Buzești – Str. Buzești nr. 25
 • Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, Str. Academiei nr. 22, sector 3, Tel. 410.71.16
 • Biserica Sfântul Nicolae – Negustori, Strada Theodor Ștefănescu nr. 5
 • Biserica Sfântul Nicolae Șelari Str. Blănari nr. 16, sector 3, Tel. 315.32.52
 • Biserica Sfântul Nicolae Șelari Vlădica hram Sfântul Nicolae, Str. Justitiei nr. 34, sector 4 , Tel. 336.19.65
 • Biserica Sfântul Nicolae Tabacu, Calea Victoriei nr. 180
 • Biserica_Sfantul_Pantelimon,_Bucuresti,_Str._Iancu_Capitanu_nr._24
  Biserica Sfântul Pantelimon
  , Str. Iancu Căpitanu nr. 24, sector 2 , Tel. 252.76.03
 • Biserica Sfântul Silvestru, Str. Silvestru nr. 36, sector 2, Tel. 211.18.81
 • Biserica Sfântul Spiridon Nou, Calea Șerban Vodă nr. 29, sector 4 , Tel. 336.77.50
 • Biserica Sfântul Spiridon Vechi, Piața Națiunile Unite nr. 5-7, sector 4 , Tel. 0744.301.732
 • Biserica Sfântul Ștefan, Calea Călărași nr. 83, sector 3, Tel. 320.56.52
 • Biserica Sfântul Vasile cel Mare, Calea Victoriei nr. 198
 • Biserica Sfântul Vasile-Cotroceni, Drumul Taberei/Drumul Sării/Str. Răzoare
 • Biserica Sfântul Visarion Str. Visarion nr. 14, sector 1, Tel. 659.64.09
 • Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Str. Sfinții Apostoli nr. 33A, sector 4, Tel. 336.07.84
 • Biserica Sfinții Chiril și Metodiu, bulevardul Mărăști, nr. 59, sector 1
 • Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, Str. Sf. Constantin nr. 33, sector 1, Tel. 410.71.16
 • Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena și Cuvioasa Parascheva, Bd. Muncii nr. 2
 • Biserica Sfinții Trei Ierarhi, Hramul Sfinții Trei Ierarhi, Str. Turnu Măgurele nr. 12, sector 4 , Tel. 619.11.39; 0722.508.031
 • Biserica Slobozia, Str. Leon Voda nr. 1
 • Biserica Spirea Nouă, Str. Puisor nr. 59, sector 5 , Tel. 410.71.16
 • Biserica Stavropoleos, Ridicată la 1724, Str. Poștei nr. 6, sector 3 , Tel. 313.47.47 ; stavropoleos@starnets.ro

T

 • Biserica Tarca-Vitan, Calea Vitan nr. 142, sector 3 , Tel. 346.11.01
 • Biserica Teiul Doamnei – Ghica, Ctitorită de Dimitrie Ghica la 1833, hram Înălțarea Domnului, Contact: Str. Petricani nr. 3, sector 2 , Tel. 242.36.69
 • Biserica Tudor Vladimirescu – Ghencea, Ridicată după 1989 alături ctitoria mai veche de la 1945; hram Sfântul Ilie și Sfântul Vasile cel Mare, Str. Floare de Gheața nr. 1, sector 5 , Tel. 444.20.87
 • Biserica Tudor Vladimirescu – Rahova, Ctitorită la 1930, hram Sfinții Împărați Constantin și Elena, Adormirea Maicii Domnului, Str. Mărgeanului nr. 2, sector 5 , Tel. 420.12.91
 • Biserica Tuturor Sfinților Romani, Aleea Salaj nr. 4, sector 5 , Tel. 410.71.16

U

 • Biserica Udricani, Hram Sfântul Nicolae, Str. Iuliu Barasch nr. 11, sector 3 , Tel. 0724297648

V

 • Biserica Vovidenia, Str. Garoafei nr. 56, sector 5 , Tel. 410.71.16
 • Biserica Sf. Voievozi –

Z

 • Biserica Zlătari, Calea Victoriei nr. 12
Crăciunul – Obiceiuri și tradiții
Crăciunul – Obiceiuri și tradiții

Crăciunul este un festival anual de comemorare a nașterii lui Isus Hristos, datat în general la 25 decembrie ca o sărbătoare religioasă şi culturală celebrată de miliarde de oameni din întreaga lume. Sărbătoare centrală a anului liturgic creștin, Crăciunul închide … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $2,99 Selectează opțiunile
Ghid turistic București
Ghid turistic București

București oferă câteva obiective turistice excelente, și în ultimii ani a cultivat o sensibilitate sofisticată, modernă și mondenă, pe care mulți se aşteaptă să o găsească la o capitală europeană. Poate cea mai importantă atracție este Palatul Parlamentului, construit în … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $2,99$21,56 Selectează opțiunile
Paşti (Paşte) – Cea mai importantă sărbătoare creştină
Paşti (Paşte) – Cea mai importantă sărbătoare creştină

Paştele este cea mai importantă sărbătoare religioasă din anul liturgic creştin. Creştinii cred că Iisus a fost înviat după trei zile de la crucificarea sa. Multe denominaţii creştine celebrează învierea sa în Ziua de Paşti sau Duminica Paştelui (denumită şi … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $2,99 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.