Home » Articole » Articole » Afaceri » Locuri de muncă » Clasificarea Ocupaţiilor din România – COR

Clasificarea Ocupaţiilor din România – COR

HOTĂRÂRE Nr. 1352 din 23 decembrie 2010
privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 30 decembrie 2010

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.022/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.738/2005, (CE) nr. 698/2006 şi (CE) nr. 377/2008 în ceea ce priveşte clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor (ISCO),
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1
Se aprobă structura Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2
Clasificarea ocupaţiilor din România la nivel de ocupaţie, 6 caractere, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 3
Clasificarea ocupaţiilor din România constituie cadrul unitar de interes general, a cărei utilizare este obligatorie pentru ordonarea informaţiilor referitoare la ocupaţii.

ART. 4
Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei.

ART. 5
(1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Institutul Naţional de Statistică asigură, la cererea utilizatorilor, actualizarea Clasificării ocupaţiilor din România în concordanţă cu modificările care se produc în structura economiei naţionale şi în legislaţia specifică în vigoare.
(2) Actualizarea Clasificării ocupaţiilor din România la nivel de ocupaţie se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 6
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul muncii,
familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş
Bucureşti, 23 decembrie 2010.
Nr. 1.352.

[gview file=”https://www.telework.ro/wp-content/uploads/2012/03/COR.pdf”]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *