Home » Articole » Articole » Calculatoare » Internet » Informaţii publice pe site pentru asigurarea transparenţei în administraţia publică

Informaţii publice pe site pentru asigurarea transparenţei în administraţia publică

postat în: Internet 0

Informaţia publică

Cuvinte cheie pentru standardizare

Actul normativ

actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

legislatie

Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

regulamentul de organizare şi funcţionare

regulament

Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; Codul Controlului Intern din 4.07.2005 cuprinzând standardele de management/ control intern la entităţile publice

numele şi prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

responsabil

Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

informaţii financiare (sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil)

economic

Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

proiectul de buget, bugetul aprobat, execuţia bugetului, evoluţia execuţiei bugetului, rectificarea bugetului, contul de execuţie cu actualizarea informaţiilor cel puţin o dată pe trimestru

economic

Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale

lista cuprinzând documentele de interes public

lista

Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

lista

Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

programele şi strategiile proprii

strategii

Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
înţelegerile exclusive

reutilizare

încheiate în condiţiile alin.(2), art.10, Legea nr.109/25.04.2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
formulare tipizate, astfel încât acestea să poată fi consultate şi imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii

formulare

Ordin nr. 528/5.12.2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale, Ordin nr.2052bis/30.11.2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale
pentru fiecare tip de autorizaţie, următoarele informaţii:
– formularul cererii care trebuie completată de către solicitant, precum şi modul de completare a acesteia;
– lista cu toate documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei şi modul în care acestea trebuie prezentate autorităţii administraţiei publice;
– toate informaţiile privind modul de întocmire a documentelor şi, dacă este cazul, indicarea autorităţilor administraţiei publice care au competenţa de a emite acte administrative ce fac parte din documentaţia ce trebuie depusă, precum: adresa, numărul de telefon sau fax, programul de lucru cu publicul

formulare

Ordonanţă de Urgenţă nr.27/18.04.2003 privind procedura aprobării tacite
lista contribuabililor, cu excepţia microîntreprinderilor, astfel cum sunt definite prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, cu modificările ulterioare, care înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic pentru asigurări sociale de sănătate şi la bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, totalul obligaţiilor bugetare datorate în anii fiscali precedenţi în care s-au înregistrat obligaţii restante, cuantumul obligaţiilor restante, precum şi modalitatea de colectare a acestora aplicată de organele competente ale autorităţilor publice sus-menţionate

datornici

Legea nr. 161/19.04.2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

contestare

Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

(Sursa: MCTI)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *