Home » Articole » RO » Calculatoare » Internet » JavaServer Faces

JavaServer Faces

postat în: Internet, Știri 0

JavaServer Faces (JSF) este un şablon pentru aplicaţii web pe bază de Java pentru simplificarea dezvoltării interfeţelor pentru utilizator pentru aplicaţii Java EE. Spre deosebire de şabloanele web MVC bazate pe solicitări, JSF foloseşte o abordare bazată pe componente. Starea componentelor UI este salvată când clientul face o solicitare pentru o nouă pagină şi restaurată când solicitarea este returnată. JSF foloseşte JavaServer Pages (JSP) pentru tehnologia de afişare, dar poate adapta şi alte tehnologii (precum XUL). JSF include:

 • Un set de API pentru reprezentarea componentelor interfeţei utilizatorului (UI) şi administrarea stării lor, mânuind evenimente şi validarea intrării, convetind valori, definind navigarea în pagini, şi suportând internaţionalizarea şi accesibilitatea
 • Un set implicit de componente UI
 • Două biblioteci de taguri personalizate JavaServer Pages (JSP) pentru o interfaţă JavaServer Faces în pagina JSP.
 • Un model de evenimente pentru server
 • Managementul stărilor
 • Managed Beans (JavaBeans creată cu injecţie de dependenţă)
 • Unified Expression Language atât pentru JSP 2.0 cât şi pentru JSF 1.2

Specificaţia JSF a fost dezvoltată de Java Community Process ca JSR 127, care a definit JSF 1.0 şi 1.1, şi JSR 252 care a definit JSF 1.2. JSF 2.0 este dezvoltată ca JSR 314.

Referinţe

Cărţi

 • Jonas Jacobi, John R. Fallows: Pro JSF and Ajax, Apress, ISBN 1-59059-580-7
 • Chris Schalk, Ed Burns, James Holmes: JavaServer Faces: The Complete Reference, McGraw-Hill Osborne Media, ISBN 0-07-226240-0
 • David Geary, Cay Horstmann: Core JavaServer Faces, Second Edition, Prentice-Hall, 2007 ISBN 0-13-173886-0
 • Kito D. Mann: JavaServer Faces in Action, Manning Publications Company, ISBN 1-932394-12-5
 • Bill Dudney, Jonathan Lehr, Bill Willis, LeRoy Mattingly: Mastering JavaServer Faces, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-46207-1
 • Hans Bergsten: JavaServer Faces, O’Reilly & Associates, ISBN 0-596-00539-3
 • Budi Kurniawan, Nancy Maragioglio: JavaServer Faces Programming, McGraw-Hill Osborne Media, ISBN 0-07-222983-7
 • James Turner, Craig McClanahan, Kunal Mittal: JavaServer Faces Kick Start, SAMS, ISBN 0-672-32599-3
 • John Ferguson Smart: JSF Jumpstart – A tutorial introduction to building web sites using JSF, published in electronic form.

(Traducere şi adaptare din Wikipedia sub licenţa GNU de Nicolae Sfetcu)

Videoo: How to Create a Simple Java Server Faces (JSF) Application WAR File for J2EE/JEE5 Deployment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.