Home » Articole » RO » Jocuri » Şah » Notații la șah pentru înregistrarea mutărilor

Notații la șah pentru înregistrarea mutărilor

postat în: Şah 2
Numele pătratelor în notația de șah algebrică
Credit: Beao, https://en.wikipedia.org/wiki/File:SCD_algebraic_notation.svg, licența CC BY-SA 3.0

(Numele pătratelor în notația de șah algebrică)

Jocurile și pozițiile de șah sunt înregistrate utilizând un sistem de notație, cel mai frecvent notația de șah algebrică. Nnotația algebrică abreviată (sau scurtă) înregistrează, în general, mișcări în formatul “abrevierea piesei mutate – coloana unde s-a mutat – linia unde s-a mutat”. Piesele sunt identificate prin inițialele lor. În limba engleză, acestea sunt K (King – Rege), Q (Queen – Regina), R (Rook – Tura), B (Bishop – Nebun) și N (Knight – Cal; N este folosit pentru a evita confuzia cu regele). De exemplu, Qg5 înseamnă “regina se mută la coloana g și linia 5” (adică la pătratul g5). Literatura de șah publicată în alte limbi poate folosi diferite inițiale pentru a indica piesele, sau pentru a evita dificultățile lingvistice. Pentru a rezolva ambiguitățile, se adaugă încă o literă sau un număr pentru a indica coloana sau linia din care piesa s-a mutat, de ex. Ngf3 înseamnă “cal din coloana g se mută pe pătratul f3”, iar R1e2 înseamnă “tura din prima coloană se mută în e2”. Litera P pentru un pion (pawn) nu este utilizată, astfel că e4 înseamnă “pionul se deplasează în pătratul e4”.

Dacă piesa face o captură, se introduce “x” în fața pătratului de destinație. Astfel, Bxf3 înseamnă “nebunul capturează pe f3”. Atunci când un pion face o captură, coloana din care a plecat pionul este folosit în locul unei piese inițiale, iar liniile pot fi omise dacă nu sunt ambigue. De exemplu, exd5 (pionul din coloana e capturează piesa de pe d5) sau exd (pionul din coloana e captează o piesă undeva pe coloana d). În special în Germania, unele publicații au folosit “:” mai degrabă decât “x” pentru a indica o captură, dar acest lucru este acum rar. Unele publicații omit complet simbolul capturării, astfel încât exd5 să fie redat simplu ca “ed”.

Dacă un pion se mută pe ultima sa linie, reușind promovarea, piesa aleasă este indicată după mutare, de exemplu e1Q sau e1=Q. Rocada este indicată de notațiile speciale 0-0 pentru rocada pe partea regelui și 0-0-0 pentru rocada pe partea reginei. O captură en pasant este uneori marcată cu notația “e.p.” O mutare care pune regele oponentului în șah are de obicei notația “+” adăugată. (Notația “++” pentru un șah dublu este considerată învechită.) Șah mat poate fi indicat prin “#”. La sfârșitul jocului, “1-0” înseamnă “Albul câștigă”, “0-1” înseamnă “Negrul câștigă” și “½-½” indică o egalitate.

Matul școlarului
Credit: Karophyr, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Scholars_mate_animation.gif, licența CC BY-SA 3.0

(“Matul școlarului”)

Mutările de șah pot fi adnotate cu semne de punctuație și alte simboluri. De exemplu, “!” indică o mișcare bună, “!!” o mișcare excelentă, “?” o greșeală, “??” o greșeală mare, “!?” o mișcare interesantă care nu poate fi cea mai bună, sau “?!” o mișcare dubioasă, care nu este ușor respinsă.

De exemplu, poate fi înregistrată o variație a unei capcane simple, cunoscută sub numele de matul școlarului (vezi diagrama):

 1. e4 e5
 2. Qh5?! Nc6
 3. Bc4 Nf6??
 4. Qxf7# 1–0

Notația Portable Game Notation (PGN) pe bază de text, care este înțeleasă de software-ul de șah, se bazează pe notarea limbii engleze algebrice scurte.

Până în jurul anului 1980, majoritatea publicațiilor de șah în limba engleză au folosit o formă de notare descriptivă. În notația descriptivă, coloanele sunt numite în funcție de piesa care ocupă poziția din spate la începutul jocului și fiecare pătrat are două nume diferite, în funcție de punctul de vedere al Albului sau Negrului. Spre exemplu, pătratul cunoscut ca “e3” în notație algebrică este “K3” (coloana regelui, a treia linie) din punctul de vedere al Albului și “K6” (linia 6 a regelui) din punctul de vedere al Negrului. Când se înregistrează capturile, piesa captată este numită mai degrabă decât pătratul pe care este capturat (cu excepția rezolvării ambiguităților). Astfel, matul școlarului este redat în notație descriptivă:

1. P-K4 P-K4
2. Q-R5?! N-QB3
3. B-B4 N-B3??
4. QxBP# 1–0

Unii jucători preferă în continuare notația descriptivă, dar aceasta nu mai este recunoscută de FIDE.

Un alt sistem este notația numerică ICCF, recunoscută de Federația Internațională de Șah prin Corespondență, deși utilizarea sa este în declin. Pătratele sunt identificate prin coordonate numerice, de exemplu a1 este “11” și h8 este “88”. Mișcările sunt descrise de pătratele “de la” și “la” și capturile nu sunt indicate. De exemplu, mutarea de deschidere 1.e4 este redată ca 1.5254. Rocada este descrisă numai prin mișcarea regelui, de exemplu 5171 pentru rocada pe partea regelui la Alb, 5838 pentru rocada pe partea regelui la Negru.

2 Responses

  1. Nicolae Sfetcu
    |

    În engleză, nebunul se numește ”Bishop”. Calului îi spun ”Knight”, dar pentru că litera K e rezervată pentru rege (”King”) au luat în considerare a doua literă.

  2. Ghidirmic Florin
    |

    De ce in engleza calul se noteaza cu N, iar nebunul cu B? De unde aceste abrevieri?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *