Home » Articole » RO » Regional » Romania » Oltenia » Mehedinţi » Drobeta Turnu Severin » Învăţământul în Drobeta Turnu Severin

Învăţământul în Drobeta Turnu Severin

facultate sediu

Învatamant pre-univesitar

In municipiul Drobeta Turnu Severin exista un sistem de invatamant pre-universitar diversificat, general, profesional si post-liceal, relativ satisfacator, din punct de vedere al bazei materiale care asigura, sub aspect cantitativ, cerintele populatiei de varsta scolara. Numărul mediu de elevi într-o clasa este de 28-30 copii. Sub aspectul calitatii, baza materiala în care se desfăsoară activitatea de educatie si instruire profesional sau de specialitate este modernizat /adaptat la cerintele si exigentele comunitătii europene doar în proportie de 40 %.

Participarea elevilor la procesul de inavatamant este buna: pe de o parte, gradul de cuprindere în înv t mântul pre-universitar liceal este superioara mediei pe tara (60,7% în fat de 54,6%) iar, pe de alta parte, rata abandonului scolar este inferioar mediei pe tara (0,8% fata de 1,2% la nivelul primar si 1,0% fata de 1,7% la nivel gimnazial). In schimb, invatamantul profesional, care ar trebui sa asigure forta de munca pentru numeroasele ramuri industriale ale municipiului are un grad de cuprindere ceva mai mic decat la nivel national (cu 1%). Un factor care afecteaza participarea populatiei scolare la procesul de invatamant este interesul redus al populatiei Rrome in ceea priveste educatia.

Învatamant univesitar

Municipiul Drobeta Turnu-Severin beneficiaza de servicii de invatamant superior dupa 1990. Acesta a debutat în mai 1991, cu Colegiul Universitar din Drobeta Turnu-Severin, care a inceput activitatea cu o singura specializare la cursurile de zi: contabilitate financiara si de gestiune. În anul 2000-2001, s-a creat Facultatea de Stiinte Economice, cu două specializari: Finante Banci si Management, cursuri de zi si ID.

În toamna anului 2003, învatamantul superior de stat din Drobeta Turnu-Severin s-a reorganizat si structurat pe dou facultati:

• Facultatea de Stiinte Economice cu forma lunga de învatamant, constituita din specializarile Finante-Banci, Management (cursuri de zi si ID), forma scurta, care a preluat cele trei colegii economice – Economia comer ului (zi), Gestiune bancara (zi) si Contabilitate (zi si ID), precum si colegiile umaniste; Administra ie publica locala (zi si ID), Birotica (zi), Institutori – învăţământ primar (zi). Specializările de la forma lungă sunt autorizate, iar cele de la forma scurtă în noua organizare sunt acreditate.

• Facultatea de Inginerie, care, pe lângă forma lungă, a preluat şi forma scurtă ale celor trei colegii tehnice.

Din 01.10.2004, in municipiu functioneaza Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin, care a fost creat, în urma fuziunii, prin absorbtie, a Universitătii private “Gheorghe Anghel” din Drobeta Turnu-Severin cu Universitatea din Craiova. In cadrul centrului universitar se asigura pregatire in domeniul economic si tehnologic, prin 2 facultati: Facultatea de Stiinte Economice si Facultatea de Ingineria si Managementul sistemelor tehnologice. Aceste institutii pregatesc specialisti de nivel european, economisti si specialisti in domeniul ingineresc, capabili sa utilizeze cunostiintele stiintifice si tehnice cerute de activitatile economice din municipiu, sa asigure activitatea de cercetare si sa difuzeze noile tehnologii in mediul economic, la agentii economici din zona pentru a deveni performanti si competitivi.

Si domeniul sanitar asigura pregatirea unor specialisti prin studii post-liceale si universitare, in cadrul a doua scoli sanitare post-liceale. Cerinta de specialisti cu pregatire superioara in domeniul sanitar este asigurata prin functinarea in municipiu a unei filiale a Facultatii de Moase si de Asistenta Medicala din cadrul UMF Craiova. Tot in scopul pregatirii de specialisti care sa activeze in domeniul imbunatatirii starii de sanatate a populatieiei functioneaza Catedra de Kinetoterapie a Facultatii de educatie fizica si sport din cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu-Severin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.