Home » Articole » Articole » Știință » Ingineria

Ingineria

postat în: Știință 0

Ingineria

Ingineria este aplicarea științei la necesităţile omenirii. Aceasta se realizează prin cunoștințe, matematică și experiența practică aplicată la proiectarea de obiecte sau procese utile. Practicanții ei se numesc ingineri.

Inginerii formează o punte de legătură între cele două lumi distincte a științei și profanii. Ei interpretează știința pentru nespecialiști. Un om de știință întreabă “De ce …?” și urmează astfel o carieră de cercetare deschisă, în timp ce un inginer întreabă mereu: “Cum …?” El are problema de rezolvat, știe de ce soluție este nevoie și încearcă să afle diferite moduri de aplicare a acesteia.

Există o diferență între un inginer și un tehnolog, deși termenii sunt adesea folosiţi alternativ. Odată ce un inginer a găsit o soluție pentru problema în discuție, munca lui se oprește. Următoarea fază este de reglaj fin al soluției, care este domeniul tehnologului. Acest proces depinde de diverși factori, care variază cu timpul. O soluție care ar putea fi o aplicație practică a unui fapt științific nu satisface un tehnolog. El se străduiește să-l aducă în cadrul constrângerilor economice, astfel încât omul de rând nu numai să înțeleagă minunile științei, dar să fie şi capabil să se bucure de ea și să ni se mai teamă de ea, prin interacțiune constantă.

De exemplu, atunci când Edison a dezvoltat fonograful, a fost un miracol. Asta a fost inginerie. Dar atunci când a cerut asistentului său să îl dezvolte în continuare, pentru a elimina unele armonici de sunet, aceasta a fost tehnologie. Deoarece numai astfel a putut fi ascultat și oamenii s-au bucurat de el.

Acest lucru explică, de asemenea, decalajul de timp dintre înţelegerea unui fapt de știință, şi punerea sa în aplicare de către ingineri, şi apoi comercializarea sa în magazinul local.

Sarcina ingineriei

Inginerul trebuie să identifice și să înțeleagă constrângerile relevante, pentru a realiza un proiect de succes. Constrângerile includ resursele disponibile, limitările fizice sau tehnice, flexibilitatea pentru modificări și completările viitoare, precum și alți factori, cum ar fi cerințele de cost, posibilităţile de fabricaţie, de serviciu, și de marketing și considerente estetice, sociale sau etice. Prin înțelegerea constrângerile, inginerii deduc specificații pentru limitele în care pot fi produse și exploatate obiectele sau sistemele. Ingineria este, prin urmare, o activitate influențată de mulţi factori.

Rezolvarea problemelor

Inginerii folosesc cunoștințele de știință și matematică, și experiența corespunzătoare, pentru a găsi soluții adecvate pentru o problemă. Crearea unui model matematic adecvat unei probleme le permite să-l analizeze (probabil, dar în mod excepțional, definitiv), și să testeze solutii posibile. Dacă există mai multe soluții rezonabile, inginerii evaluează diferitele opțiuni de design în funcţie de posibilităţile lor și aleg soluția care îndeplinește cel mai bine cerințele.

Inginerii încearcă de obicei să anticipeze cât de bine se vor încadra proiectele lor la specificații, înainte de producția pe scară largă. Ei folosesc, printre altele: prototipuri, machete, simulări, teste distructive, și teste de stres. Testarea asigură că produsele se vor fabrica aşa cum era de așteptat. Inginerii, ca profesioniști, iau în serios responsabilitatea de a produce modele care vor funcţiona conform aşteptărilor, și nu vor cauza prejudicii involuntare oamenilor. Inginerii includ de obicei un factor de siguranță în proiectele lor pentru a reduce riscul de eșec neașteptat.

Utilizarea calculatoarelor

Calculatoare, și software de proiectare, joacă un rol tot mai important. Folosind software Computer Aided Design (CAD), inginerii sunt capabili să obţină mai multe informații pentru proiectele lor. Computerul poate traduce în mod automat unele modele de instrucțiuni adecvate pentru mașini automate (de exemplu, CNC) pentru a fabrica (o parte din) proiectele lor. Calculatorul permite, de asemenea, reutilizarea mai bună a modelelor elaborate anterior prin folosirea de către inginer a unei biblioteci de componente predefinite gata pentru a fi utilizate în propriile sale modele.

Etimologia

Cuvintele inginer și ingenios s-au dezvoltat din familia de cuvinte de origine latină ingeniosus, însemnând “calificat”. Un inginer este, astfel, o persoană inteligentă, practică, care rezolvă probleme. În alte limbi, cum ar fi arabă, cuvântul pentru “inginerie” înseamnă şi “geometrie”.

Conexiunile cu alte discipline

Știința încearcă să explice fenomenele recent observate și inexplicabile, creând de multe ori modele matematice ale fenomenelor observate. Tehnologia și ingineria sunt încercări de aplicare practică a cunoștințelor (de multe ori din știință). Oamenii de ştiinţă au ca domeniul ştiinţa; inginerii se ocupă de tehnologie. Cu toate acestea, există adesea o suprapunere între știință și inginerie. Nu este neobișnuit pentru oamenii de știință să se implice în aplicarea practică a descoperirilor lor; devenind astfel, pentru moment, ingineri. Invers, în procesul de dezvoltare a ingineriei tehnologice, se explorează uneori fenomene noi, inginerii devenind astfel, pentru moment, oameni de ştiinţă.

De asemenea, există legături strânse între activităţile inginerilor şi artisti; aceste legături sunt directe în unele domenii, de exemplu în arhitectură şi design industrial, și indirecte în general. Creativitatea artistică și cea inginerească sunt fundamental conectate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *