Analitica predictivă în amenințările cibernetice

|

Sistemul Cyber Supply Chain (CSC) este complex și implică diferite subsisteme care îndeplinesc diverse sarcini. Securitatea în lanțul de aprovizionare este o provocare din cauza vulnerabilităților și amenințărilor inerente din orice parte a sistemului care poate fi exploatată în orice … Citeşte mai mult

Tehnici de învățare automată în analitica predictivă

|

Învățarea automată, o ramură a inteligenței artificiale, a fost folosită inițial pentru a dezvolta tehnici care să permită computerelor să învețe. Astăzi, deoarece include o serie de metode statistice avansate de regresie și clasificare, își găsește aplicație într-o mare varietate … Citeşte mai mult

Tehnici de regresie în analitica predictivă

|

Abordările și tehnicile utilizate pentru a efectua analize predictive pot fi grupate în linii mari în tehnici de regresie și tehnici de învățare automată. Modelele de regresie sunt pilonul de bază al analizei predictive. Accentul se pune pe stabilirea unei … Citeşte mai mult

Aplicații ale analiticii predictive

|

Deși analitica predictivă poate fi folosită în multe aplicații, prezentăm câteva exemple în care analitica predictivă a demonstrat un impact pozitiv în ultimii ani. Management analitic al relațiilor cu clienții (CRM) Managementul analitic al relațiilor cu clienții (CRM) este o … Citeşte mai mult

Analitica predictivă – Modele

|

Analitica predictivă cuprinde o varietate de tehnici statistice de la modelarea predictivă, învățarea automată și extragerea datelor care analizează faptele actuale și istorice pentru a face predicții despre evenimente viitoare sau necunoscute. În afaceri, modelele predictive exploatează modelele găsite în … Citeşte mai mult

Analitica predictivă

|

Analitica predictivă cuprinde o varietate de tehnici statistice de la extragerea de date, modelarea predictivă și învățarea automată, care analizează faptele curente și istorice pentru a face predicții despre evenimente viitoare sau altfel necunoscute. În afaceri, modelele predictive exploatează modelele … Citeşte mai mult