Home » Articole » Știri » Reţeaua Ariilor Naturale Dunărene – DANUBEPARKS, Festivalul Internaţional al Dunării, 2014

Reţeaua Ariilor Naturale Dunărene – DANUBEPARKS, Festivalul Internaţional al Dunării, 2014

postat în: Știri 0

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 – Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
Acest proiect este al doilea proiect implementat de Reţeaua dunăreană a ariilor naturale protejate – DANUBEPARKS şi constituie, prin activităţile sale, paşi importanţi în atingerea obiectivelor generale ale Reţelei: Constituirea unui „Coridor Verde” al Fluviului Dunărea pentru conservarea patrimoniului natural al Dunării şi promovarea zonelor dunărene ca destinaţii turistice, precum şi dezvoltarea capacităţii şi competenţei managementului ariilor naturale protejate dunărene ca vectori pentru implementarea măsurilor de protejare a siturilor Natura 2000 şi pentru implementarea Strategiei UE a Regiunii Fluviului Dunărea (SUERD). În acest sens, o preocupare importantă a membrilor Reţelei DANUBEPARKS o constituie identificarea paşilor viitori în realizarea obiectivelor menţionate.
Recent s-a desfăşurat în Serbia în localităţile Sombor şi Bački Monoštor două evenimente importante derulate în cadrul proiectului: şedinţa Comitetului de Coordonare a Proiectului (Steering Committee) şi o nouă ediţie a Festivalului Internaţional al Fluviului Dunărea.
Festivalurile Dunării au devenit evenimente anuale în cadrul proiectului care aduc împreună Ariile Naturale Protejate situate dealungul Dunării pentru a se prezenta vizitatorilor din fiecare ţară gazdă cu elementele specifice şi cu realizările obţinute în conservarea biodiversităţii, utilizarea resurselor naturale locale şi în promovarea tradiţiilor culturale. În acest an, Festivalul Internaţional al Dunării s-a desfăşurat în localitatea Bački Monoštor din Serbia şi a avut ca scop informarea vizitatorii participanţi la Festivalul „Bodrog” sau ai Rezervaţiei Naturale Speciale Gornje Podunavlje, precum şi pe cei ai comunităţii locale despre activitatea Reţelei Ariilor Naturale Dunărene.
Şedinţa Comitetului Coordonator al Proiectului a analizat modalităţile viitoare de colaborare în contextul încheierii activităţilor proiectului în luna septembrie, propunerile pentru elaborarea unei noi aplicaţii de proiect, precum şi modalităţile de dezvoltare şi organizare a Reţelei. Astfel, trei arii naturale au devenit membre ale Reţelei: din Germania aria protejată LandKreiss Pasau şi din România Parcul Natural „Balta Mică a Brăilei” şi Parcul Natural „Porţile de Fier”.
În acelaşi timp au fost puse bazele Asociaţiei Ariilor Naturale Dunărene – DANUBEPARKS, organizaţie cu personalitate juridică menită să coordoneze activitatea Reţelei şi a proiectelor viitoare. În cadrul şedinţei Comitetului Coordonator primele şase arii naturale protejate au semnat documentul de constituire al Asociaţiei: Parcul Naţional Donau Auen (Austria), Districtul Administrativ Neuburg-Schrobenhausen – City of Ingolstadt (Germania), Asociaţia pentru Conservarea Naturii şi Dezvoltare Durabilă – BROZ (Slovacia), Parcul Naţional Duna-Ipoly (Ungaria), Parcul Naţional Duna-Drava (Ungaria) şi Parcul Natural Persina (Bulgaria).
Informaţii suplimentare privind proiectul DANUBEPARKS STEP 2.0 se găsesc pe pagina web a proiectului: www.danubeparks.org .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.