Confidențialitatea informațiilor și necesitatea protecției datelor personale

|

Confidențialitatea informațiilor, sau confidențialitatea datelor (sau protecția datelor), este relația dintre colectarea și difuzarea de date, tehnologie, așteptarea publică privind viața privată, și problemele juridice și politice conexe. Preocupări legate de confidențialitate există ori de câte ori datele personale sau … Citeşte mai mult