Home » Articole » Știri » Facilităţi şi avantaje pentru investitori în Drobeta Turnu Severin

Facilităţi şi avantaje pentru investitori în Drobeta Turnu Severin

postat în: Știri 0

Transport şi accesibilitate

 • Poziţionare strategică la graniţa cu Serbia, pe malul Dunării (Axa prioritara TEN T 18)
 • Acces la drumurile naţionale DN6 (E70 ): Bucureşti – Timişoara, DN 56A: Calafat – Şimian, DN67: Drobeta Turnu Severin -Tg. Jiu;
 • Calitate bună a infrastructurii de transport DN 6 Craiova – Drobeta – Lugoj reabilitat prin proiect ISPA
 • Modernizarea gării din localitate prin Programul de reabilitare şi modernizare a infrastructurii de transport din România
 • Acces facil la Aeroportul Internaţional Craiova

Mediu

 • Producţia de energie “curată” prin cele două sisteme hidroelectrice Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II;
 • Concentraţiile poluanţilor gazoşi în atmosfera oraşului se situează sub concentraţiile maxime admise în vigoare;
 • Resurse hidrografice practic nelimitate care pot aproviziona oraşul Drobeta Turnu Severin provenite din fluvial Dunărea;
 • Existenţa celui mai mare parc natural Porţile de Fier – singurul care cuprinde principalele forme de relief din ţară;
 • Existenţa unor rezervaţii, spaţii verzi / parcuri semnificative ca şi suprafaţă şi număr, şi preocupare pentru extinderea acestora
 • Amenajarea albiei Fluviului Dunării li a râului Topolniţa;
 • Existenţa unei strategii locale de salubrizare a municipiului;
 • Existenţa unui cadru natural diversificat;
 • Atragerea unei finanţări nerambursabile în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă în regiunea transfrontalieră România – Serbia, şi crearea unui centru operativ modern;
 • Proiect pilon Phare multicountry ce vizează dezvoltarea durabilă la nivel urban.

Infrastructura

 • Delegarea gestiunii serviciilor publice de apă-canalizare, salubritate, transport în comun, distribuţie a agentului termic şi management al deşeurilor unor operatori privaţi;
 • Existenţa finanţării ISPA pentru reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare la nivelul Municipiului Drobeta Turnu Severin;
 • Investiţia Transgaz în alimentarea cu gaze naturale a municipiului şi demararea lucrărilor de aducţiune;
 • Reţea de distribuţie a energiei electrice bine dezvoltată.

Cultura

 • Existenţa unor obiective cu mare valoare culturală şi istorică diversificată (cetate, monumente, muzee, biblioteci, teatru, situri arheologice, etc) şi cu un mare grad de atractivitate şi potential educativ
 • O veche tradiţie şi un bogat şi valoros material istoric, arheologic, etnografic în patrimoniu şi un număr considerabil de obiecte vechi .
 • Accesarea, împreuna cu Consiliul Judeţean Mehedinţi, a asistenţei tehnice de pregătire a proiectului de modernizarea Muzeului Porţile de Fier, şi pregîtirea acestuia pentru a fi finanţat din foduri structurale;
 • Existenţa unor tradiţii culturale şi organizarea unor evenimenete anuale care valorifică moştenirea culturală şi religioasă a locuitorilor oraşului;
 • Existenţa unor proiecte culturale, inclusiv de natură transfrontalieră, care valorizează obiectivele culturale şi istorice din localitate

Resurse umane

 • Populaţia oraşului depăşeşte 100.000 locuitoiri, ceea ce determină încadrarea localităţii în categoria zonelor urbane de rangul II;
 • Existenţa unui capital uman apt de performanţă;
 • Existenţa învăţământului universitar în localitate şi apropierea de centrul universitar Craiova;
 • Lipsa disparităţilor în privinţa accesului la educaţie între femei şi bărbaţi;
 • Interes crescut pentru educaţia deschisă şi învăţământul la distanţă;
 • Rata abandonului şcolar este inferioară mediei pe ţară;
 • Gradul de cuprindere în învăţământul preuniversitar mai mare decat media naţională;
 • Măsuri luate la nivel local pentru diminuarea ratei şomajului şi pentru diminuarea efectelor restructurărilor industriale;
 • Existenţa centrelor pentru formare profesională a adulţilor şi a furnizorilor de formare profesională autorizaţi;
 • Elaborarea PRAI, PRAO;
 • Personal specializat în domeniul sanitar (atât cu studii superioare cât şi cu studii medii) şi imagine pozitivă a profesionalismului local

Turism şi dezvoltare economică

 • Fluviul Dunărea, o resursă importantă pentru industrie şi turism;
 • Existenţa apelor termale la Schela Cladovei ca potenţial pentru dezvoltarea turismului balnear;
 • Existenţa unui mare potenţial pentru turismul cultural, istoric, educativ, religios, folcloric;
 • Existenţa unor spaţii de cazare pentru turişti precum şi a unor terenuri amenajate pentru agrement;
 • Existenţa unor arii protejate, parcuri naturale, spaţii verzi existente în perimetrul municipiului şi creşterea suprafeţei acestora, ca şi elemente de atractivitate;
 • Folclor şi tradiţii, gastronomie bazată pe produse naturale locale;
 • Existenţa unor resurse ale subsolului de materiale de construcţii;
 • Distribuţie relativ echilibrată a agenţilor economici pe principalale ramuri;
 • Existenţa sectorului de construcţii navale;
 • Dezvoltarea serviciilor de tip lohn (confecţii în principal);
 • Reţea comercială dezvoltată;
 • Sector construcţii reprezentat puternic;
 • Nivel ridicat al exportului;
 • Existenţa unor investiţii străine;
 • Intreprinderile mici şi mijlocii activează ca şi creatori de locuri de muncă.

Administraţie

 • Implementarea sistemului de plată a impozitelor online;
 • Preocupare pentru formarea şi instruirea funcţionarilor publici
 • Preocupare pentru transparenţă şi comunicarea cu cetăţeanul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.