Experiența extatică , conștiința extatică și extazul – un preambul general premonițional al extrapolării ființei umane în suportul ei metafizic

|

Pentru început este obligator să punem în evidență premizele esențiale pe temeiurile și fundamentele cărora se naște trăirea excepțională și inedită atât din punct de vedere al diferitor simțuri implicate în atare stare, cât și din punct de vedere al faptului ca atare atât de rar întâlnit  exprimat  în apogeul intensității și tensiunii arhiconcentrate în regim psiho-emoțional de  manifestare a existențialului cutării sau cutărui arhetip ființial uman – stare trăită  numită extaz.