Home » Articole » RO » Regional » Romania » Oltenia » Mehedinţi » Drobeta Turnu Severin » Serviciul şi infrastructura pentru managementul deşeurilor

Serviciul şi infrastructura pentru managementul deşeurilor

groapa gunoi

Sistemele integrate de management al deseurilor sunt in prezent dezvoltate cu finantare ISPA. In vederea realizării obiectivelor strategice privind gestionarea deseurilor, masurile si actiunile intreprinse trebuie corelate cu cerintele gestionarii deseurilor in conformitate cu cerintele Uniunii Europene. Depozitarea deseurilor de tip municipal si asimilabile constituie in continuare o problema care trebuie abordata cu maxima responsabilitate, având in vedere impactul semnificativ asupra factorilor de mediu.

Dezvoltarea economică din ultimii ani, cresterea productiei si a consumului, existenta tehnologiilor si a instalatilor deja învechite în industrie, conduc, anual, la generarea unor cantitati de deseuri din ce în ce mai mari. In prezent, din totalul deseurilor municipale, aproximativ 40% reprezinta materiale reciclabile, din care 20% pot fi recuperate, iar în urma colectării selective, prin Proiecte pilot, doar 2% din materialele total reciclabile generate sunt valorificabile. Ca urmare, s-au avut in vedere o serie de activitati, menite sa contribuie la diminuarea impactului negativ asupra mediului, la îndeplinirea obligatiilor asumate de Romania, ca stat membru al UE, pentru respectarea legislatiei europene si nationale în domeniul managementului deseurilor, si anume:

• inchiderea depozitelor neconforme si ecologizarea amplasamentelor; în acest sens, depozitul amplasat între municipiul Drobeta Turnu Severin si localitatea Simian, pe malul drept al raului Topolnita, va fi închis pân în anul 2009,

• realizarea unei retele moderne de colectare/colectare selectivă, transport si transfer, reciclare si valorificare a deseurilor, avand ca scop reducerea cantitatii de deseuri degradabile depozitate,

• extinderea zonelor deservite de serviciile de salubritate,

• campanii de informare si constientizare /educare a populaţiei.

A fost încheiat, astfel, un contract cu BRANTNER ECOLOGIC SRL, firma ce are în sarcina, conform prevederilor contractuale, urmatoarele activitati:

• crearea parcului de masini pentru colectarea gunoiului si curatarea străzilor,

• înfiintarea de „insule ecologice” pentru colectarea si sortarea deseurilor de hartie, plastic si sticlă,

• construirea de statii pentru prelucrarea hartiei si plasticului, care au fost colectate separat

• construirea de depozite pentru deseuri sau a altor instalatii de tratare a reziduurilor, în conformitate cu normele europene.

Pana in acest moment s-au realizat:

• dotări minimale conform caietului de sarcini, ofertei si contractului,

• cosuri pentru hartie si euro-containere pentru deseuri stradale,

• puncte de colectare în scopul implementării colectării selective,

• dotare minim pentru salubrizarea cailor publice in sezonul rece conform caietului de sarcini, inclusiv software pentru masurarea temperaturii strazii,

• aparat multifunctional AEBI si 3 utilaje echipate cu solnita automată si lamă de 3 m.

Cantitatea de deseuri menajere si asimilabile din comert, industrie, etc este influentata nu numai de evolutia populatiei, dar si de dezvoltarea economica a veniturilor populatiei. Planul National de Gestiune a Deseurilor (PNGD), precum si cel regional PRGD reprezintă un rol cheie in dezvoltarea unei gestiuni in acest domeniu si prevede valorificarea pana in 2012 a minim 50% din cantitatea ambalajelor puse pe piata. Principalul scop este acela de a prezenta fluxurile de deseuri si optiunile de tratatre a acestora.

Prezentarea fluxurilor de deseuri asigura identificarea zonelor in care sunt necesare masuri tehnologice pentru eliminarea sau minimizarea anumitor tipuri de deseuri.

Complexitatea in continua crestere a problemelor si standardelor in domeniul gestiunii conduc la cresterea cerintelor privind fluxul de deseuri, fiind necesar un efort tehnologic suplimentar pentru diminuarea cantitatii de deseuri generate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.