Home » Articole » Articles » Business » Translation » Offer terms

Offer terms

posted in: Translation 0
Terms Condiţii

1. Our usual terms are cash against documents less

…%
bank draft against proforma
invoice.
draft at… days’ sight.
documents against irrevocable letter of credit.
monthly/quarterly/halfyearly settlement.

2. For orders of… and more we shall be able to allow a special discount of…%.
3. This offer is firm for… days

subject to goods being unsold at a special price and therefore not subject to the usual discounts.

1.Condiţiile noastre obişnuite sunt

numerar la prezentarea documentelor minus…%
bilet de bancă la prezentarea facturii de complezenţă (simulate)
cec la vedere de… zile.
documente la prezentarea unei scrisori de credit irevocabile.
plata lunară/trimestrială/semestrială.

2. Pentru comenzi de… şi mai mult vom putea acorda un rabat special de… %.
3. Această ofertă este fermă timp de… zile

cu condiţia ca mărfurile să nu fie vândute la un preţ special şi de aceea să nu fie supuse rabaturilor obişnuite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *